Droga I/68 (Słowacja)

Zobacz też: inne artykuły o drogach krajowych nr 68.

Droga krajowa 68 (słow. Cesta I/68) – droga krajowa I kategorii na Słowacji prowadząca południkowo. Trasa jest przedłużeniem polskiej drogi nr 87 i biegnie na południe przez Preszów i Koszyce do węgierskiej drogi krajowej nr 3. Między Preszowem, a Koszycami arteria prowadzi równolegle do autostrady D1. Na południe od Koszyc jest fragmentem trasy europejskiej E71. Na całej długości droga jest jedno-jezdniowa. Odcinek przez Koszyce jest wspólny z drogą ekspresową R4.

DK68
Długość ok. 131 km
Kraje preszowski,
koszycki
I/68
E71