Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II (DOK II) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1921–1939, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w Lublinie, w pałacu gubernialnym).

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1921

Rozformowanie

1939

Tradycje
Rodowód

Dowództwo Okręgu Generalnego „Lublin”

Dowódcy
Ostatni

gen. bryg. Mieczysław Smorawiński

Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

Lublin

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Podległość

Ministerstwo Spraw Wojskowych

DOK w 1939

14 września 1939 roku dowódca okręgu generał Smorawiński wyjechał z Lublina do Kowla, gdzie przystąpił do organizowania nowej stacji rozdzielczej, która zgodnie z rozkazem naczelnego kwatermistrza miała zaopatrywać armie generałów: Szyllinga, Piskora i Dąb-Biernackiego[1].

Obsada personalna dowództwa okręgu edytuj

Dowódcy okręgu
Zastępcy dowódcy okręgu
Inspektorzy poboru, pomocnicy dowódcy do spraw uzupełnień
Szefowie sztabu
Zastępcy szefa sztabu
Szefowie Poborowi / Pomocnicy dowódcy do spraw uzupełnień
 • ppłk Erwin Ernst (był w 1923)[4]
Kwatermistrz
Dowódca Obrony Przeciwlotniczej
 • ppłk dypl. piech. Lucjan Władysław Ruszczewski[5][6] (p.o. 1937 – 1938 → stan spoczynku)
 • płk piech. Jan Załuska (1938–1939, † 1940 Katyń)
Szefowie Saperów i Inżynierii
Szefowie Intendentury / szefowie 2 Okręgowego Szefostwa Intendentury / szefowie Szefostwa Intendentury i Taborów OK II
Szefowie sanitarni / szefowie 2 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego
Szefowie weterynarii
 • ppłk lek. wet. Kazimierz Zagrodzki (był w 1923)
 • płk lek. wet. dr Wiktor Lindenbaum (do XI 1934[12])
 • ppłk / płk lek. wet. dr Jan I Wajda (XI 1934[13] - 1939)
Szefowie artylerii i uzbrojenia
Szefowie Wojsk Samochodowych
 • płk Tadeusz Gałecki (do 6 VI 1919 → Armia Wielkopolska)
 • płk Henryk Buczyński (p.o. od 24 V 1919[14])
Szefowie Łączności i szefowie 2 Okręgowego Szefostwa Łączności w latach 1921-1929 i w 1939 roku
Szefowie remontu
 • płk Bogdan Rudolf (był w 1923)[4]
Szefowie duszpasterstwa katolickiego
Dziekan prawosławny

Oficerowie DOK II – ofiary zbrodni katyńskiej edytuj

 • mjr dypl. Józef Słowiński † 1940 Katyń
 • mjr Władysław Walecki † 1940 Katyń
 • kpt. adm. (piech.) Sylwester Jarosz – kierownik referatu mob. † 1940 Katyń
 • kpt. adm. (piech.) Stanisław Połczyński – oficer mob. † 1940 Katyń
 • kpt. adm. (piech.) Piotr Pełka – kierownik referatu † 1940 Katyń
 • kpt. adm. (piech.) Henryk Wdówka † 1940 Katyń
 • kpt. adm. Adam Tadeusz Zamarski † 1940 Katyń
 • por. rez. Wincenty Konrad Świetliński † 1940 Katyń
 • ppor. rez. Franciszek Chmielowiec – pracownik Szefostwie Budownictwa † 1940 Katyń
 • mjr Wojciech Beuth – kierownik referatu w Wydziale Uzupełnień i Mob. † 1940 Charków
 • mjr int. Józef Bydliński – Szefostwo Intendentury
 • rtm. st. sp. Zygmunt Marian Baranowski – referent Dowództwa OPL † 1940 Charków

Przypisy edytuj

 1. Głowacki 1986 ↓, s. 15-16.
 2. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 16 z 11 czerwca 1927 r. W okresie od czerwca 1927 do sierpnia 1928 płk piech. Edwin Ernst zajmował stanowisko inspektora poborowego OK II i IX z siedzibą w Lublinie.
 3. Według Tadeusza Kryska-Karskiegi i Stanisława Żurakowskiego od 1938 do września 1939 r. był zastępcą dowódcy OK II.
 4. a b c d Almanach oficerski na rok 1923/24; praca zbiorowa Dział III Z.2, s. 35.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 56 z 24 maja 1925 roku, s. 279.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 11 listopada 1938 roku, s. 21.
 7. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 68 z 21 czerwca 1919 roku, poz. 2179.
 8. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 64 z 8 lipca 1924 roku, s. 375.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 18 czerwca 1930 roku, s. 215.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 31 sierpnia 1935 roku, s. 104.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 25 z 31 października 1927 roku, s. 318.
 12. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 279.
 13. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 272.
 14. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 71 z 28 czerwca 1919 roku, poz. 2299.
 15. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 82, 957, 967.
 16. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 131.
 17. Ksiądz dziekan Jan Idec został zamordowany w nocy z 19 na 20 września 1925 roku w klasztorze karmelitów we Lwowie przez ojca Adama (Józefa Kopacza). Zamordowanie ks. dziekana Ideca z DOK II, „Polska Zbrojna” Nr 260 z 22 września 1925 roku, s. 10. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 108 z 20 października 1925 roku, s. 583.
 18. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 100 z 6 października 1925 roku, s. 544.
 19. Bogusław Szwedo. Ks. pułkownik Jan Pajkert (1887–1964) – kapłan diecezji sandomierskiej, dziekan I Korpusu Polskiego, Naczelny Kapelan Wojsk Polskich. „Nasza Służba”, s. 12, Nr 7 z 1-15 kwietnia 2014. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. 

Bibliografia edytuj

 • Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych. [dostęp 2016-02-15].
 • Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923.
 • Rocznik Oficerski 1924. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924.
 • Rocznik Oficerski 1928. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1928.
 • Rocznik Oficerski 1932. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1932.
 • Ludwik Głowacki: Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939. Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986. ISBN 83-222-0377-2.
 • Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 r. Sprawozdanie dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Kraju, płk dypl. Włodzimierza Juliusza Ludwiga z działalności w czasie wojny. Opracowanie Mieczysław Lipiński i Zbigniew Moszumański, Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 4 (204) z 2004 r., ss. 155-179,