Orientacyjna mapa dorzecza Wisły, pokazująca głównie jego część polską[1].

Dorzecze Wisły – obszar, z którego do rzeki głównej Wisły spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powierzchnia dorzecza Wisły wynosi według różnych źródeł od 194 424,4 km²[2] do 194 700 km²[3]. Powierzchnia dorzecza na terenie Polski wynosi od 168 698,6 km²[2] do 169 100 km²[3].

Dopływy WisłyEdytuj

Lista nazwanych cieków wodnych w dorzeczu Wisły:
 Zatoka Gdańska
  │       ↑                            ↑
↑ Przekop Wisły  │                            │
  │      Martwa Wisła                       │
  │       ├───L─────Strzyża                    │
  │       ├───L─────Motława                    │
  │       │      ├───L───Kanał Raduni            |
  │       │      │      └───L─────Potok Oruński    │
  │       │      │      └───L─────Potok Maćkowy    │
  │       │      ├───L───Radunia              │
  │       │      │      └───L─────Strzelenka      │
  │       │      └───L───Kłodawa              │
  │       │            └───P───Styna         │
  │       ├───L─────Opływ Motławy                 │
  │       ├───L─────Czarna Łacha                 │
  │       │                          Wisła Śmiała
  │       ├>>─P───────────────────────────────────────────────────┘
  │       ├───P─────Kanał Młynówka
  │       ├───L─────Kanał Piaskowy
  │       │      └───L───Kanał Wielki
  │       ├───L─────Kanał Śledziowy
↑ ├>>─L──────────┘
  │             Szkarpawa (ujście do Zalewu Wiślanego)
  │              ├───P───Tuja
  │              ├>>─L───Wisła Królewiecka
  │              ├───P───Linawa
↑ ├>>─P────────────────────────┘
  ├───L───Kanał MłyńskiNogat (ujście do Zalewu Wiślanego)
  │              ├>>─P───Kanał Cieplicówka
  │              ├───P───Kanał Jagielloński
  │              ├───P───Kanał Ulga
  │              ├───P───Młynówka Malborska
  │              ├───P───Kanał Uśnicki
  │              ├>>─P──────┘
  │              ├───P───Liwa
 Wisła (dawniej Leniwka)    │
↑ ├>>─P────────────────────────┘
 Wisła
  ├───L───Wierzyca
  │     └───L───Wietcisa
  ├───L───Mątawa
  ├───P───Osa
  ├───L───Wda
  ├───L───Struga Niewieścińska
  ├───L───Brda
  │     ├───L───Kotomierzanka
  │     ├───P───Kamionka
  │     └───L───Bursztynica
  │          └───L───Szumionka
  ├───P───Górny Kanał
  ├───P───Struga Toruńska
  ├───P───Drwęca
  │     ├───P───Iławka
  │     ├───P───Skarlanka
  │     ├───L───Brynica
  │     │     ├───L───Samionka
  │     │     ├───L───Pissa
  │     │     └───L───Górzanka
  │     ├───L───Wel
  │     ├───L───Rypienica
  │     ├───L───Ruziec
  │     └───L───Grabiczek
  │          └───L───Dylewka
  ├───L───Tążyna
  ├───P───Mień
  ├───L───Zgłowiączka
  ├───P───Skrwa
  ├───L───Skrwa Lewa
  ├───P───Mołtawa
  ├───L───Bzura
  │     ├───P───Łasica
  │     ├───P───Utrata
  │     │     ├───P───Korytnica
  │     │     ├───L───Teresinka
  │     │     ├───L───Rokitnica
  │     │     │     ├───L───Mrowna
  │     │     │     ├───L───Rokicianka
  │     │     │     └───P───Zimna Woda
  │     │     ├───P───Żbikówka
  │     │     ├───P───Regułka
  │     │     └───P───Raszynka
  │     ├───P───Pisia
  │     │     ├─ Pisia Tuczna
  │     │     │      └───P───Karczunek
  │     │     └─ Pisia Gągolina
  │     │           └───L───Okrzesza
  │     ├───L───Witonia
  │     ├───P───Sucha
