Droga ekspresowa S11 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań, Kępno i konurbację górnośląską

Droga ekspresowa S11 – budowana polska droga ekspresowa Kołobrzeg[1]Pyrzowice/Piekary Śląskie[9][10] o projektowanej łącznej długości ok. 550 km. Prowadzi w większości śladem obecnej drogi nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie[2], opolskie i śląskie. W rządowych planach przewidziana do realizacji jako droga w całości dwujezdniowa.

S11
Początek drogi Kołobrzeg[1]
Koniec drogi Pyrzowice
Proj. długość ok. 550 km
Zbudowano 90,11 km
W budowie 18,2 km
Województwa zachodniopomorskie,
wielkopolskie,
łódzkie[2],
opolskie,
śląskie
Mapa
Mapa S11
S11

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Docelowo S11 ma łączyć kurorty środkowego wybrzeża Bałtyku przez Koszalin, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Lubliniec, Bytom i Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Na odcinku Kołobrzeg – Koszalin ma wspólny przebieg z drogą ekspresową S6 i trasą europejską E28.

Przebieg drogiEdytuj

KoszalinEdytuj

Choć przyjmuje się za początek drogi Koszalin, to droga będzie miała swój początek w pobliżu podkoszalińskich Starych Bielic, na skrzyżowaniu z drogą ekspresową nr 6 (węzeł Bielice)[11]. Odcinek od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód (skrzyżowanie z DK6) budowany był od roku 2016 wraz z S6 jako część zadania pn. obwodnica Koszalina i Sianowa[12]. Został otwarty 10 października 2019.

Koszalin-Szczecinek

W październiku 2011 wydano decyzję środowiskową[13] na odcinek S11 od węzła Bielice (S6, 0 km) do początku obwodnicy Szczecinka, wybrano wariant VI tzw. społeczny. Zaplanowano powstanie węzłów: Koszalin Zachód (DK6, 1,5 km), Niedalino (DW167, 16,2 km), Grzybnica (36,3 km), Głodowa (DW169, 38,2 km), Bobolice (DK25, 43,9 km), Wierzchowo (54,4 km).

W styczniu 2018 odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji dla drogi ekspresowej S11 na odcinku od w. Bobolice (bez węzła) do w. Szczecinek Północ (z węzłem) o długości 24,5 km. Przetarg wygrał Transprojekt Gdański, z którym 19 marca 2018 podpisano umowę. Dokumentacja projektowa wraz z projektami budowlanymi i wykonawczymi miała powstać w ciągu 14 miesięcy[14].

SzczecinekEdytuj

Obwodnica Szczecinka – 12km

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka został ogłoszony w sierpniu 2014[15]. Umowę na ten odcinek podpisano 13 listopada 2015 roku[16]. Inwestycję realizowało konsorcjum firm Eurovia Polska – Warbud. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 322 817 734,32 złotych. Realizacja zadania potrwać ma 34 miesiące, w tym 15 miesięcy jest przewidziane na prace projektowe. Budowa drogi ma zostać ukończona w kwietniu 2019[17]. 15 marca 2017 Wojewoda zachodniopomorski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obwodnicy miasta Szczecinek, co formalnie oznacza rozpoczęcie budowy obwodnicy[18]. Obwodnica Szczecinka jako droga ekspresowa omija Szczecinek od strony wschodniej i wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 11. Zaczyna się bezpośrednio za skrzyżowaniem do miejscowości Skotniki w granicach miasta Szczecinka (53°45′25,14″N 16°39′01,68″E/53,756983 16,650467). Końcowy fragment obwodnicy znajduje się nieco na południe od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Turowo (53°39′55,96″N 16°43′43,02″E/53,665544 16,728617). Nowy odcinek drogi ekspresowej w przeważającej części przebiega wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek po jej wschodniej stronie. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 11 od północy jest w ul. Koszalińską (RONDO) natomiast od południa w ul. Pilską (RONDO). W ciągu obwodnicy Szczecinka znajdują się 2 węzły – SZCZECINEK ŚRÓDMIEŚCIE i SZCZECINEK WSCHÓD. Oddana do użytku 7 listopada 2019 r.

PiłaEdytuj

Obwodnica Piły i Ujścia – 23 km[19]

Planowana droga ekspresowa omijająca od strony wschodniej miasto Piłę i Ujście. W ciągu obwodnicy planuje się stworzenie czterech węzłów: Piła – Podlasie, Piła – Przemysłowa, Motylewo i Chrustowo. Od węzła Piła – Podlasie będzie przebiegać wspólnie z S10[20].

