Domknięcie przechodnie

inkluzja

Domknięcie przechodnie relacji dwuargumentowej na zbiorze jest to najmniejsza (w sensie inkluzji) relacja przechodnia na zbiorze która zawiera

Dla każdej relacji istnieje jej domknięcie przechodnie. Dla dowodu wystarczy zauważyć, że iloczyn dowolnej rodziny relacji przechodnich jest relacją przechodnią. Ponadto dla każdej relacji na zbiorze istnieje co najmniej jedna relacja przechodnia ją zawierająca – mianowicie Wobec tego domknięcie przechodnie relacji można określić jako iloczyn wszystkich relacji przechodnich na ją zawierających.

Alternatywna definicjaEdytuj

Można też zdefiniować domknięcie przechodnie inaczej. Mianowicie, dla dowolnych elementów   zachodzi:

 

to znaczy elementy   są w relacji   będącej domknięciem przechodnim   o ile istnieje taki skończony ciąg elementów zbioru   że   jest w relacji   z pierwszym elementem tego ciągu, pierwszy element ciągu jest w relacji   z drugim, drugi z trzecim itd., zaś ostatni element ciągu jest w relacji   z  

Formalnie, wykorzystując działanie składania relacji, można również napisać:

 

Stąd bierze się alternatywne oznaczenie relacji   mianowicie  [1].

Domknięcie przechodnie grafuEdytuj

W teorii grafów można rozpatrywać pojęcie domknięcia przechodniego grafu. Definiuje się je analogicznie do domknięcia przechodniego relacji, ponieważ każdą relację dwuargumentową można przedstawić w postaci grafu skierowanego.

Niech   będzie grafem skierowanym. Graf skierowany   nazywany jest domknięciem przechodnim grafu   gdy   jest zbiorem wszystkich takich par   wierzchołków ze zbioru   że w grafie   istnieje droga z   do  

PrzykładyEdytuj

  • Niech   oznacza zbiór wszystkich członków pewnej populacji. Jeśli przez   rozumiemy relację bycia rodzicem, to domknięciem przechodnim   jest relacja bycia przodkiem.
  • Niech   oznacza pewien zbiór lotnisk. Określmy relację   na   następująco:   dla lotnisk   ze zbioru   o ile istnieje bezpośrednie połączenie z   do   Przechodnim domknięciem tej relacji jest relacja   określona następująco:   o ile można dolecieć z   do   bezpośrednio, lub z pewną liczbą przesiadek.
  • Niech   Wtedy domknięciem przechodnim   jest relacja:  

AlgorytmyEdytuj

Istnieją wydajne algorytmy odnajdywania domknięcia przechodniego[2]. Jednym z algorytmów pozwalających na wyznaczenie domknięcia przechodniego jest algorytm Floyda-Warshalla.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. J.M. Howie, An Introduction to Semigroup Theory, Academic Press, 1976, s. 19.
  2. E. Nuutila, Efficient Transitive Closure Computation in Large Digraphs. Acta Polytechnica Scandinavica, Mathematics and Computing in Engineering Series No. 74, Helsinki 1995, s. 124.