Dostępność (projektowanie)

Dostępność (ang. accessibility) – szerokie pojęcie używane do opisania stopnia, w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności jako „łatwości użycia” czy ergonomii użytkowania, dostępność oznacza „możliwość skorzystania” z funkcji lub właściwości danego systemu.

Problematyka dostępności jest związana z barierami, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnościami lub starszymi.

Trzy główne typy dostępności to dostępność architektoniczna, dostępność informacyjno-komunikacyjna oraz dostępność cyfrowa[1].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Dostępność cyfrowa - definicja [online], accens.pl [dostęp 2023-08-28].