Harmonogram inwestycji w planowana jest następująco:

 • kwiecień 2020 r. – podpisanie umowy z nowym Wykonawcą na wykonanie ROŚ i aktualizację STEŚ;
 • IV kw. 2021 r. – wybór wariantu preferowanego do DŚU – przyjęcie STEŚ przez KOPI;
 • I kw. 2022 r. – złożenie wniosku o DŚU;
 • III kw. 2022 r. – uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • III kw. 2023 r. – zakończenie etapu KP –zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

PoznańEdytuj

Zachodnia obwodnica Poznania

Przebieg od węzła Poznań Północ (d. Suchy Las / Złotkowo) do węzła Poznań Zachód (d. Głuchowo). Odcinki, wchodzące w skład zachodniej obwodnicy Poznania:

 • etap IIa – węzeł Poznań Północ (d. Suchy Las / Złotkowo) – węzeł Poznań Rokietnica (d. Rokietnica). Odcinek o długości 7,7 km. Przetarg na jego budowę ogłoszono 26 czerwca 2009. W kwietniu 2010 GDDKiA w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na to zadanie i podpisała umowę z wykonawcą. Do przetargu na realizację tego etapu wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta Konsorcjum firm Colas i Strabag. Umowa, którą z wykonawcą podpisano 14 kwietnia, opiewała na kwotę 229 milionów złotych. 30 października 2012 odcinek został oddany do użytku[21].
 
Zachodnia obwodnica Poznania, widok na północ z północnego (jednego z trzech) wiaduktu pomiędzy Dąbrową a Zakrzewem
 • etap IIb – węzeł Poznań Rokietnica (d. Rokietnica) – węzeł Poznań Tarnowo Podgórne (d. Swadzim), bez realizacji węzłów – długości 5,3 km. 12 kwietnia 2013 zawarto umowę na budowę z wykonawcą – firmą Skanska. Oddanie tego odcinka do ruchu nastąpiło 19 grudnia 2014[22].
 • etap I – węzeł Poznań Tarnowo Podgórne (d. Swadzim) – węzeł Poznań Zachód (d. Głuchowo) na autostradzie A2. Łączna długość odcinka: 14,2 km. W marcu 2009 wydano pozwolenie na budowę. 26 czerwca 2009 rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane; zwycięzcą zostało konsorcjum Skanska & Intercor za cenę 458 710 749 zł. 28 listopada 2011 oddano 8,1 km odcinek od węzła Poznań Tarnowo Podgórne (d. Swadzim) do węzła Poznań Dąbrówka (d. Dąbrówka)[23]. 3 czerwca 2012 oddano 6,1 km odcinek Poznań Skórzewo (d. Dąbrówka) – Poznań Zachód (d. Głuchowo)[24]
 
Autostrada A2 ze współnym przebiegiem z S11. Widoczny znak informujący o odległości do Piły. (2012)
Południowa obwodnica Poznania

Jest to odcinek wspólny z autostradą A2 (ok. 26,1 km) oddany do użytkowania 12 września 2003 (odcinek Poznań Komorniki – Poznań Krzesiny) i 27 października 2004 (odcinek Poznań Zachód – Poznań Komorniki) jednak funkcjonalny od 19 grudnia 2014, kiedy oddany do użytkowania został ostatni fragment obwodnicy zachodniej.

KórnikEdytuj

Węzeł Poznań Krzesiny – węzeł Kórnik Południe (d. Pierzchno) – 14,1 km;

3 kwietnia 2006 poznański oddział GDDKiA rozpoczął modernizację drogi krajowej nr 11 na 14-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłem autostradowym Poznań Krzesiny na autostradzie A2 a Kórnikiem. Zmodernizowany odcinek oddano do użytku 7 czerwca 2009. Na trasie powstało m.in. pięć węzłów z drogami podrzędnymi (Koninko, Gądki, Robakowo, Kórnik Północ oraz Kórnik Południe), a także obiekty mostowe[25]

JarocinEdytuj

Obwodnica Jarocina – obwodnica Jarocina od węzła Mieszków do węzła Jarocin o długość 13 km

Decyzja środowiskowa została wydana 9 marca 2009 r. 18 listopada 2014 podpisano umowę na budowę obwodnicy Jarocina w systemie projektuj i buduj[26]. Przetarg na budowę wygrała firma Budimex, która zadeklarowała 24-miesięczny okres realizacji zadania. Umowa opiewała na kwotę ponad 293 mln zł brutto. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wykonywał optymalizację dokumentacji projektowej oraz budowę samej obwodnicy jednocześnie. Obwodnica została oddana do użytku 30 sierpnia 2017 roku[27].

