Dolina Dolnego Bobru

Dolina Dolnego Bobru (315.72) – dolina dolnego odcinka rzeki Bobr. Niewielki mezoregion fizycznogeograficzny w zachodniej Polsce, położony w środkowej części Wzniesień Zielonogórskich. Region graniczy od północy z Doliną Środkowej Odry, od zachodu ze Wzniesieniami Gubińskimi, od południa z Obniżeniem Nowosolskim, od południowego wschodu (na bardzo krótkim odcinku) z Wałem Zielonogórskim a od wschodu z Wysoczyzną Czerwieńską. Dolina Dolnego Bobru leży w całości w obrębie woj. lubuskiego.

Dolina Dolnego Bobru
Mapa regionu
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Wzniesienia Zielonogórskie
Mezoregion Dolina Dolnego Bobru
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. lubuskie

Mezoregion obejmuje wąski południkowy pas doliny dolnego Bobru, ciągnący się na odcinku ok. 30 km od okolic Krzywańca (72 m n.p.m.) po ujście rzeki w Krośnie Odrzańskim. Odcinek charakteryzuje się obecnością licznych meandrów. W Dychowie i Starym Raduszcu na Bobrze wybudowano elektrownie wodne.

W Dolinie Dolnego Bobru nie ma ośrodków miejskich. Jedyną większą wsią są Bobrowice.

Zobacz teżEdytuj

Bibliografia