Droga ekspresowa S6 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Gdańsk

Droga ekspresowa S6droga ekspresowa w północnej Polsce łącząca Szczecin poprzez Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Słupsk, Lębork, Małe Trójmiasto Kaszubskie i Trójmiasto z Rusocinem o łącznej długości ponad 360 km. Na dużym odcinku prowadzić ma niemal równolegle do wybrzeża Bałtyku, łącząc aglomerację szczecińską, Pomorze Środkowe i Trójmiasto.

S6
Proj. długość

364 km

Zbudowano

168,4[1] km oraz
16,3[2] km (jedna jezdnia)

W budowie

ok. 90,3[3] km

Województwa

zachodniopomorskie,
pomorskie

Mapa
Mapa S6
S6

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Zdjęcie

Istniejące odcinkiEdytuj

Goleniów – NowogardEdytuj

Odcinek dwujezdniowy, czteropasmowy o długości 19,2 km położony w województwie zachodniopomorskim. Odcinek rozpoczyna się na węźle Goleniów Północ, który stanowi połączenie drogi ekspresowej S3 i S6, a kończy na włączeniu w istniejącą wcześniej obwodnicę Nowogardu[4]. Wykonawcą został Budimex za kwotę 424 mln zł[5], umowę podpisano 29 września 2015. Wykonawca miał 15 miesięcy na zaprojektowanie trasy oraz 22 na wykonanie prac budowlanych[6]. Drogę pomiędzy Goleniowem, a Nowogardem otworzono 8 maja 2019 roku[7][5]. Na trasie powstały dwa węzły: Goleniów Lotnisko i Osina, a węzeł Goleniów Północ przebudowano i dostosowano do standardów drogi ekspresowej[5]. Ponadto zbudowano osiemnaście obiektów mostowych, w tym górne przejścia dla zwierząt[5].

Obwodnica NowogarduEdytuj

Północna obwodnica Nowogardu[8] o długości 9,4 km, przebiegająca w kierunku zachód-północ od Olchowa przez Warnkowo do Wojcieszyna. Prace na tym odcinku rozpoczęły się w kwietniu 2010. Udostępnienie dla ruchu jezdni północnej miało miejsce 29 października 2011, natomiast otwarcie jezdni południowej nastąpiło 22 grudnia 2011[9]. Cała obwodnica została otwarta 20 lutego 2012. Wykonawcą był Budimex, a wartość kontraktu wyniosła 132,4 mln zł netto.

Nowogard – PłotyEdytuj

Woj. zachodniopomorskie, długość: 20 km. Umowę na zaprojektowanie i budowę podpisano 23 października 2015. Zadanie realizuje firma Mosty Łódź S. A., wartość kontraktu wynosi 390 246 867,54 złotych. Realizacja miała trwać 34 miesiące, w tym 15 miesięcy było przewidziane na prace projektowe, i miała zakończyć się w kwietniu 2019 roku[10]. 20 sierpnia 2019 na odcinku wprowadzono tymczasowo jednojezdniową organizację ruchu[11], która obowiązywała do końca października 2019[12]. Jezdnię północną otwarto dla ruchu 30 października 2019[13].

Obwodnica Płotów – węzeł KiełpinoEdytuj

Woj. zachodniopomorskie, długość: 14,6 km. Wartość umowy (podpisanej 6 października 2015 r.) wynosiła 253 995 000 złotych. Wykonawcą była firma Budimex. Powstały dwa węzły drogowe – Wicimice z istniejącą DK nr 6 (obecnie DW nr 112) i Kiełpino z DW105. Inwestycja była realizowana w formule "projektuj i buduj". Realizacja inwestycji miała trwać 34 miesiące, w tym 15 miesięcy przewidzianych na opracowanie projektów technicznych trasy i uzyskanie decyzji ZRID[14]. Odcinek oddano do użytku 30 września 2019[15].

