Dolina Szankowa

Dolina Szankowa, Dolina Starej Wody (słow. Šanková dolina, Dolina Starej vody) – dolinka reglowa w słowackich Tatrach Zachodnich, wcinająca się od południa w masyw Babek (Babky, 1566 m).

Droga na zboczu Doliny Szankowej
Niżni Skok

Ma długość ok. 2 km i opada spod szczytu Babek w kierunku południowo-zachodnim. Wylot doliny znajduje się na wysokości ok. 820 m, pomiędzy polaną Hradki (Hrádky) na zachodzie a kamieniołomem, Bobrowieckim Wapiennikiem (Bobrovecká Vápenica), na wschodzie. Dolina Szankowa ograniczona jest z obu stron ramionami Babek:

Głównym ciekiem wodnym doliny jest Stara Woda (Stará voda). W dolnej części doliny tworzy ona dwa wodospady, spadając przez utworzone z dolomitów progi. Są to 12-metrowy Niżni Skok (Poľovníkov vodopád na wysokości ok. 860 m) oraz nieco większy Wyżni Skok, znajdujący się na wysokości ok. 970 m. Po opuszczeniu Doliny Szankowej Stara Woda (zwana niżej Petruszką, Petruška) płynie dalej przez Kotlinę Liptowską (Liptovská kotlina), gdzie mija wsie Bobrowczyk (Bobrovček), Pawłową Wieś (Pavlova Ves) i Liptowski Tarnowiec (Liptovský Trnovec), po czym wpada do zbiornika retencyjnego Liptovská Mara.

Dolina Szankowa jest w większości zalesiona. W jej środkowych, a zwłaszcza górnych partiach nie brak jednak, powoli zarastających obecnie, polan. Doliną nie prowadzi żaden szlak turystyczny, z polany Hradki wiedzie jednak do niej droga gruntowa (zamknięta dla ruchu). Przekracza ona dno doliny na wysokości ok. 1070 m, po czym doprowadza do niebieskiego i zielonego szlaku turystycznego (ok. 1220 m). Przez turystów niekiedy odwiedzany jest Niżni Skok, do którego prowadzi krótka ścieżka od pobliskiego domku myśliwskiego, stojącego przy zamkniętej dla samochodów asfaltowej drodze z Jałowca (Jalovec) do Liptowskich Matiaszowiec (Liptovské Matiašovce).

BibliografiaEdytuj

  • Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Słowackie Tatry Zachodnie. Gliwice: RMR, 1999. ISBN 83-904352-6-8.
  • Jarosław Januszewski, Grzegorz Głazek, Witold Fedorowicz-Jackowski: Tatry i Podtatrze, atlas satelitarny 1:15 000. Warszawa: GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., 2005. ISBN 83-909352-2-8.
  • Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-36-5.
  • Poľovníkov vodopád (słow.). [dostęp 2009-11-01].