PleszewEdytuj

Obwodnica Pleszewa w ciągu drogi ekspresowej S11 jest na etapie przygotowawczym. Obecnie trwają konsultacje samorządu z mieszkańcami, który otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stadium korytarzowe dla przebiegu tej drogi w 3 wariantach. Dwa warianty są podobne, trzeci zupełnie inny. Projektowana trasa będzie mieć początek na węźle S11 Pleszew-Północ (Piekarzew), łącznik do miasta na wysokości Baranówka (wariant nr 1). Według wariantów nr 2 i 3 obwodnica Pleszewa i Kowalewa rozpoczynać się będzie na granicy gmin Kotlin i Pleszew tworząc na przecięciu S11 z obecną DK11 węzeł Kotlin, dalej będzie biegła na południe i wschód przez teren gmin: Kotlin, Dobrzyca i Pleszew (omijając od zachodu wsie Suchorzew, Piekarzew, Kowalew i miasto Pleszew) do węzła Pleszew-Południe. Docelowo S11 ma łączyć się w węźle Pleszew-Południe z planowaną południową obwodnicą Pleszewa w ciągu DK12.

Ostrów WielkopolskiEdytuj

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego omija miasto od strony wschodniej. Droga budowana była w dwóch etapach, a prace nad obwodnicą prowadzone były przy współpracy GDDKiA oraz starostwa powiatu ostrowskiego. Dzięki wybudowaniu obwodnicy skróceniu uległ czas przejazdu w kierunkach Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław.

Etap I – 6,2 km od węzła Ostrów Wlkp. Północ (d. Franklinów) do węzła Ostrów Wielkopolski Wschód

I etap obejmował budowę 6,2 km jednojezdniowej drogi ekspresowej S11 (dwie jezdnie tylko w rejonie węzłów), 2 węzłów, 7 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) oraz 2 km odcinek DK25 w okolicach węzła Ostrów. Zezwolenie na budowę I etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego wydał wojewoda wielkopolski 6 września 2007 roku. Wykonawca I etapu, Budimex Dromex, został wyłoniony 17 marca 2008 roku, a 3 czerwca 2008 roku nastąpiło uroczyste wbicie pierwszej łopaty i oficjalne rozpoczęcie budowy. Zaproponowany koszt inwestycji to około 212 mln złotych.

I etap Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego oddano do użytku 26 listopada 2009[28]. Zapowiadane przez polityków w czasie uroczystości dobudowanie drugiej jezdni w ramach realizacji II etapu nie zostało zrealizowane.

Etap II – 12,8 km od węzła Ostrów Wielkopolski Wschód (pierwotnie Czekanów) do węzła Przygodzice (pierwotnie Strugi)

Realizacja II etapu[29] planowana była pierwotnie na lata 20092010. Opracowano dokumentację, przetarg został ogłoszony w listopadzie 2009[30]. Anulowano go 22 lutego 2011.

Przetarg na budowę II etapu obwodnicy w systemie projektuj i buduj poznański oddział GDDKiA ogłosił ponownie 7 października 2013. Przetarg wygrała firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engel, Engenharia e Construcao S.A. 18 listopada 2014 podpisano umowę na budowę I etapu obwodnicy. Budowa rozpoczęła się 10 października 2014 roku (sic!) a zakończyła się 12 lipca 2017[31]. Umowa opiewała na kwotę ponad 284 mln zł brutto[32].

KępnoEdytuj

etap I, łącznik z S8 – 4,5 km

Umowę na zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej jezdni o długości blisko 4,5 km podpisano 7 października 2015 roku. Droga przebiega od istniejącej drogi krajowej nr 11 do węzła Kępno Krążkowy wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy[33]. Gdy budowana będzie dalsza część S11 rondo na DK11 ma zastąpić węzeł Kępno Północ. Odcinek otwarto 23 maja 2018, na dwa miesiące przed terminem[34].

etap II, obwodnica Kępna i Baranowa – 13,4 km

Odcinek ten łączy węzeł Kępno Krążkowy z obecną DK11 w okolicy Baranowa[35]. Szosa jest dwujezdniowa tylko do drogi wojewódzkiej nr 482 (węzeł Kępno Wschód). Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2019 roku, zaś otwarcie nastąpiło w III kwartale 2021 roku[34].