Węzeł Kiełpino – Kołobrzeg ZachódEdytuj

Woj. zachodniopomorskie, długość: 24 km. Wartość umowy (podpisanej 9 października 2015 z konsorcjum firm PolAqua i Dragados) wynosiła 455 042 180,12 złotych. Roboty objęły budowę węzła drogowego Kołobrzeg Zachód z DW162, obustronnego miejsca obsługi podróżnych Jarkowo. Inwestycja była realizowana w formule projektuj i buduj. Realizacja zadania miała trwać 34 miesiące, w tym 15 miesięcy na opracowanie projektów technicznych i uzyskanie decyzji ZRID[16]. Odcinek oddano do użytku 30 września 2019[15].

Kołobrzeg Zachód – Ustronie MorskieEdytuj

Woj. zachodniopomorskie, Długość: 14,7 km (w skład zadania wchodzi dodatkowo obwodnica Kołobrzegu na DK11 o dł. 2 km). Umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Kołobrzeg ZachódUstronie Morskie podpisano 20 listopada 2015. Wartość kontraktu wynosiła 342 921 540 złotych. Wykonawcą inwestycji była firma PORR S. A., realizacja zadania miała trwać 37 miesięcy, w tym 15 miesięcy przewidzianych na prace projektowe. Budowa drogi miała zostać ukończona w sierpniu 2019 roku[17], ostatecznie odcinek oddany został do ruchu 10 października 2019[18].

Ustronie Morskie – KoszalinEdytuj

Województwo zachodniopomorskie. Długość: 24,2 km[19] 29 października 2015 podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Ustronie MorskieKoszalin o wartości 436 844 659,80 złotych. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i Strabag Sp. z o.o., realizacja zadania miała trwać 34 miesiące, w tym 15 miesięcy przewidzianych na prace projektowe. Budowa drogi początkowo miała zostać ukończona w kwietniu 2019 roku, ostatecznie odcinek oddany został do ruchu 10 października 2019[18].

Obwodnica Koszalina S6/S11Edytuj

Województwo zachodniopomorskie. Długość: 10,6 km. Obwodnica obejmuje węzły Koszalin Zachód - Bielice - Koszalin północ - Koszalin Wschód. W skład trasy wchodzą odcinki:

 • Koszalin zachód - Bielice - Odcinek o długości 1,9 km, oznaczony jako trasa S11. Oddany do użytku 10 października 2019.
 • Bielice - Koszalin północ - Odcinek o długości 5,7 km - oddany do użytku 10 października 2019
 • Koszalin północ - Koszalin wschód - Odcinek o długości 3 km - oddany do użytku 29 listopada 2019.

3 marca 2016 zawarto kontrakt na budowę północnej obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 z węzłami Bielice, Koszalin Północ, Koszalin Wschód i Sianów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S11 BieliceKoszalin Zachód (ok. 2 km) omijającym Koszalin od zachodu. Inwestycję realizuje konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S. A. i POLBUD-POMORZE Sp. z o.o., wartość podpisanej umowy wynosiła 645,6 miliona złotych (wg innych źródeł wartość kontraktu w chwili podpisania to 690,71 mln zł[20]; 793,14 mln zł wg stanu na 23 października 2019[21]). Ukończenie drogi pierwotnie planowano na lipiec 2018 roku[22], ale ze względu na trudności podczas prac budowlanych (samowypływy wód głębinowych) i konieczność wykonania dodatkowych prac oraz przedłużania się prób wyjścia z impasu zdecydowano o wyłączeniu z realizacji etapu pomiędzy węzłami Koszalin Wschód a Sianów Wschód. Odcinek BieliceKoszalin Północ miał zostać ukończony do maja 2019.[23]

Obwodnica SłupskaEdytuj

Południowa obwodnica Słupska o długości 16,3 km, oddana do użytku 26 października 2010[24]. Głównie jednojezdniowa; pełny profil jedynie w rejonie węzłów.

Obwodnica TrójmiastaEdytuj

Odcinek od Gdyni (Chylonia) do Pruszcza Gdańskiego, stanowi tzw. obwodnicę Trójmiejską (lub Trójmiasta) o długości 38,6 km. Wybudowana została w latach 70. XX w., a zmodernizowana na przełomie XX i XXI wieku. Na końcowym fragmencie obwodnicy powstał węzeł drogowy, który rozpoczyna autostradę A1, ale dalej stanowi obwodnicę Trójmiasta.

