Dorosły (analiza transakcyjna)

Dorosły – w analizie transakcyjnej jest jednym ze stanów Ja, obok dziecka i rodzica.

Charakteryzuje się logicznym myśleniem, konstruktywnym podejściem – takim, jakim cechować powinna się osoba postępująca "dorośle". Działanie, które zapoczątkowuje ten stan Ja, ukierunkowane jest na teraźniejszość i obiektywność.

Osoba "wychodząca" z takiej postawy w kontakcie z inną osobą odpowiada sobie na pytanie: jak to rozwiązać? Co jest istotne w danej sytuacji? Czy dane działanie jest konieczne i jaką formę powinno przyjąć?

Sposób funkcjonowania Ja-Dorosłego polega na analizowaniu rzeczywistości i szacowaniu prawdopodobieństwa, toteż częstym, choć nie do końca prawdziwym porównaniem jest odniesienie tego do komputera chłodno analizującego fakty i wyciągającego logiczne wnioski.

Stan ten jest szczególnie przydatny w pracy zawodowej i trudnych relacjach interpersonalnych z innymi dorosłymi osobami.

W psychoanalizie przybliżonym odpowiednikiem Dorosłego jest ego.