Domena (historia)

Domena (łac. dominium, posiadłość, prawo własności) – w systemie feudalnym były to posiadłości ziemskie należące w całości do pana feudalnego (np. rycerza, możnowładcy, monarchy)[1].

Szczególną kategorię stanowiła własność państwa lub Kościoła (np. Warmia). W Królestwie Prus była to inna nazwa obszaru dworskiego[2].

PrzypisyEdytuj

  1. B. Burda, B. Halczyk, R. M. Józefiak, M. Szymczak, Historia I, część 2. Średniowiecze.
  2. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego Warszawa 1880-1902