OlesnoEdytuj

Obwodnica Olesna o długości 28 km ma zostać wybudowana do listopada 2022 roku. Prace budowlane zostały rozpoczęte w styczniu 2021 roku . Koszt to około 720 mln zł[36][37].

LubliniecEdytuj

Obwodnica Lublińca

W roku 2011 otwarto obwodnicę Lublińca. W standardzie drogi ekspresowej, ma jednak tylko jeden bezkolizyjny węzeł[38].

Tarnowskie GóryEdytuj

Planowane rozpoczęcie prac ma nastąpić w roku 2022. Zgodnie z zapowiedziami, w rejonie Tarnowskich Gór trasa przebiegać będzie od strony Radzionkowa, następnie przetnie DK 78 pomiędzy Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami, by dalej, omijając dzielnice Lasowice i Sowice, pomiędzy dzielnicami Strzybnica i Pniowiec, skierować się w stronę Hanuska.

Piekary ŚląskieEdytuj

Trasa S11 ma rozpoczynać się na węźle A1 w Piekarach Śląskich. Następnie ma zostać poprowadzona od wschodniej strony Radzionkowa, by między Orzechem i Radzionkowem skierować się w stronę Nakła Śląskiego i Tarnowskich Gór. Początek prac planowany jest na rok 2020.

Wykaz istniejących odcinkówEdytuj

Jest to wykaz odcinków w standardzie co najmniej drogi ekspresowej pokrywających się z docelowym przebiegiem drogi, niezależnie od oznakowania.

Odcinek Długość Pikietaż Oddanie do użytku Uwagi
obwodnica Koszalina i Sianowa

(odcinek Bielice – Koszalin Zachód)

1,593 km 10 października 2019
zachodnia obwodnica Poznania
(odcinek Poznań Północ – Poznań Zachód)
7,7 km 30 października 2012
5,3 km 19 grudnia 2014 Odcinek mocno opóźniony ze względu na protesty mieszkańców i ekologów.
14,2 km 3 czerwca 2012
odcinek Poznań Zachód – Poznań Krzesiny ok. 16 km 154,7–170,5 13 września 2003 Południowa obwodnica Poznania; w ciągu autostrady A2
odcinek Poznań KrzesinyKórnik Południe 14,1 km 0,0–14,1 7 czerwca 2009
obwodnica Jarocina ok. 8 km 30 sierpnia 2017 wraz z obwodnicą wybudowano fragment DK11 od wsi Elżbietów dł. 2,5 km oraz łącznicę między w. Jarocin i DK11 na granicy z miejscowością Witaszyczki
obwodnica Ostrowa Wlkp. 6,2 km 0,0–5,9 26 listopada 2009 Droga ekspresowa 1-jezdniowa; na węzłach dwie jezdnie
12,8 km 12 lipca 2017
obwodnica Kępna – cz. północna
odcinek Rondo Hanulin (tymcz.) – Kępno Krążkowy
ok. 4,5 km 23 maja 2018 jest to jedyne połączenie z drogą S8 w rejonie miasta Kępno

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”Edytuj

Z inicjatywy prof. Marka Ziółkowskiego wicemarszałka Senatu RP, podczas konferencji w Koszalinie pn. „S11 – droga nad morze” 7 lipca 2006, powstało Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11" z siedzibą w Poznaniu, skupiające początkowo 17 samorządów leżących przy trasie nr 11. Planowano, że do końca września dołączy kolejnych 30 członków. Stowarzyszenie za cel postawiło sobie doprowadzenie do przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S11 m.in. poprzez lepszą współpracę samorządów z GDDKiA oraz lobbowanie za przyspieszeniem budowy[39][40][41]

