Dowództwo Wojsk Specjalnych

Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) – były organ dowodzenia szczebla operacyjno-strategicznego powołany ustawą z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 4 lipca 2007 roku[1]. Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 11 Ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 852) Dowództwo Wojsk Specjalnych zostało rozformowane a jego zadania przejęły i następcami prawnymi są Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dowództwo Wojsk Specjalnych
Ilustracja
Widok na bramę wjazdową do Dowództwa WS od ul. Tynieckiej w Krakowie
Po lewej Skałki Twardowskiego
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 4 lipca 2007
Rozformowanie 1 stycznia 2014
Tradycje
Rodowód Oddział Operacji Specjalnych Generalnego Zarządu Operacyjnego SG WP

Szefostwo Działań Specjalnych Sztabu Generalnego WP

Dowódcy
Pierwszy gen. dyw. Edward Gruszka
Ostatni gen. bryg. Piotr Patalong
Działania zbrojne
Wojna w Iraku, Wojna w Afganistanie (od 2001)
Organizacja
Dyslokacja Kraków ul. Tyniecka 45
Rodzaj sił zbrojnych Wojska Specjalne
Rodzaj wojsk dowodzenie
Podległość Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

DziałalnośćEdytuj

Zgodnie z ustawą DWS odpowiadał za dowodzenie, szkolenie i przygotowanie jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej do działań bojowych. Był częścią Wojsk Specjalnych, które są integralną częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2007 roku w odróżnieniu od pozostałych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych RP DWS nie przekazywał podległych jednostek organizacyjnych Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych na czas działań bojowych, był więc również dowództwem o charakterze operacyjnym[2].

Pomysłodawcą powstania instytucji kierującej jednostkami wojskowymi prowadzącymi walkę poprzez działania specjalne, dowodzącej żołnierzami tej specjalności wojskowej był gen. dyw. Jan Kempara żołnierz m.in. JW 4101 (w tym czasie 1 Batalion Szturmowy) i Zarządu Rozpoznania i Walki Radio-Elektronicznej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (obecnie Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP).

Dowództwo Wojsk Specjalnych powołano Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 1 stycznia 2007 a usankcjonowano ustawowo 24 maja 2007 roku. Dowództwo sformowano głównie w oparciu o personel (ujęty w etacie w tym samym czasie podlegającemu rozformowaniu) Szefostwa Działań Specjalnych (będącego częścią struktury Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) oraz oficerów dowództw, sztabów jednostek wojskowych przeznaczonych do walki specjalnej.

Siedziba Dowództwa WS znajdowała się w Garnizonie Kraków w Krakowie – Pychowicach[3]. Dowódca Wojsk Specjalnych podlega bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. DWS w nazewnictwie NATO jest nazwane POLSOCOM.

Dowództwo podpisało umowy dwustronne z UJ i AON o szkoleniu kadr i współpracy dydaktyczno-badawczej[4].

Głównym partnerem Dowództwa Wojsk Specjalnych od czasu jego powstania było powołane w 1987 roku Dowództwo Operacji Specjalnych USA (USSOCOM). 19 lutego 2009 roku w Krakowie Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates i Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich podpisali Porozumienie o Współpracy pomiędzy United States Special Operations Command i Dowództwem Wojsk Specjalnych. Polska powołała dowództwo dedykowane operacjom specjalnym jako 9 państwo spośród członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Obsada personalna DWSEdytuj

Dowódcy Wojsk Specjalnych:

Zastępca Dowódcy Wojsk Specjalnych

  • gen. bryg. Marek Olbrycht (I 2007 – 29 IX 2010)

Szefowie Sztabu – Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych:

  • gen. bryg. Kazimierz Wójcik (do 16 VIII 2011)
  • płk/gen. bryg. Jerzy Gut (od 16 VIII 2011)

Szefowie Sztabu Wojsk Specjalnych:

Jednostki wojskowe podlegające DWSEdytuj

OperacjeEdytuj

DWS dowodziło żołnierzami WS będącymi w składzie PKW Irak, a obecnie dowodzi komandosami będącymi w składzie PKW Afganistan.

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 2007 r. nr 107, poz. 732
  2. Akcja komandosów w Afganistanie nadzorowana z Polski, www.tvn24.pl [dostęp 2017-11-22].
  3. Altair Agencja Lotnicza, www.altair.com.pl [dostęp 2017-11-22] (ang.).
  4. Wojska Specjalne zawarły porozumienie z AON, www.polska-zbrojna.pl [dostęp 2017-11-22].

Linki zewnętrzneEdytuj