Dostępność (projektowanie)

Dostępność (ang. accessibility) – szerokie pojęcie używane do opisania stopnia, w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności jako „łatwości użycia” czy ergonomii użytkowania, dostępność oznacza „możliwość skorzystania” z funkcji lub właściwości danego systemu.

Problematyka dostępności jest związana z barierami, jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi lub starszymi.

Zobacz teżEdytuj