Droga – długość odcinka toru (krzywej lub prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu[1]. Droga nie oznacza odległości pomiędzy dwoma punktami wyznaczającymi początek i koniec ruchu. Liczy się ją wzdłuż toru ruchu, czyli po krzywej, po której porusza się ciało.

Droga jest sumą dróg przebytych przez ciało w nieskończenie małych odcinkach czasu co wyraża wzór

W ruchu jednostajnym (ze stałą prędkością) drogę pokonaną w czasie od do wyraża wzór

Drogę można zapisać jako funkcję czasu. Kinematyczne równanie ruchu jest wówczas całką nieoznaczoną z wyrażenia podcałkowego (1) i przybiera postać

Dla ruchu jednostajnie przyspieszonego prędkość wyraża wzór

dlatego po całkowaniu (1) drogę określa wzór:

gdzie:

– droga,
– droga początkowa,
prędkość ciała (punktu),
czas ruchu,
– prędkość początkowa,
przyspieszenie,
– chwila początku ruchu,
– chwila końca ruchu,
– funkcja prędkość ciała (punktu).

Układ współrzędnych, w których opisywany jest ruch, można dobrać tak, aby

Jednostkami drogi są jednostki długości, w układzie SI jest to metr.

W pojazdach przebytą drogę mierzy licznik kilometrów.

Przypisy edytuj

  1. droga, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-03-19].