  │     │     └───P───Sucha Nida
  │     ├───P───Rawka
  │     │     ├───P───Korabiewka
  │     │     ├───L───Białka
  │     │     ├───P───Chojnatka
  │     │     ├───P───Rylka
  │     │     └───P───Krzemionka
  │     ├───P───Skierniewka
  │     ├───P───Bobrówka
  │     ├───L───Słudwia
  │     │     ├───L───Nida
  │     │     └───L───Przysowa
  │     ├───P───Mroga
  │     ├───L───Kanał Stradzewski
  │     ├───P───Moszczenica
  │     ├───L───Ochnia
  │     │     └───P───Miłonka
  │     ├───P───Struga
  │     ├───P───Kanał Balkowski
  │     ├───L───Kanał Sierpowski
  │     ├───P───Starówka
  │     ├───P───Linda
  │     ├───L───Sokołówka
  │     │     ├───P───Wrząca
  │     │     └───L───Aniołówka
  │     │          └───L───Zimna Woda
  │     └───L───Brzoza
  ├───P───Narew
  │     ├───P───Wkra
  │     │     ├───L───Sona
  │     │     ├───L───Łydynia
  │     │     ├───L───Mławka
  │     │     └───P───Płonka
  │     ├───L───Bug
  │     │     ├───L───Liwiec
  │     │     │     ├───L───Helenka
  │     │     │     └───L───Muchawka
  │     │     ├───P───Brok
  │     │     ├───P───Nurzec
  │     │     ├───L───Cetynia
  │     │     ├───L───Toczna
  │     │     ├───L───Krzna
  │     │     ├───P───Muchawiec (Białoruś)
  │     │     ├───L───Włodawka
  │     │     ├───L───Uherka
  │     │     ├───L───Udal
  │     │     └───L───Huczwa
  │     ├───P───Pełta
  │     ├───L───Orzyc
  │     │     └───P───Węgierka
  │     │          └───L───Morawka
  │     ├───L───Sikorka
  │     ├───L───Orz
  │     ├───P───Różanica
  │     ├───P───Róż
  │     ├───P───Siekierka
  │     ├───P───Omulew
  │     ├───P───Czeczotka
  │     ├───P───Rozoga
  │     ├───P───Szkwa
  │     ├───L───Ruż
  │     ├───P───Krzywa Noga
  │     ├───P───Pisa
  │     │     └───L───Skroda
  │     ├───L───Lepacka Struga
  │     ├───P───Cetna
  │     ├───P───Penza
  │     ├───L───Łomżyczka
  │     ├───P───Narwica
  │     ├───P───Łojewek
  │     ├───P───Jedwabianka
  │     ├───P───Biebrza
  │     │     ├───P───Ełk
  │     │     │     └───L───Jerzgnia / Małkiń / Lega
  │     │     └───P───Netta / Rospuda
  │     │          └───L───Blizna
  │     ├───L───Ślina
  │     ├───P───Nereśl
  │     ├───P───Kulikówka
  │     ├───P───Supraśl
  │     │     └───L───Biała
  │     ├───P───Horodnianka
  │     ├───L───Orlanka
  │     │     └───L───Biała
  │     ├───L───Narewka
  │     │     ├───L───Waliczówka
  │     │     ├───L───Jabłoniówka
  │     │     ├───P───Bobrówka
  │     │     ├───L───Okulanka
  │     │     ├───L───Jelonka
  │     │     ├───P───Braszcza
  │     │     ├───P───Hwoźna
  │     │     │     └───P───Sirota
  │     │     ├───L───Przedzielna
  │     │     ├───P───Orłówka
  │     │     ├───L───Łutownia
  │     │     │     └───P───Krynica
  │     │     ├───P───Złota
  │     │     │     └───L───Jelonka
  │     │     ├───L───Pierierovnica
  │     │     └───L───Tisovka
  │     ├───P───Rudnik
  │     ├───L───Prosty Rów
  │     ├───P───Kołonna
  │     └───P───Pszczółka
  ├───L───Jeziorka
  ├───P───Świder
  │     └───P───Mienia
  │          ├───L───Jędrzejnica
  │          └───P───Srebrna
  ├───L───Rzeka Czarna
  ├───L───Pilica
  │     ├───P───Dyga
  │     ├───P───Pierzchnianka
  │     ├───L───Dylówka / Rykolanka
  │     │     └───L───Borówka
  │     ├───L───Mogielanka
  │     ├───L───Lubjanka
