Dorota Piramidowicz

Dorata Piramidowicz – doktor historii sztuki. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką sakralną na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, działalnością fundacyjną rodzin magnackich w XVII i XVIII wieku, architekturą zakonów na terenie Rzeczypospolitej, związkami ze sztuką rodziny Sapiehów.

Dorata Piramidowicz
Specjalność: historia sztuki
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Funkcja Jednostka PAN adiunkt
Instytut Sztuki PAN
Nauczyciel akademicki

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. We współpracy z Departamentem Dziedzictwa Narodowego MKiDN bierze udział w pracach badawczych nad sztuką ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Od 2000 r. zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN, w pracowni Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, na stanowisku adiunkta. Współpracuje z redakcją Słownika Artystów Polskich. Stopień doktora uzyskała na podstawie pracy „Mecenat artystyczny Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656)”. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich i Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk i Sztuk.

Projekty badawczeEdytuj

 • 2014-2017 Materiały do dziejów sztuki sakralnej dawnego województwa brzeskolitewskiego (NCN – OPUS 5), kierownik.
 • 2015-2017 Ariergarda modernizmu. Katalog zespołów archiwalnych pracowni projektowych Bohdana Lacherta (1900-1987) i Józefa Sznajcy (1902-1939) (NPRH, Moduł Tradycja 1b), wykonawca.
 • 2014-2018 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XII, woj. podlaskie, Powiat Bielsk Podlaski, t. VIII, Powiat Radzyń Podlaski (NPRH), wykonawca.
 • 2012-2016 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. XII, z. 2: Miasto Białystok, z. 3: Powiat białostocki (NPRH), wykonawca.
 • 2008-2011 Mecenat artystyczny podkanclerzego litewskiego Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) (KBN), grant promotorski.
 • 1997-2015 wykonawca 7 w grantach – Materiały do dziejów sztuki sakralnej dawnych województw nowogródzkiego, trockiego, wileńskiego, brzeskolitewskiego i Inflant Polskich (KBN, NCN, MKiDN i NPRH).

Ważniejsze nagrodyEdytuj

 • odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. prof. Jerzego Łozińskiego
 • wyróżnienie dla najlepsze pracy doktorskie o tematyce baroku czasopisma „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”

Wybór publikacji (także współautorstwo)Edytuj

 • Feniks świata litewskiego. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656), Warszawa 2012, s. 396, il. 269 + 31.
 • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
  • Kościół dominikanów pw. św. Dominika w Pińsku
  • Kościół karmelitów pw. św. Eliasza Proroka w Pińsku
  • Kościół cmentarny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Pińsku
  • Kościół pw. Narodzenia Matki Boskiej, św. Antoniego Padewskiego i św. Kazimierza oraz klasztor bernardynek w Grodnie,
  • Kościół parafialny pw. Trójcy św. w Berezie Kartuskiej
  • Kościół pw. Krzyża św. i klasztor kartuzów w Berezie Kartuskiej
  • Kaplica pw. św. Antoniego w Dziadach
  • Kaplica grobowa Tołłoczków pw. św. Kazimierza w Rakowicy
  • Kościół pw. Znalezienia Krzyża św. i klasztor pobernardyński w Grodnie
  • Kościół pw. Bożego Ciała i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich w Krzemienicy
  • Kaplica pw. św. Rocha w Krzemienicy
  • Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Porozowie
  • Kaplica grobowa rodziny Tołłoczków w Wierdomiczach
  • Kaplica Matki Boskiej Anielskiej w Bachmatach
  • Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Niecieczy
  • Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża św. w Żyrmunach
  • Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Rosi
  • Kaplica cmentarna pw. św. Stefana w Rosi