Dramat właściwy

gatunek dramatu

Dramat właściwy – gatunek dramatu ukształtowany w czasach nowożytnych przez odejście od wprowadzania tradycyjnych wyróżników starożytnych form komedii i tragedii takich jak elementy komiczne, tragiczne konflikty czy bohaterowie. Początkowo mianem tym określano tragikomedie, czyli utwory łączące elementy tragedii i komedii. Z czasem jednak nazwy tej zaczęto używać w stosunku do poważnych utworów teatralnych, budujących napięcie na innych zasadach niż zasady konfliktu tragicznego. Wyróżnia się kilka odmian dramatu właściwego, m.in.:

Przykładem dramatu właściwego są Dziady Adama Mickiewicza.

BibliografiaEdytuj

  • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński: Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1967