Droga ekspresowa S52 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca Kraków, Bielsko-Białą i Cieszyn z Czechami

Droga ekspresowa S52droga ekspresowa biegnąca przez obszar województw śląskiego i małopolskiego. Docelowo trasa ma mieć długość ok. 143 km. Droga biegnie od granicy w Cieszynie do Bielska-Białej w śladzie trasy europejskiej E75 i E462 (odcinek do 4 sierpnia 2016 r. oznaczony numerem S1[2]). Na odcinku od Bielska-Białej do Głogoczowa (połączenie z DK7) droga ma biec nowym śladem (Beskidzka Droga Integracyjna). Dalej w ciągu arterii ma się znaleźć planowana północna obwodnica Krakowa łącząca autostradę A4 w Balicach z drogą ekspresową S7 w Krakowie. Nowy przebieg na odcinku Bielsko-BiałaGłogoczów zastąpić ma obecnie istniejącą drogę krajową nr 52.

S52
Proj. długość

142,9 km

Zbudowano

60,1 km

Województwa

śląskie,
małopolskie

Mapa
Mapa S52
S52

     Odcinki istniejące

     Odcinki planowane

Zdjęcie

W latach 1999–2003/2004[3] odcinek Balice – węzeł Modlniczka[4] (dawniej Kraków Radzikowskiego) posiadał oznaczenie autostrady A41[5], które nie widniało na ówcześnie wydawanych mapach i atlasach samochodowych[b].

Węzły z drogami klasy A i S

edytuj
Nazwa Drogi Miejscowość Schemat Typ Wiadukty Otwarto
Bielsko-Biała Suchy Potok S1 52 Bielsko-Biała      
Głogoczów S7E77 Głogoczów      
Balice I A4E40 7E77 Balice   trąbka 2 1986
Kraków Mistrzejowice S7E77 Kraków trąbka[7]    

Odcinek Cieszyn – Bielsko-Biała

edytuj

Przebiega w ciągu tras europejskich E75 i E462. Długość łączna: 33,8 km[8]. Składa się z odcinków:

 • Bielsko-Biała Komorowice – Jasienica 11 km (27.10.2006 r)
 • Obwodnica Grodźca Śląskiego - 4,9 km (27.11.2006 r.)
 • Obwodnica Skoczowa - 5,4 km (20.11.2007 r)
 • Skoczów – Cieszyn - 6,7 km (29.09.2005 r.)
 • Cieszyn – Cieszyn (granica państwa) - 5,8 km (23.09.2007)

Do 4 sierpnia 2016 r. oznakowany był jako droga ekspresowa S1[9].

Odcinki w budowie

edytuj

Modlniczka – Mistrzejowice (Północna obwodnica Krakowa)

edytuj

Północna obwodnica ma mieć po trzy pasy w każdym kierunku i liczyć 12,5 km długości. Zakres planowanych robót obejmuje dostosowanie do parametrów klasy S na istniejącym odcinku węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) – węzeł Modlnica oraz wybudowanie drogi nowym śladem od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice (gdzie połączy się z drogą ekspresową S7). 9 stycznia 2017 podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej dla północnej obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52[10][11].

21 grudnia 2017 (po ukończeniu koncepcji programowej) ogłoszono przetarg na projekt i budowę tego odcinka[12].

13 listopada 2018 roku podpisano kontrakt na projekt i budowę odcinka[13].

9 lipca 2020 roku rozpoczęto budowę północnej obwodnicy Krakowa. Prace mają potrwać do 2023 roku[14].

Odcinki planowane

edytuj

Beskidzka Droga Integracyjna

edytuj

Planuje się wybudowanie drogi ekspresowej na odcinku rozpoczynającym się od węzła Suchy Potok znajdującym się w Bielsku-Białej, prowadził by on m.in. przez Kęty i Kalwarię Zebrzydowską, a kończył się w Głogoczowie. Pierwotnie miała to być droga krajowa o standardzie GP.

Jej przebieg jeszcze nie jest ustalony za sprawą Wadowic, które chcą poprowadzenia tej drogi po terenach objętych ochroną Natura 2000. Większość stron biorących udział w projekcie „Beskidzka Droga Integracyjna”[15] jest przeciwna temu przebiegowi drogi i chce jej przebiegu określonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Krakowie. Możliwe, że droga ekspresowa S52 będzie budowana etapami (styczeń 2016), a etap dotyczący drogi w Wadowicach nie zostanie zrealizowany, i w związku z tym będzie nieciągłość w Wadowicach za sprawą przejścia trasy na obecną DK52[potrzebny przypis].

Do czasu wybudowania tego odcinka istnieje równoległy odcinek jednojezdniowej drogi krajowej nr 52.

