Dolina Sandrowa Brdy

Dolina Sandrowa Brdy (314.721) – mikroregion fizycznogeograficzny, stanowiący południową część mezoregionu Doliny Brdy[1].

Dolina Sandrowa Brdy
Ilustracja
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Pojezierza Południowobałtyckie

Makroregion

Pojezierze Południowopomorskie

Mezoregion

Dolina Brdy

Mikroregion(y)

Dolina Sandrowa Brdy

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. kujawsko-pomorskie

Torfowisko na Osowej Górze

PołożenieEdytuj

Mikroregion zajmuje wschodnią i zachodnią część Doliny Brdy w Bydgoszczy i na północ od miasta.

Z powodu rozdzielenia Doliną Smukalską, wydziela się części:

CharakterystykaEdytuj

Mikroregion obejmuje erozyjne terasy sandrowe z piaskami różnej frakcji, o przeciętnej miąższości 2–4 m, zalegającymi na glinie piaszczystej lub zwartej. Lokalnie osady czwartorzędowe mają niewielką miąższość i przeciętnie na głębokości 2–5 m stwierdza się iły plioceńskie (TryszczynJanowo). Pod względem rzeźby terenu są to obszary o niewielkich deniwelacjach (2–4 m), które powstały w wyniku eolicznego przekształcenia piasków sandrowych. Piaski te zajmują względnie dużą powierzchnię, zarówno w części zachodniej jak i wschodniej Doliny Sandrowej[1].

W rejonie Osowej Góry występują obniżenia, wypełnione wodą, które mają charakter wytopiskowy oraz są pochodzenia antropogennego (eksploatacja kruszywa). W obniżeniach pochodzenia naturalnego występują namuły mineralno-organiczne oraz osady torfowe (do 2 m miąższości). Jedno z torfowisk na Osowej Górze jest objęte ochroną jako użytek ekologiczny[1].

Dużą powierzchnię na terenie mikroregionu zajmują lasy, głównie sosnowe, a tylko lokalnie można spotkać nasadzenia dębowe. Pod względem siedliskowym na znacznej powierzchni występuje siedlisko boru mieszanego oraz uboższych postaci grądu, a na części terenu – subatlantyckiego boru świeżego[1].

Niewielką powierzchnię zajmują tereny zainwestowane. W części północno-zachodniej jest to zabudowa letniskowa Janowa, a także zabudowa mieszkaniowa, przeważnie jednorodzinna – w dzielnicy Piaski oraz na Osowej Górze[1].

Sandrowa Dolina Brdy ma duże znaczenie dla ochrony wód Brdy, które stanowią źródło wody pitnej dla mieszkańców Bydgoszczy. Większość terenów leśnych tych mikroregionów jest objęta ochroną w obrębie Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, a w południowej części mikroregionu Wschodniego występuje fragment Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych. Kompleksy leśne mają również istotne znaczenie dla stanu powietrza atmosferycznego w północnych i zachodnich dzielnicach miasta[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
Widok ze zbocza doliny Brdy na osiedlu Piaski w Bydgoszczy