Dolnoaustriackie Góry Wyspowe

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe (513.1*; niem. Niederösterreichische Inselbergschwelle) – mezoregion w łańcuchu Karpat Austriacko-Morawskich w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leży na terytorium Austrii (kraj związkowy Dolna Austria).

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Karpaty Austriacko-Morawskie

Mezoregion

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Austria
Dolna Austria

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe stanowią skrajny zachodni mezoregion Karpat. Nie stanowią jednolitego pasma górskiego, lecz szereg niskich wzniesień, izolowanych od siebie i od innych pasm Karpat. Wzniesienia te leżą na obszarze Pogórza Weinviertel, w północno-wschodniej części kraju związkowego Dolna Austria. Rozciągają się od okolic miasta Stockerau nad Dunajem do okolic Drasenhofen nad granicą austriacko-czeską. Ich kontynuacją na północy są Wzgórza Mikulowskie, leżące już w południowych Morawach.

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe stanowią pasma łagodnych wzniesień o wysokości względnej 100-200 m, rozczłonkowane uskokami i izolowane od siebie obszarami równinnymi. Są zbudowane z fliszowych iłowców i piaskowców, lessów i osadów neogenicznych z wypreparowanymi ostańcami z wapienia jurajskiego. Do Gór zalicza się pasma wzgórz (z południa na północ):

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe stanowią strefę przejściową, łączącą alpejski Las Wiedeński z głównym masywem Karpat. Geografia austriacka nie wydziela w granicach Austrii odrębnych pasm Karpat i zalicza Karpaty Austriacko-Morawskie do tzw. przedpola karpackiego (Karpatenvorland), względnie przedpola alpejsko-karpackiego (Alpen- und Karpatenvorland). W geologii Austrii obszar gór wyróżnia się jako Waschbergzone albo Klippenzone.

Bibliografia

edytuj
  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Austria Szwajcaria. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1979
  • Rajmund Galon Austria, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Teofil Lijewski, Austria, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, ISBN 83-01-05164-7, OCLC 835860669.
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z 3–4, 1996, str. 457–466
  • Rajmund Galon Alpy. Austria. Szwajcaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3