Droga I/46 (Czechy)

Zobacz też: inne artykuły o drogach krajowych nr 46.

Droga krajowa 46 (cz. Silnice I/46) – droga krajowa w Czechach. Trasa biegnie z Ołomuńca przez Šternberk i Opawę do dawnego przejścia granicznego z Polską.

Długość ok. 84 km
Kraje ołomuniecki,
morawsko-śląski