Izba rozliczeniowa

(Przekierowano z Dom clearingowy)

Izba rozliczeniowa (ang. clearing house) – podmiot, do którego obowiązków należy obliczanie należności lub zobowiązań netto instytucji, partnera centralnego lub agenta rozrachunkowego[1][2].

Domy clearingowe działają jako trzecia strona wszelkich kontraktów terminowych i opcyjnych – działając jako kupujący dla każdego sprzedającego członka clearingowego i jako sprzedający dla każdego kupującego członka clearingowego.

W telekomunikacji domy clearingowe pośredniczą w wymianie danych na temat opłat za połączenia roamingowe.

PrzypisyEdytuj

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 r. poz. 212).
  2. Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (CELEX: 31998L0026).

BibliografiaEdytuj