Odcinki w budowieEdytuj

Koszalin Wschód – Sianów WschódEdytuj

Etap o długości 7,9 km (pomiędzy km 6+400 a km 14+300 wg pikietażu pierwotnego projektu obwodnicy) częściowo w granicach miasta Koszalin w rejonie ul. Władysława IV, Skwierzynki i dalej w kierunku Gorzebądza.
Wskutek pojawienia się problemów geologicznych w okolicy Góry Chełmskiej podczas prac budowlanych na obwodnicy Koszalina i Sianowa pomiędzy w. Koszalin Wschód a Sianów Wschód oraz fiaska negocjacji z dotychczasowym wykonawcą tego etapu, w dniu 3 października 2018 ogłoszono przetarg na dokończenie budowy drogi w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Do jego rozstrzygnięcia nie doszło przez wzgląd na znaczne rozbieżności pomiędzy wartością złożonych ofert a możliwościami budżetu przedsięwzięcia. Wobec powyższego GDDKiA zdecydowała o rozdzieleniu zlecenia i ogłoszeniu kolejnego przetargu – w pierwszej kolejności na wykonanie projektu. Przetarg ten w połowie kwietnia 2019 roku wygrała firma Transprojekt Gdański. Firma na przygotowanie dokumentacji ma dziesięć miesięcy. Inwestor szacuje, że uda mu się dokończyć budowę drogi w 2023 roku[25][26].

Lębork – Gdynia (Trasa Kaszubska)Edytuj

Długość: 65,3 km. Przetarg ogłoszono 30 września 2015[27]. Cała trasa została podzielona na cztery zadania:

 1. w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem), długości 17,4 km, budowa węzłów Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce,
 2. w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem), długości 15 km,
 3. w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem), długości 10,3 km,
 4. w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem), długości 22,8 km, budowa węzłów Koleczkowo, Chwaszczyno, Gdynia Dąbrowa oraz przebudowa w. Gdynia Wielki Kack[28]. Najtańszą ofertę złożyła firma PolAqua (817 mln 11 tys. zł)[29], która 19 stycznia 2018 została wybrana jako wykonawca inwestycji. Firma Pol-Aqua zobowiązała się zaprojektować i wykonać trasę w terminie 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i udzieliła 10-letnią gwarancję na jakość wykonania[30].

Po zmianie decyzji sytuacja wygląda następująco:

 1. odcinek w. Lębork – w. Bożepole; (tzw. zadanie I), długości 22 km – w kwietniu 2020 uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Koszt prac budowlano-montażowych na tym odcinku wyniesie ok. 338 mln zł[31] - odcinek aktualnie nie znajduje się w fazie budowy.
 2. odcinek w. Bożepole – w. Luzino (z węzłem); (tzw. zadanie II), długości 10,4 km – 30 kwietnia 2018 r. została wybrana, jako najkorzystniejsza, oferta firmy PORR SA na projekt i budowę odcinka. Oferent zadeklarował cenę 337 981 735,78 zł i termin 31 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. Na trasie zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Bożepole Wielkie, Strzebielino oraz Luzino. Przy węźle Luzino zostanie zaprojektowany i wybudowany Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej Luzino służący do zarządzania odcinkiem drogi ekspresowej S6[32]. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego odcinka uzyskano w styczniu 2020,
 3. odcinek w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem); (tzw. zadanie III), długości 10,26 km – 17 kwietnia 2018 roku została ponownie wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację tego odcinka. Przedstawiła ją firma Budimex SA, która zamierza zaprojektować i zbudować ten odcinek za 335 873 785,14 zł, w terminie 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz zapewni 10 lat gwarancji jakości na elementy infrastruktury[33],
 4. odcinek w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem, rozbudowa do 3 pasów ruchu dla jednego kierunku); (tzw. zadanie IV), długości 23,1 km – Wybrano ofertę firmy Pol-Aqua, która zbuduje trasę za 817 110 153 zł. W ramach kontraktu do 2021 powstanie 37 obiektów inżynieryjnych (mostów, estakad, przejść podziemnych i kładek dla pieszych) oraz 28 przejść dla zwierząt, a także ponad 12 km dróg lokalnych i 15 km dróg dojazdowych do nieruchomości. Część trasy zostanie obudowana ekranami akustycznymi[34].

