Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią (DSH) – instytucja kultury m.st. Warszawy zajmująca się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Został utworzony w 2006 z inicjatywy Ośrodka Karta.

Dawny budynek Banku Cukrownictwa przy ul. Karowej 20, siedziba DSH
Debata „Kroniki Warszawy” Ściana Wschodnia ulicy Marszałkowskiej – co dalej? w DSH (2017)
Plenerowa wystawa „Kresy” (2008)
Spotkanie poświęcone drugiemu wydaniu książki „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (2013)
Kawiarnia i księgarnia w siedzibie DSH

DSH organizuje wystawy, pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych, dyskusje, konferencje, warsztaty edukacyjne, instalacje artystyczne, happeningi, gry miejskie, wydarzenia parateatralne. DSH upowszechnia historię poprzez źródła i świadectwa indywidualne. Na wszystkie spotkania, wydarzenia i wystawy wstęp jest wolny.

Siedziba DSH mieści się w dawnym budynku Banku Cukrownictwa przy ul. Karowej 20.

Wystawy edytuj

Ekspozycje DSH opowiadają o historii poprzez źródła: fotografie, relacje, dokumenty, nagrania audio i wideo. Wystawy można obejrzeć w budynku DSH oraz w plenerze, na skwerze u zbiegu ulicy Karowej i Krakowskiego Przedmieścia. Wystawom towarzyszą spotkania, pokazy filmowe, warsztaty i zajęcia edukacyjne.

Wystawy najczęściej mają charakter fotograficzny, na przykład:

 • "1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba",
 • "Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia",
 • "Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego",
 • "Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952",
 • "Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie. MDM / KMA",
 • "Cztery pory Gierka. Polska lat 1970-1980 w fotografiach z Agencji FORUM",
 • "W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie (1939–1945)",
 • "Miasto na szklanych negatywach. Warszawa 1916 w fotografiach Willy’ego Römera",
 • "Warszawa z wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940–1945 z National Archives w College Park",
 • "60 lat temu w Warszawie. Fotografie PAP 1947–48",
 • "Zdjęcia osobiste i zakazane. Życie codzienne w Rumunii w czasach Nicolae Ceauşescu".

Wiele ekspozycji ma charakter multimedialny, m.in.

 • "Oblicza totalitaryzmu",
 • "Ocaleni z Mauthausen",
 • "Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana 1936–1974".

Medioteka DSH edytuj

Przy DSH działa Archiwum Historii Mówionej. AHM to największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku. Liczy już ponad 4000 wywiadów biograficznych nagranych w technice audio lub wideo, zdigitalizowanych, opracowanych archiwalnie i udostępnianych w Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią oraz w internetowym portalu audiohistoria.pl. Pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy to zainicjowane przez podziemną „Kartę” Archiwum Wschodnie rozpoczęło akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze. 20 lat później w działania programu „Historia Mówiona” Ośrodka KARTA włączył się Dom Spotkań z Historią, który nie tylko tworzy zbiór AHM i uczestniczy w pozyskiwaniu nowych relacji, ale także intensywnie popularyzuje zgromadzone świadectwa. Od 2012 roku DSH jako pierwsza instytucja w Polsce, udostępnia bezcenne zbiory archiwalne USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Archiwum, założone w 1994 roku przez Stevena Spielberga, to największy zbiór biograficznych relacji wideo na świecie. Obejmuje ponad 50 tysięcy relacji osób ocalonych oraz świadków Holokaustu z 56 krajów, nagranych w 32 językach, w tym ponad 1500 w języku polskim. Relacje są udostępniane w Czytelni Multimedialnej DSH.

Wydawnictwo i Księgarnia XX wieku edytuj

DSH wydaje książki dotyczące historii XX wieku, w tym albumy historyczne, varsavianistyczne, wspomnienia. Część albumów towarzyszy wystawom, m.in.: "1947 BARWY RUIN", "Budujemy nowy dom", "Karol Beyer 1818–1877", "Polacy z wyboru". Wiele pozycji ma charakter varsavianistyczny – poza wymienionymi wyżej – to m.in.: "Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy", "Kapliczki warszawskie". W budynku DSH znajduje się księgarnia z publikacjami dotyczącymi historii Europy Środkowo-Wschodniej. Księgarnia organizuje promocje książek i spotkania z autorami.

Jest współwydawcą „Kroniki Warszawy[1].

Edukacja edytuj

DSH prowadzi bezpłatne zajęcia edukacyjne dla różnych grup: przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, dla grup międzynarodowych, młodzieży biorącej udział w wymianach międzyszkolnych, studentów, seniorów, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla nauczycieli i animatorów kultury organizowane są konferencje metodyczne i seminaria. Edukatorzy DSH służą pomocą nauczycielom przygotowującym własne projekty edukacyjne. W ofercie edukacyjnej DSH są różne formy zajęć: warsztaty, spotkania filmowe, oprowadzanie po wystawach, spotkania ze świadkami historii, gry miejskie, spacery po Warszawie z przewodnikiem.

Inicjatywy edytuj

„Wyłącz system” edytuj

W 2008 Dom Spotkań z Historią został wyznaczony przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy do koordynacji warszawskich obchodów 20. rocznicy czerwca 1989. W 2009 w ramach akcji „Wyłącz system” DSH wraz z współpracującymi instytucjami i kuratorami, przygotowało imprezy plenerowe na Krakowskim Przedmieściu, happeningi, uliczne kino i teatr, koncerty, wystawy i Fiestę – imprezę taneczną w Elektrociepłowni Powiśle. W 2012 roku odbyła się już IV edycja święta.

Warszawska Inicjatywa Kresowa (WIK) edytuj

W ramach programu WIK, DSH organizuje spotkania w stałych cyklach „Opowieści z Kresów” oraz „Kino kresowe”.

Siedziba edytuj

DSH ma siedzibę w dawnym budynku poznańskiego Banku Cukrownictwa, właściciela sąsiedniego Hotelu Bristol. Został on wzniesiony w latach 1932–1933 według projektu Antoniego Jawornickiego[2].

Przypisy edytuj

 1. „Kronika Warszawy”. warszawa.ap.gov.pl. [dostęp 2017-12-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-01)].
 2. Jarosław Zieliński: Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Tom 5. Idźkowskiego–Kawęczyńska. Warszawa: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 1999, s. 272. ISBN 83-909794-6-2.

Linki zewnętrzne edytuj