Otwórz menu główne

Dowódca ogólnowojskowy

Dowódca ogólnowojskowy - osoba stojąca na czele ogólnowojskowego związku, oddziału i pododdziału posiadająca ściśle określone prawa (wydawanie rozkazów i dopilnowywanie ich wykonania). Jest on organizatorem działań bojowych podległych wojsk (oddziałów i pododdziałów) i dowodzi nimi w czasie ich trwania, podejmuje decyzje, stawia im zadania w formie rozkazów bojowych, organizuje współdziałanie wojsk własnych z sąsiadami, kieruje pracą sztabu oraz szefami rodzajów wojsk i służb.