Chwaszczyno - Gdańsk Południe (Obwodnica metropolii trójmiejskiej)Edytuj

długość: 39,7 km[35] Zadanie podzielone jest na 2 odcinki:

 • ChwaszczynoŻukowo o długości 16 km;
 • Żukowo - Gdańsk południe o długości 23,3 km (z czego 7 km będzie wchodziło w skład obwodnicy Żukowa)

Przetarg ogłoszono 19 sierpnia 2020r. [36] Umowę podpisano 16 kwietnia 2021.[37]

HistoriaEdytuj

Lata 30. i 40. XX wieku: Budowa autostrady przez III RzeszęEdytuj

 
Projektowana w latach 30. autostrada łącząca Berlin z Królewcem. Ówczesny przebieg różnił się od przebiegu dzisiejszej szóstki.

Historia budowy autostrady sięga lat 30. XX wieku. Wówczas to w Niemczech w ramach walki z bezrobociem zdecydowano się połączyć autostradą stolicę Niemiec – Berlin i stolicę prowincji Prusy WschodnieKrólewiec (dzisiejszy Kaliningrad)[38]. Budowa Reichsautobahn (RAB) 4a Berlin-Stettin rozpoczęła się w 1934 roku. 4 kwietnia 1936 gotowy był odcinek do węzła Joachimsthal, a 27 września tego samego roku był przejezdny odcinek do węzła Stettin-Süd (dzisiaj węzeł Szczecin Zachód). Łącznie zbudowano 119-kilometrowy odcinek czteropasmowy. Mosty i wiadukty w poprzek drogi gotowe były w roku 1937[38]. Odcinek od Berlina do granicy z Polską to dzisiaj „Bundesautobahn 11", czyli niemiecka autostrada A11.

Dalej przebieg drogi miał się różnić od dzisiejszej DK6. Od węzła Rzęśnica autostrada nie skręcała na północ w kierunku Goleniowa, tylko prowadziła dalej na wschód i kierowała się na Chociwel. Również węzeł wyglądał inaczej niż dzisiaj. Autostrada była drogą nadrzędną, a dzisiejsza S3 (wówczas Bäderstraße) była drogą podporządkowaną. Do dzisiaj ten odcinek w kierunku Chociwla jest używany jako droga wojewódzka nr 142[38].

1970-2000: Budowa obwodnicy Trójmiasta i powrót do koncepcji połączenia Niemiec z KaliningrademEdytuj

W latach 70. XX wieku rozpoczęła się budowa obwodnicy Trójmiasta, która rozbudowywana była w kolejnych latach[39].

Powrót do dawnej koncepcji połączenia Niemiec ze Wschodem narodził się po zmianie ustroju w Polsce po 1989 roku. Powrócono wówczas do pomysłu autostrady, ale tym razem miała ona łączyć nie Berlin, a Hamburg z Kaliningradem[38]. Nie wykonano jednak żadnych kroków, by autostrada powstała[38].

2000–2007: Starania samorządowców o budowę drogiEdytuj

Od 2007 roku GDDKiA rozpatruje wariant przebiegu drogi S6 (na terenie woj. zachodniopomorskiego) nowym śladem na odcinku WicimiceKołobrzegKoszalin[40].

