Dolne źródło ciepła

Dolne źródło ciepła (niezależnie od fizycznego położenia) – źródło ciepła, do którego oddawane jest ciepło odpadowe obiegu termodynamicznego w silnikach cieplnych, albo z którego pobierane jest ciepło w maszynach cieplnych roboczych realizujących pełny obieg termodynamiczny.

Temperatura dolnego źródła ciepła jest:

Do obliczeń sprawności termodynamicznej obiegu, jako temperaturę dolnego źródła ciepła przyjmuje się najniższą temperaturę czynnika pojawiającą się w obiegu zarówno dla maszyn roboczych jak i silników.

W siłowniach i elektrowniach cieplnych jak również silnikach spalinowych (obieg prawobieżny) dolnym źródłem ciepła jest zwykle otoczenie.

W chłodziarkach dolnym źródłem ciepła jest obiekt chłodzony, w pompach ciepła otoczenie lub źródło niskowartościowego ciepła (obiegi lewobieżne).

Zobacz teżEdytuj