Doliwa (herb szlachecki)

herb szalchecki

Doliwa (Doliwczyk, Doliwita, Tres Rosae) – polski herb szlachecki[1], w średniowieczu nazwa rodu rycerskiego i używanego przez ten ród herbu szlacheckiego, w okresie nowożytnym nazwa szlacheckiego rodu heraldycznego i używanego przez ten ród herbu.

Doliwa
Ilustracja
Typ herbu herb szlachecki
Alternatywne nazwy Doliwczyk, Doliwita, Tres Rosae
Pierwsza wzmianka 1311 (pieczęć), 1383 (zapis)

Opis herbuEdytuj

W polu błękitnym pas srebrny w lewo skos[2], na nim trzy czerwone róże. W klejnocie między dwiema czarnymi trąbami trzy czerwone róże w słup ustawione.

 
Herb Doliwa w zamku w Baranowie Sandomierskim

Legenda herbuEdytuj

Doliwa, o którym Długosz pisze ze jest właśnie w Polsce nabyty u zamku Liwa (zamek Liw nad rzeką Liwiec) w Mazowszu

"Herby Rycerstwa Polskiego" Bartłomieja Paprockiego wyd. 1584r str.236

Geneza herbuEdytuj

Tak zwana „etymologia ludowa” upatruje genezę nazwy rodu Doliwów od nazwy plemienia Liwów zamieszkujących Liwonię, północno-wschodnie tereny dzisiejszej Łotwy. Według niej, po podbiciu Liwów i sąsiadujących z nimi Kurów przez zakon kawalerów mieczowych, podczas tzw. krucjaty północnej 1206–1207, ludy te zostały zmuszone do przyjęcia nowej wiary i podporządkowane woli najeźdźców. Ślady jakie znajdujemy w polskich nazwach geograficznych (np. Liwiec, Liw) wskazują na osadnictwo Liwów na naszych ziemiach z okresu wielkiej wędrówki ludów[potrzebny przypis]. Jednak najstarsze dokumenty wskazują na środkową Wielkopolskę jako na gniazdo rodowe. „Liwić” w języku staropolskim oznaczało „wypatrywać”. Określenie to możemy napotkać jeszcze w XVI-wiecznym „Żywocie Jana Tarnowskiego” autorstwa Stanisława Orzechowskiego i „Słowniku Łacińsko-Polskim” Bernarda z Bydgoszczy (z początku tegoż wieku).

Sam zaś herb występował wcześniej w Europie zachodniej, a przybył na ziemie polskie prawdopodobnie z Niemiec.

Najwcześniejsze wzmiankiEdytuj

Znaki pieczętneEdytuj

 • 1311 (pieczęć Gerarda z Przyprostni).
 • Mikołaj wojewoda Poznański 1334 r.
 • Jan wojewoda Kujawski 1343 r.
 • Jarosław wojewoda Poznański 1343 r.
 • Mikołaj z Będlewa 1343 r.

Źródła pisaneEdytuj

Najwcześniejsze źródło heraldyczne wymieniające herb to datowane na lata 1464–1480 Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae polskiego historyka Jana Długosza, który uznaje go za rdzennie polski wywodząc jego nazwę od zamku w Liwie leżącego w obecnej wsi Liw na Mazowszu. Zapisuje on informacje o herbie wśród 71 najstarszych polskich herbów szlacheckich we fragmencie: "Dolywa, que in linea trans versali alba tres rosas rubeas in campo celestino defert; a castro Lyw in Mazouia denominata. Genus Polonicum; viri ad potacionem et largitionem procliui. "[3].

 • Jan Doliwa biskup Poznański 1320r.
 • Filip kasztelan Krzywiński 1383r.

W wyniku unii horodelskiej w 1413 herb został przeniesiony na Litwę. Do rodu Doliwów przyjęty został bojar litewski Naczko (Nacz, Onacz), który na chrzcie otrzymał imię Piotr, a który w późniejszych aktach używał przydomka odojcowskiego Ginwiłowicz. Ród Doliwów reprezentowany był w Horodle przez Macieja Kota - kasztelana nakielskiego, Janusza Furmana - kasztelana międzyrzeckiego i Piotra z Falkowa, podsędka sandomierskiego, który do aktu przywiesił swą pieczęć[4].

HerbowniEdytuj

Pełna lista herbownych nie jest dziś możliwa do odtworzenia, także ze względu na zniszczenie i zaginięcie wielu akt i dokumentów w czasie II wojny światowej (m.in. po Powstaniu Warszawskim w 1944 spłonęło ponad 90% zasobu Archiwum Głównego w Warszawie, gdzie przechowywana była większość dokumentów staropolskich). Lista nazwisk znajdująca się w artykule (w infoboksie po prawej stronie) pochodzi z prawnie potwierdzonych dokumentów, będących zazwyczaj w posiadaniu rodzin herbownych oraz Herbarza polskiego Tadeusza Gajla[5]. Jest to dotychczas najpełniejsza lista herbownych, uzupełniana ciągle przez autora przy kolejnych wydaniach Herbarza. Występowanie na liście nazwiska nie musi oznaczać, że konkretna rodzina pieczętowała się herbem Doliwa. Często te same nazwiska były własnością wielu rodzin reprezentujących wszystkie stany dawnej Rzeczypospolitej, tj. chłopów, mieszczan, szlachtę.

PrzypisyEdytuj

 1. Celichowski 1885 ↓, s. 12.
 2. Zdarzają się przedstawienia herbu w odbiciu lustrzanym, ze skosem prawym. Według Franciszka Piekosińskiego występowały niekiedy już na średniowiecznych pieczęciach. Większość opisów herbów określa jednak skos jako lewy
 3. Celichowski 1885 ↓, s. 15-27.
 4. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle r. 1413. – Ród Naczka (Doliwów). „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”. VIII, s. 138, 1926/7. Lwów. 
 5. Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007, s. 406-539. ISBN 978-83-60597-10-1.

BibliografiaEdytuj

 • Zygmunt Celichowski: Jan Długosz, "Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae.Z kodeksu kórnickiego.". Poznań: Zygmunt Celichowski, 1885.