14 czerwca 2007 wojewoda pomorski wydał decyzję środowiskową dotyczącą południowej obwodnicy Słupska o długości 16,3 km. 5 sierpnia 2008 podpisano umowę na jej budowę z konsorcjum firm Strabag i Wakoz

W 2007 roku wojewoda pomorski p.o. Piotr Karczewski i wojewoda zachodniopomorski Robert Krupowicz skierowali odezwę do ministra transportu Jerzego Polaczka i Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego o przyspieszenie budowy drogi ekspresowej od granicy zachodniej do Trójmiasta. Wojewodowie przytaczali argumenty związane z napływem gości z Niemiec, którzy poruszać się będą na gdański stadion właśnie drogą A6/S6. W tym czasie oszacowano również koszty inwestycji. Obliczone je na 860 mln €[38].

O drogę walczył również pochodzący z Koszalina marszałek województwa w latach 2008–2010 Władysław Husejko. W rozmowie z Głosem Szczecińskim mówił, że zrobi wszystko, żeby droga ekspresowa S3 była kontynuowana, a S6 zaprojektowana i wykonana. W 2009 roku kolejny wojewoda zachodniopomorski, Marcin Zydorowicz, nawoływał o uwzględnienie S6 w Transeuropejskiej Sieci Transportowej[38].

5 grudnia 2007 w Szczecinie zostało podpisane porozumienie pomiędzy województwem zachodniopomorskim, powiatem polickim, gminą Goleniów, gminą Police oraz gminą miastem Szczecin w sprawie realizacji w 2008 roku studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina w ciągu drogi S6.

2008–2010: Budowa obwodnicy Słupska i decyzja o przebiegu drogi przez KołobrzegEdytuj

 
Budowa obwodnicy Słupska

19 sierpnia 2008 rozpoczęto budowę obwodnicy Słupska.

W lipcu 2010 roku zapadła decyzja o przebiegu drogi uwzględniająca przejście przy Kołobrzegu. W marcu 2011 roku stała się ona ostateczna[8]. Chociaż trasa przez to będzie nieco dłuższa o około 10 km, to dzięki temu nie będzie trzeba budować drogi ekspresowej S11, która szłaby po tym samym śladzie między Kołobrzegiem a Koszalinem co S6[8].

14 lipca 2010 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka GoleniówSłupsk (z wyłączeniem obwodnicy Nowogardu), jako drogi dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w każdą stronę (z rezerwą pod trzeci pas).

26 października 2010 zakończono budowę obwodnicy Słupska. Po 25 miesiącach budowy jednojezdniowej drogi powstały cztery węzły (Reblinko, Kobylnica, Głobino i Redzikowo), w obrębie których obwodnica jest w profilu dwujezdniowym.

2010–2013Edytuj

 
Rozbudowa węzła Karczemki

W latach 2010–2012 dokonano rozbudowy węzła Karczemki oraz budowy węzła Auchan w ciągu obwodnicy Trójmiasta[41].

We wrześniu 2012 roku w rozmowie w Polskim Radiu Gdańsk minister Nowak powiedział, że Polska nie ma środków finansowych na budowę tej autostrady, ale w nowej perspektywie finansowej w 2014 roku wszystko zostanie przygotowane tak, żeby ruszyć z procedurą przetargową[38].

26 października 2012 ogłoszono przetarg na koncepcję programową dla odcinka GoleniówSłupsk[42]

W marcu 2013 roku podpisana została umowa z dwoma biurami projektowymi: Egis Poland i Trak, które miały przedstawić w ciągu dziesięciu miesięcy koncepcje programowe dla czterech odcinków przyszłej szóstki, pomiędzy Goleniowem a Koszalinem[8][43][44]. Będą one startem do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi[44]. 11 marca tego samego roku poseł Joachim Brudziński zgłosił do marszałek sejmu interpelację o umieszczenie w planie rozwoju sieci drogowej Polski na lata 2014–2020 inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 6[43].

2014–2015: Przetargi na pozostałe odcinki S6Edytuj

W maju 2014 roku wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska ogłosiła, że w 2014 roku powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę odcinka Szczecin-Koszalin[45]. 14 sierpnia ogłoszone przetargi na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim – od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy Płotów i od węzła Ustronie Morskie do początku obwodnicy Koszalina. Łączna długość odcinków to 63,4 km[46].