  │     ├───P───Drzewiczka
  │     │     ├───P───Brzuśnia
  │     │     ├───L───Wąglanka
  │     │     │     └───L───Opocznianka
  │     │     └───L───Młynkowska Rzeka
  │     │          └───P───Czysta
  │     ├───P───Cetenka
  │     ├───L───Rokitna
  │     ├───P───Słomianka
  │     ├───L───Gać
  │     ├───L───Wolbórka
  │     │     ├───L───Czarna
  │     │     │     ├───L───Lubochenka
  │     │     │     └───L───Piasecznica
  │     │     ├───P───Moszczanka
  │     │     │     └───P───Goleszanka
  │     │     ├───L───Miazga
  │     ├───L───Luciąża
  │     │     ├───L───Strawa
  │     │     │     └───L───Wierzejka
  │     │     ├───L───Bogdanówka
  │     │     ├───L───Prudka
  │     ├───P───Czarna Konecka
  │     │     ├───L───Barbarka
  │     │     ├───L───Plebanka
  │     │     ├───L───Czarna Taraska
  │     │     └───L───Krasna
  │     ├───P───Czarna Włoszczowska
  │     ├───P───Zwlecza
  │     ├───L───Białka
  │     │     └───L───Halszka
  │     └───L───Krztynia
  │          ├───P───Żebrówka
  │          └───L───Białka
  ├───P───Wilga
  ├───P───Okrzejka
  │     ├───P───Pytlocha
  │     └───L───Przerytka
  ├───L───Radomka
  │     ├───P───Bażantarka
  │     ├───P───Kosionek
  │     ├───P───Leniwa
  │     │     └───P───Narutówka
  │     ├───L───Łukawka
  │     ├───P───Jastrzębianka
  │     └───P───Mleczna
  ├───L───Zagożdżonka
  │     └───P───Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki
  ├───P───Wieprz
  │     ├───P───Tyśmienica
  │     │     └───P───Piwonia
  │     ├───P───Wolica
  │     ├───L───Bystrzyca
  │     └───L───Por
  ├───L───Klikawka
  ├───P───Kurówka
  │     ├───P───Struga Wodna
  │     ├───L───Struga Kurów
  │     └───P───Bielkowa
  │          └───P───Syroczanka
  ├───P───Bystra
  ├───P───Grodarz
  ├───L───Plewka
  ├───P───Chodelka
  ├───L───Zwoleńka
  ├───L───Iłżanka
  ├───L───Krępianka
  ├───L───Kamienna
  │     ├───P───Kamionka
  │     └───P───Świślina
  ├───P───Wrzelowianka
  ├───P───Wyżnica
  ├───P───Sanna
  ├───L───Opatówka
  ├───P───San
  │     ├───L───Wisłok
  |     |     ├───L───Moszczaniec (Surowica)
  │     │     ├───P───Pielnica
  │     │     ├───L───Tabor (Morawa)
  │     │     ├───L───Lubatówka
  │     │     │     ├───P───Iwoniczanka (Iwonicki Potok)
  │     │     │     └───P───Olszyny (Badoń)
  │     │     ├───P───Stobnica
  │     │     └───L───Mleczka
  │     ├───L───Osława
  │     ├───P───Lubaczówka
  │     └───P───Tanew
  │          ├───L───Złota Nitka
  │          ├───L───Wirowa
  │          └───P───Łada
  ├───P───Łęg
  ├───P───Trześniówka
  ├───L───Koprzywianka
  │     └───P───Kacanka
  ├───P───Babulówka
  ├───P───Wisłoka
  │     ├───P───Brzeźnica
  │     │     │
  │     │    Wielopolka
  │     │     ├───L───Zawadka
  │     │     ├───L───Ropa
  │     │     ├───P───Bystrzyca
  │     │     │     ├───L───Budzisz
  │     │     │     └───P───Czarna Rzeka
  │     │     ├───L───Potok Broniszewski
  │     │     └───L───Niedźwiadka
  │     ├───L───Skodzierska
  │     ├───L───Grabinianka
  │     ├───P───Ostra
  │     ├───L───Potok Chotowski
  │     ├───L───Dulcza
  │     ├───L───Słotówka
  │     ├───L───Jodłówka
  │     │     └───P───Wolanka
  │     ├───P───Kamienica
  │     │     ├───P───Kamionka
  │     │     ├───P───Kujawski Potok
  │     │     └───L───Chlipacz
  │     ├───P───Debrna
