Droga I/15 (Słowacja)

Zobacz też: inne artykuły o drogach krajowych nr 15.

Droga krajowa 15 (słow. Cesta I/15) – droga krajowa I kategorii północno-wschodniej Słowacji. Arteria zaczyna się od skrzyżowania z drogą nr 18 w mieście Vranov nad Topľou i biegnie na północ wzdłuż rzeki Ondavy. Arteria mija od wschodu zbiornik Veľká Domaša i przez Stropkov dociera do skrzyżowania - z prowadzącą do Polskidrogą nr 21. Trasa jest jedno-jezdniowa.

DK15
Długość ok. 49 km
Kraje preszowski
I/15