Otwórz menu główne

Dolina Konińska (318.13) - mezoregion fizycznogeograficzny w okolicach Konina i w samym Koninie. Dolina znajduje się w pobliżu Warty. Najbardziej znane miejsca doliny to:

Dolina Konińska
318.13 Dolina Konińska.png
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Niziny środkowopolskie
Makroregion Nizina Południowowielkopolska
Mezoregion Dolina Konińska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. wielkopolskie