Drobnocząstkowa materia organiczna

Drobnocząstkowa materia organiczna (ang. fine particulate organic matter FPOM) – frakcja martwej materii organicznej o cząstkach większych niż 0,5 μm i mniejszych od 1 mm, będącą źródłem pokarmu dla filtratorów i zbieraczy.

Źródłem drobnocząstkowej materii organicznej w zbiornikach wodnych są:


Zobacz też: funkcjonalne grupy troficzne, river continuum, węgiel organiczny