  │     ├───P───Słony
  │     ├───P───Gogołówka
  │     ├───L───Dębówka
  │     ├───P───Bieździada
  │     ├───P───Jasiołka
  │     ├───L───Ropa
  │     ├───L───Dębownica
  │     ├───P───Majscowski
  │     ├───L───Wólka
  │     └───P───Promnica
  ├───L───Czarna Staszowska
  ├───P───Breń
  │     └───L───Żabnica
  ├───L───Nida
  │     ├───P───Brzeźnica
  │     ├───P───Mierzawa
  │     └───L───Maskalis
  ├───P───Dunajec
  │     ├───L───Stara Kisielina
  │     ├───P───Biała
  │     ├───P───Lasowa Rzeka
  │     ├───L───Więckówka
  │     ├───P───Lubinka
  │     ├───P───Brzozowianka
  │     ├───P───Paleśnianka
  │     ├───P───Stróżanka
  │     ├───L───Wieleń
  │     ├───P───Rudzianka
  │     ├───L───Złocki Potok
  │     ├───L───Tymówka
  │     ├───L───Zelina Biskupska
  │     ├───L───Łososina
  │     ├───P───Przydonianka
  │     ├───P───Szczecinianka
  │     ├───P───Wilkonoszanka
  │     │     └───P───Jelnianka
  │     ├───L───Świdnicki Potok
  │     ├───L───Smolnik
  │     ├───P───Ubiadek
  │     │     └───L───Potok Graniczny
  │     ├───P───Wielopolanka
  │     ├───L───Szymianowianka
  │     ├───P───Łubinka
  │     ├───P───Kamienica Nawojowska
  │     ├───P───Dąbrówka Polska
  │     ├───P───Poprad
  │     ├───L───Brzeźnianka
  │     ├───P───Moszczenica
  │     ├───L───Słomka
  │     ├───P───Galiszowianka
  │     ├───L───Jastrząbka
  │     ├───P───Jaworzynka
  │     ├───L───Kadecki Potok
  │     ├───P───Kabatki
  │     ├───P───Obidzki Potok
  │     ├───P───Brzynka
  │     ├───L───Gorzkowski Potok
  │     ├───L───Leszcz
  │     ├───L───Czarna Woda
  │     │     └───P───Borkowski Potok
  │     ├───L───Kamienica Gorczańska
  │     ├───L───Ochotnica
  │     ├───P───Klępowski
  │     ├───L───Gabrysiowski
  │     ├───P───Grzebacki
  │     ├───P───Kaletowski
  │     ├───L───Ciemny Potok
  │     ├───L───Krośnica
  │     ├───P───Grajcarek
  │     └───P───Białka
  ├───P───Kisielina
  ├───L───Nidzica
  ├───P───Uszwica
  ├───L───Szreniawa
  ├───P───Raba
  ├───P───Drwinka
  ├───L───Dłubnia
  ├───L───Prądnik
  ├───P───Wilga
  ├───L───Rudawa
  │     ├───L───Kobylanka
  │     │     └───L───Bolechówka
  │     │           └───P───Więckówka
  │     ├───L───Rudawka
  │     │     └───L───Szklarka
  │     └───P───Krzeszówka
  │          ├───P───Dulówka
  │          │     ├───L───Filipówka
  │          │     ├───P───Psarka
  │          └───P───Miękinia
  ├───L───Sanka
  ├───P───Skawinka
  │     ├───P───Rzepnik
  │     ├───P───Lutówka
  │     ├───L───Mogiłka
  │     ├───P───Włosanka
  │     ├───P───Pasieka
  │     ├───L───Cedron
  │     │     ├───L───Czerwieniec
  │     │     ├───P───Solczanka
  │     │     ├───L───Łubianka
  │     │     ├───L───Żuk
  │     │     ├───L───Pocielejówka
  │     │     └───P───Ostrowiec
  │     ├───P───Głogoczówka
  │     │     ├───L───Jaworzanka
  │     │     ├───P───Włosanka
  │     │     ├───P───Sieprawka
  │     │     ├───L───Krzyszkowianka
  │     │     ├───L───Młynówka
  │     │     ├───P───Studzianka
  │     │     ├───L───Jaworniczka
  │     │     └───P───Kanał
  │     └───L───Harbutówka
  │          ├───L───Jastrząbka
  │          ├───P───Piegżówka
  │          ├───L───Gościbia
  │          └───L───Łubianka
  ├───P───Skawa
  │     ├───L───Wieprzówka
  │     ├───L───Potok Toporzyski
  │     ├───L───Bystrzanka (Bystra)