W lipcu 2018 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,[16] a w lutym 2024r. ogłoszono przetarg na wykonanie badań geologicznych w rejonie planowanej trasy.[17]

Głogoczów – Kraków Balice

edytuj

Wspólny przebieg drogi ekspresowej S52 i S7. Węzeł w Głogoczowie z drogą krajową nr 7 zostanie w przyszłości dostosowany do parametrów węzła z drogą ekspresową S7. Do tego czasu spotykają się tam drogi nr 7 (fragment trasy europejskiej E77) i 52.

Historia

edytuj

19 maja 2016 na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[18] i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa[19] została opublikowana informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów kolejnych zmian do rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. 23 maja 2016 projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji[20]. W przyjętym projekcie zaproponowano m.in. następujące zmiany:

 • nowa droga ekspresowa S52 na odcinkach:
  • Bielsko-Biała (S69) – Głogoczów (S7),
  • A4 – S7 (Północna obwodnica Krakowa).
 • ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych: przebieg drogi ekspresowej S1 oraz przebieg drogi ekspresowej S52 na odcinku (granica) CieszynBielsko-Biała.

4 czerwca 2016 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 784). Termin jego wejścia w życie wynosi 60 dni od dnia jego ogłoszenia (patrz § 2 wymienionego rozporządzenia).

W dniu 8 lipca 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zmianie przebiegów niektórych dróg krajowych, w tym drogi krajowej nr 52[21].

W dniu 9 września 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję środowiskową w sprawie S52.

W dniu 9 stycznia 2017 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej przebiegu S52 jako północnej obwodnicy Krakowa[1].

 1. Tylko w kier. Bielsko-Biała.
 2. Odcinek ten przedstawiano przeważnie jako autostrada bez numeru lub jako część drogi S7, choć na niektórych opracowaniach był przypisywany do drogi krajowej nr 94[6]

Przypisy

edytuj
 1. a b c d Podpisanie umowy na koncepcję programową Północnej Obwodnicy Krajowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2017-01-09. [dostęp 2017-01-13]. (pol.).
 2. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych [online], Ministerstwo Infrastruktury, 19 maja 2016 [dostęp 2021-10-17], Cytat: Konsekwencją powyższych zmian będzie także ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych, dzięki czemu zwiększy się czytelność oznakowania układu komunikacyjnego (przebieg drogi S1 w układzie północ – południe oraz przebieg drogi S52 w układzie zachód – wschód)..
 3. Załącznik nr 2. Wykaz dróg krajowych w tym autostrad i dróg ekspresowych utrzymywanych w 2 podwyższonym standardzie w sezonie zimowym 2003/2004 [PDF], [w:] Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie 2003/2004, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2021-08-14] (pol.).
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Mapa lokalizacji węzłów drogowych wraz z ich numeracją zgodną z zasadami oznakowania eksperymentalnego. gddkia.gov.pl, 2020-07-14. [dostęp 2020-07-15]. (pol.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071).
 6. POLSKA Atlas drogowy 1:200 000. Mapy Ścienne Beata Piętka, 2000.
 7. Węzeł na mapie OpenStreetMap.
 8. S1 Bielsko-Biała – Cieszyn :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny [online], www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 9. Rada Ministrów: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. 2016-06-04. [dostęp 2016-06-04]. Cytat: Zmiana odcinków dróg krajowych m.in. na Śląsku i Małopolsce.
 10. Podpisanie umowy na koncepcję programową Północnej Obwodnicy Krakowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny [online], www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 11. Północna obwodnica Krakowa za 5 lat? Grube miliony na drogi – Gazetakrakowska.pl [online], www.gazetakrakowska.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 12. Północna obwodnica Krakowa trafiła do przetargu GDDKiA – Budownictwo [online], budownictwo.wnp.pl [dostęp 2018-02-13] (pol.).
 13. Rusza realizacja północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny [online], www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 14. Rusza budowa Północnej Obwodnicy Krakowa [online], Inżynieria.com [dostęp 2020-09-24] (pol.).
 15. Patrz: GDDKIA (?).
 16. S52 odcinek Bielsko Biała - Głogoczów (BDI) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl [online], gov.pl [dostęp 2024-04-23] (pol.).
 17. Szukamy wykonawców badań geologicznych na trasie BDI - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kraków - Portal Gov.pl [online], gov.pl [dostęp 2024-04-23] (pol.).
 18. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2016-05-19.
 19. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych - Ministerstwo Infrastruktury [online], www.gov.pl [dostęp 2021-10-10].
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych [online], isap.sejm.gov.pl [dostęp 2021-10-10].
 21. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zmiana przebiegu dróg ekspresowych S1 S52 i S69 na terenie woj. śląskiego. 2016-07-08. [dostęp 2016-07-20].

Linki zewnętrzne

edytuj

Link do strony dotyczącej budowy Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52