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Pierwotna nazwa węzła: Kobylniki.
 2. Pierwotna nazwa węzła: Głuchowo.
 3. Pierwotna nazwa węzła: Komorniki.
 4. Pierwotna nazwa węzła: Dębina.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1819).
 2. a b Otrzymaliśmy decyzję środowiskową dla S11 między Kępnem i Olesnem - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Opole - Portal Gov.pl. Portal Gov.pl. [dostęp 2021-09-14].
 3. Od jutra kierowcy będą mogli korzystać z całej zachodniej obwodnicy Poznania :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny (pol.). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2014-12-18. [dostęp 2014-12-18].
 4. Google: StreetView (pol.). Google Maps, lipiec 2012. [dostęp 2013-06-02].
 5. a b Michal Halabica: Droga ekspresowa S11 (ang.). [dostęp 2015-09-03].
 6. Rzecznik GDDKiA Poznań: Zestawienie przetargów na dzierżawę MOP-ów w GDDKiA Oddział Poznań (pol.). Twitter, 2018-01-19. [dostęp 2018-05-24].
 7. GDDKiA Poznań: MOP Palędzie z dzierżawcą. (pol.). gddkia.gov.pl, 2020-05-07. [dostęp 2020-05-08].
 8. Grzegorz Okoński: Trzecie pasy na A2 w Poznaniu już gotowe! Kierowcy mogą nimi jeździć w obu kierunkach [ZDJĘCIA] (pol.). Głos Wielkopolski, 2019-12-20. [dostęp 2019-12-20].
 9. Mapa Stanu Budowy Dróg – śląskie [dostęp 2016-10-09].
 10. DN: Trasa S11: jest przetarg na dokumentację. Droga Piekary – Tarnowskie Góry może mieć dwa pasy (pol.). W: Dziennik Zachodni [on-line]. 2016-10-10. [dostęp 2017-02-23].
 11. GDDKiA oddz. Szczecin, Mapa z przebiegiem obwodnicy Koszalina [dostęp 2016-10-09].
 12. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód, [w:] GDDKiA [online] [dostęp 2016-10-09].
 13. GDDiKA, GDDKiA S11 Koszalin – Obwodnica Szczecinka [dostęp 2016-10-09].
 14. RynekInfrastruktury.pl: Umowa na dokumentację dla S11 Bobolice – Szczecinek.
 15. GDDKiA, [url = https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/7830/s11-obwodnica-szczecinka S11 Obwodnica Szczecinka] [dostęp 2016-10-09].
 16. GDDKiA, S11 Obwodnica Szczecinka [dostęp 2016-10-09].
 17. Powstanie obwodnica Szczecinka w ciągu drogi S11 – umowa na realizację podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-11-16].
 18. Uzyskano decyzję ZRID dla obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-03-19] (pol.).
 19. S10 / S11 obwodnica Piły i Ujścia :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-08-03].
 20. S11 OBWODNICA PIŁY I UJŚCIA :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-03-19] (pol.).
 21. Droga ekspresowa S11, Zachodnia obwodnica Poznania, Etap IIa, odc. Złotkowo – węzeł Rokietnica :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-29].
 22. Droga ekspresowa S11, Zachodnia obwodnica Poznania, Etap IIb, odc. węzeł Rokietnica – węzeł Swadzim :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-29].
 23. Otwarcie fragmentu Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania.
 24. Droga ekspresowa S11, Obwodnica Zachodnia miasta Poznania: etap I Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód (A2) :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-29].
 25. S11a, odc. Poznań – Kórnik :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-29].
 26. Umowa na budowę obwodnicy Jarocina podpisana. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 27. Kolejna obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S11 oddana do ruchu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 28. S11 Obwodnica Ostrowa Wlkp. etap I :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-29].
 29. Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego, www.google.com [dostęp 2017-03-19].
 30. S11 obwodnica Ostrowa Wlkp. – rusza drugi etap.
 31. Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego oddana do ruchu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 32. Opis kontraktu « Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego. www.obwodnicaostrowa.drogas11.pl. [dostęp 2015-09-23].
 33. Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Kępna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-08].
 34. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: I etap obwodnicy Kępna w ciągu trasy S11 oddany do ruchu (pol.). gddkia.gov.pl, 2018-05-23. [dostęp 2018-05-26].
 35. Obwodnica Kępna.
 36. Będzie obwodnica Olesna! – OOL24.pl, ool24.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 37. Tak będzie wyglądała obwodnica Olesna! Szczegółowe wizualizacje – OOL24.pl, ool24.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 38. Bartłomiej Romanek, Północna obwodnica Lublińca została otwarta [WIDEO], „lubliniec.naszemiasto.pl”, 10 listopada 2010 [dostęp 2017-03-19] (pol.).
 39. Głos Wielkopolski, 7 lipca 2006: Lobby ekspresowej drogi.
 40. Głos Wielkopolski, 8 lipca 2006: Łączy nas wspólna droga.
 41. Głos Koszaliński, 10 lipca 2006: Debata o „jedenastce”.