Dookoła Świata (czasopismo)

Dookoła Świata – polski ilustrowany magazyn dla młodzieży, wydawany przez R.S.W. „Prasa-Książka-Ruch” w latach 1954–1976 w Warszawie. Wznowiony w roku 2011 przez Wydawnictwo Prywatne w Bydgoszczy. Obecnie ukazuje się, jako dwumiesięcznik. Redaktorem naczelnym jest Agata Kosmalska. Czasopismo jest kolorowe, zawiera 68 stron. Autorzy felietonów i artykułów to, m.in. Marek Fiedler, Maciej Klósak, Jarosław Molenda, Jacek Walczak, Agnieszka Siejka. Oficjalna strona www.dookolaswiata24.pl

Dookoła Świata
Częstotliwość

tygodnik, dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Adres

Warszawa, obecnie Bydgoszcz

Wydawca

DS Media

Organ prasowy

ZG ZMS

Tematyka

turystyka

Pierwszy numer

1 stycznia 1954, obecne od 2011

Redaktor naczelny

Agata Kosmalska

Stali współpracownicy

Marek Fiedler, Maciej Klósak, Jarosław Molenda, Jarosław Błaszczyk

Średni nakład

320 tysięcy / '54 egz.

Format

A4

Liczba stron

68

ISSN

2083-165X

Strona internetowa

Pierwszy numer pisma ukazał się 1 stycznia 1954 r. Tygodnik zawierał dużo treści rozrywkowych i informacji zza „żelaznej kurtyny”. Obecnie zawartość czasopisma to reportaże i artykuły z całego świata, informacje naukowe, ciekawostki, informatory, przewodniki. W czasopiśmie publikowana jest seria reportaży o regionach Polski „Cudze chwalicie swego nie znacie”.

Historia

edytuj

Pismo powstało w 1954 jako czasopismo podróżnicze dla młodzieży. Stanowiło ówczesne „okno na świat”. O jego popularności świadczył nakład dochodzący do 350 tysięcy egzemplarzy. Pismo prezentowało publikacje z Polski, Europy i całego świata, przedruki trudno dostępnych książek, reportaże, wywiady. Miało swoich korespondentów na całym świecie. Ukazywały się korespondencje z Algierii, Węgier, Mongolii, Nigru, Taszkentu, Rumunii, Czukotki, Londynu, Bangkoku, Hongkongu, Rio, Baku, USA, ze wszystkich zakątków świata. Posiadało działy: „Panorama Sztuki”, „Galeria Dś”, popularnonaukowy „Skąd się to wzięło”, „Za adwokackim biurkiem”, „Świat, w którym (nie) żyjemy”, Sport i Życie, Polemiki, „Na spotkanie z techniką 2000 roku”, Księgarnia Dookoła świata, „Rozmowy o współczesności”, „Lądy i ludy”, „Ludzie i zawody jutra”.

Organizowano również konkursy pisarskie np. „Ja i mój dom”, „Ja i moje ideały”, „Moje 25-lecie”, „Ja i moje środowisko”. Fragmenty prac ukazywały się w piśmie, niekiedy zbiory najlepszych prac publikowano później w Wydawnictwie „Iskry”.

Redaktorami naczelnymi byli: Zbigniew Isaak, Zdzisław Wróblewski (z-ca), Zbigniew Jurkiewicz. Pismo tworzyli dziennikarze: Ryszard Bańkowicz, Ewa Berberyusz, Andrzej Bińkowski, Stefan Bratkowski, Henryk Frydlender, Wojciech Giełżyński, Andrzej Kantowicz, Ryszard Kapuściński, Stanisław Szwarc-Bronikowski, Jacek Bocheński, Jerzy Tepli, Lucjan Wolanowski, Jerzy Zieliński. Z Dookoła świata współpracowali również: Zenon Kosidowski, Hanna Krall, Stanisław Brodzki, Wiesław Górnicki, Stanisław Hadyna, Waldemar Łysiak, Henryk Nowogródzki, Jarosław Molenda.

Bibliografia

edytuj