Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne – czynność polegająca na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta pisemnej lub ustnej rekomendacji, która dotyczy:

  • kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;
  • wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego[1].

Na obszarze Unii Europejskiej czynność doradztwa inwestycyjnego może być wykonywana po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia przez właściwy organ nadzoru dla rynku finansowego[2].

Podmioty wykonujące czynności doradztwa inwestycyjnego

edytuj

Wykonywanie czynności doradztwa inwestycyjnego jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów licencjonowanych posiadających odpowiednie zezwolenie, takich jak:

Tym samym wykonywanie jakichkolwiek odpłatnych lub nieodpłatnych porad w zakresie akcji, obligacji, a nawet jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może być wykonywane wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Art. 76 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500).
  2. W Polsce takim organem jest Komisja Nadzoru Finansowego.