14 sierpnia 2014 ogłoszono przetargi w systemie Zaprojektuj i Zbuduj na budowę 3 odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim (o łącznej długości 63,4 km):

21 sierpnia 2014 ogłoszono przetargi na budowę kolejnych odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim. Nowe odcinki mają łącznie 53,3 km[50]:

 • koniec obwodnicy Płotów – w. Kiełpino o długości 14,6 km,
 • w. Kiełpino – w. Kołobrzeg Zachód o długości 24 km,
 • w. Kołobrzeg Zachód – w. Ustronie Morskie o długości 14,7 km[51].

W dniu 23 września 2015 zostały ogłoszone dwa przetargi:

 1. rozbudowa istniejącej obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 9,5 km w tym: m.in. drugi most przez Słupię. Prace projektowe, roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu od 30-33 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą.
 2. budowa odcinka Słupsk – Lębork (ok. 40 km) z podziałem na 3 części:
  • koniec obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem) – długość ok. 16 km, budowa dwóch węzłów drogowych: Budy i Bobrowniki.
  • w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem) – długość ok. 13 km, budowa węzłów Rzechcino i Skórowo.
  • w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem) – długość ok. 11 km.

Na realizację tych zadań przewidziano termin 34-37 miesięcy, przy czym podobnie jak w poprzednim przetargu do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych[52].

29 września 2015 podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Goleniów – Nowogard drogi S6 o długości 19,2 km. Jest to pierwsza umowa na realizację drogi ekspresowej S6 – największej inwestycji infrastrukturalnej w województwie zachodniopomorskim. Pierwszy odcinek S6 będzie realizowała firma Budimex. Budowa drogi powinna się zakończyć w kwietniu 2019 roku. Wykonawca ma 15 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektów technicznych nowej trasy i uzyskanie decyzji ZRID. Następnie ruszą prace budowlane, które potrwają 22 miesiące (z czasu ich trwania wyłączone są okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca)[53].

30 września 2015 zostały ogłoszone przez GDDKiA dwa przetargi ograniczone, dwuetapowe na projekt i budowę odcinka od Lęborka do Gdyni (łącznie 65,3 km):

 1. pierwszy przetarg:
  • w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem), długości 17,4 km, budowa węzłów Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce;
  • w. Łęczyce (bez węzła) – Luzino (z węzłem), długości 15 km.
 2. drugi przetarg:

W projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2020 przewidziana jest budowa 3 odcinków o łącznej długości 130 km:

 • Straszyn – Żukowo – Chwaszczyno („Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta”). We wrześniu 2015 gdański oddział GDDKiA ogłosił przetarg na realizację tego odcinka. Prace miały ruszyć we wrześniu 2017 i trwać do końca 2019[54]
 • Chwaszczyno – Lębork (Trasa Kaszubska) – jeden z wariantów tej drogi przewiduje, że fragment od Bożepola Wielkiego do węzła Wielki Kack stanie się drogą S6, a północny odcinek Obwodnicy Trójmiasta zmieni numer. Budowa tego odcinka rozpocznie się nie prędzej niż w styczniu 2018 r.[55]
 • Słupsk – Lębork (dł. ok. 40 km). Szacowane koszty ok. 2 mld zł. Początek budowy – luty 2018 r.[55]

W praktyce do początku 2017 roku nie rozpoczęto II etapu przetargu na budowę S6 w woj. pomorskim[56]. W marcu 2017 podano do wiadomości publicznej, że planowane jest jedynie ogłoszenie przetargu na projekt i budowę odcinka obwodnica Trójmiasta – Chwaszczyno – Lębork[57].

2015: Wydłużenie S6 o zachodnią obwodnicę SzczecinaEdytuj

13 października rząd zmienił rozporządzenie o autostradach i drogach ekspresowych w Polsce, wydłużając S6 o odcinek Kołbaskowo-Police-Goleniów, czyli zachodnią obwodnicę Szczecina[58]. W ciągu drogi miałaby powstać przeprawa przez Odrę w postaci tunelu bądź mostu.