  │     ├───L───Skawica
  │     ├───L───Stryszawka
  │     ├───L───Tarnawka
  │     ├───L───Ponikiewka
  │     ├───L───Choczenka
  │     ├───L───Wieprzówka
  │     ├───P───Osielec
  │     ├───P───Wieprzczanka
  │     ├───P───Żarnówka
  │     ├───P───Paleczka
  │     ├───P───Stryszówka
  │     └───P───Kleczówka
  ├───L───Chechło
  ├───P───Soła
  │     ├───P───Koszarawa
  │     └───L───Żylica
  ├───L───Przemsza
  │     ├───L───Biała Przemsza
  │     └───P───Czarna Przemsza
  │     │     └───P───Brynica
  │          │     ├───P───Rawa
  ├───L───Gostynia
  ├───L───Pszczynka
  ├───P───Biała
  ├───P───Iłownica
  │     ├───P───Jasienica (Jasionka)
  │     │     └───P───Szeroki Potok
  │     └───P───Wapienica
  │          └───P───Żydowski Potok
  ├───L───Knajka
  ├───L───Bładnica
  ├───P───Brennica
  │     ├───L───Hołcyna
  │     └───L───Leśnica
  ├───P───Gościradowiec
  ├───L───Poniwiec
  ├───L───Suchy
  ├───P───Jaszowiec
  ├───P───Dobka
  │     └───P───Sucha Dobka
  ├───L───Gahura
  ├───L───Jawornik
  │     └───L───Potok Kiczerowski
  ├───P───Pinkasów Potok
  ├───P───Partecznik
  ├───L───Dziechcinka
  ├───L───Kopydło
  │     ├───P───Głębiczek
  │     └───L───Jerzy
  ├───P───Gościejów
  ├───P───Malinka
  │     ├───P───Fiedorówka
  │     └───L───Klupocz
 Wisła[a]
  ├───P───Biała Wisełka
  │     ├───L───Szyja
  │     ├───L───Potok Czarny
  │     ├───L───Potok Bobrowski
  │     ├───L───Równiański
  │     ├───P───Roztoczny
  │     │     └───P───Głębczański
  │     └───P───Wątrobny
  ├───P───Koźli Wierch
  ├───P───WolnyCzarna Wisełka (źródła) ↑

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. W sensie hydrologicznym Wisła rozpoczyna się w miejscu połączenia potoków Malinka i Wisełka, powstałego z połączenia Białej i Czarnej Wisełki. Por. Zbigniew Cienciała: 5.3. Wody powierzchniowe. Opis zabudowy ważniejszych cieków. W: Monografia Wisły. T. I: Środowisko przyrodnicze Wisły. Wisła: Galeria „Na Gojach”, 2007, s. 110. ISBN 978-83-60551-05-9.

PrzypisyEdytuj

 1. Największa obszarowo różnica w porównaniu z całością dorzecza Wisły to nieuwzględnienie na tej mapie dorzecza Muchawca oraz tatrzańskiej części zlewni Dunajca, a zwłaszcza Popradu. Analizując kształt i przebieg działu wodnego dorzecza Wisły z tu uwidocznionym, można też zauważyć, że przedstawiony na mapie obszar nie obejmuje lewej strony zlewni początkowego odcinka Wisły, a także początkowego odcinka Drwęcy. Schematycznie zakreślając dział wodny, nie wyłączono natomiast początkowego odcinka Orawy. Por.: a) Tadeusz Garlej: Sieć wodna. Skala 1 : 2 000 000. W: Stanisław Leszczycki (przewodniczący zespołu redakcyjnego): Narodowy Atlas Polski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej AkademiiNauk, 1973–1978. b) Polska. Wody. Zlewiska i dorzecza. Skala 1 : 5 000 000. W: Marzena Wieczorek (red.), Beata Byer: Atlas geograficzny. Liceum. Świat, Polska. Warszawa: Demart, 2003, s. 40. ISBN 83-89239-99-X.
 2. a b Irena Dynowska: Obieg wody. W: Leszek Starkel (red.): Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1991. ISBN 83-01-09621-7.
 3. a b Jan Dojlido: Water quality in the Vistula Basin. W: Gerald Arthur Best, Teresa Bogacka, Elżbieta Niemirycz: International river water quality. Pollution and restoration. Taylor & Francis, 1997, s. 11, 21. ISBN 0-419-21540-9.