Donośność pocisku

Donośność pocisku – jest to odległość od punktu wylotu (startu) do miejsca (punktu) upadku pocisku, mierzona w linii prostej poziomej. Zależy ona od takich czynników jak: prędkość początkowa, kąt rzutu, rodzaj pocisku (współczynnik balistyczny) a także parametrów pracy silnika rakietowego (jeśli występuje). Najczęściej pod pojęciem donośności pocisku rozumie się donośność maksymalną, czyli największą odległość, jaką pocisk wystrzelony z danego rodzaju broni może osiągnąć. Dla broni strzeleckiej wynosi kilkaset do kilku tysięcy metrów, dla dział artylerii polowej do około 30 km, a dla dział artylerii morskiej do 50 km i więcej. Specjalne rodzaje dział umożliwiają strzelanie pociskami podkalibrowymi z oddzielającym się sabotem na odległość do około 100 km. Pociski rakietowe mają znacznie większą donośność (do dziesiątek tysięcy kilometrów).

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Torecki 1000 Słów o broni i balistyce Wydanie III, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1982, ISBN 83-11-06699-X