Odcinki w trakcie przetargówEdytuj

Węzeł zespolony KołbaskowoEdytuj

Węzeł zespolony Kołbaskowo na skrzyżowaniu autostrady A6, drogi ekspresowej S6 i drogi krajowej nr 13 stanowić będzie początek Zachodniej Obwodnicy Szczecina (długość obiektu: 2 km)[59]

12 października 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg dla tej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” z przewidywanym terminem rozpoczęcia prac w terenie wiosną 2019 roku i ich zakończenia w pierwszej połowie 2021 roku. Głównym wykonawcą została wybrana firma Energopol Szczecin S.A. a stosowne umowy zostały podpisane 9 marca 2018.[60] Na początku lipca 2019 Energopol złożył w szczecińskim sądzie rejonowym wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Zdolność firmy do dokończenia mocno opóźnionych lub nawet jeszcze nierozpoczętych kontraktów miała stać się przedmiotem pogłębionej analizy prawnej GDDKiA[61], sama zaś firma zadeklarowała chęć kontynuacji prac[62][63]. 26 września 2019 wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zakończenie realizacji inwestycji miało nastąpić w II kwartale 2021 roku[64]. 14 października 2019 umowy z Energopolem zostały rozwiązane[65].

Sianów – SłupskEdytuj

Długość: 45,2 km. Przetarg ogłoszony 7 października 2015[66]. Inwestycja została podzielona na odcinki:

 1. koniec obwodnicy Sianowa – początek obwodnicy Sławna (20,2 km)
 2. obwodnica Sławna (11 km)
 3. koniec obw. Sławna – początek obwodnicy Słupska (14 km)

Zakończenie realizacji przewidywane było na połowę 2020 r.


W kwietniu 2019 GDDKiA ogłosiła kolejny przetarg na budowę tego odcinka z następującym etapowaniem:

 1. koniec obw. Sianowa – początek obw. Sławna (22,2 km; węzły: Kawno, Malechowo, Karwice, Bobrowice)
 2. obwodnica Sławna (9,5 km; węzły: Sławno, Warszkowo)
 3. koniec obw. Sławna – początek obw. Słupska (14,4 km; węzły: Wrześnica, Sycewice)

Umowa na projektowanie ma być podpisana w III kw. 2019. Decyzja ZRID powinna zostać wydana w II kw. 2021, a przetarg na prace budowlane powinien być ogłoszony w połowie 2021 roku.[67] Powyższy przetarg został rozstrzygnięty 17 października 2019. Wybrano ofertę firmy Mosty Gdańsk. Wykonawca ma 12 miesięcy na zaprojektowanie dwóch odcinków: Sianów – Sławno (3,6 mln zł) i Sławno – Słupsk (3,98 mln zł).[68]

Obwodnica SłupskaEdytuj

Rozbudowa południowego obejścia Słupska do dwóch jezdni – długość 9,5 km. Przetarg ogłoszony 23 września 2015[69]. Ponowne ogłoszenie przetargu wraz z terminem realizacji do 2025 roku nastąpiło w listopadzie 2020[70]. Złożono trzy oferty o wartości od 128 do 183 mln zł, przy zapreliminowanym budżecie w wysokości ponad 238 mln zł. Najniższą przedstawiła firma Strabag[71] (128.440.271,21 zł)[72].

Słupsk – LęborkEdytuj

Długość: ok. 40 km. Przetarg ogłoszony 23 września 2015[69] i ponownie w końcu 2020 w formule "zaprojektuj i wybuduj"[73]. Inwestycja została podzielona na 3 części:

 1. koniec obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem) – długość ok. 16 km, budowa dwóch węzłów drogowych: Budy i Bobrowniki (przetarg ogłoszono 9 grudnia 2020 r. [74]; złożone oferty opiewały na kwoty od 473 mln zł (PUT Intercor) do 626 mln zł przy założonym budżecie w wysokości 750 mln zł)[75]
 2. w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem) – długość ok. 13 km, budowa dwóch węzłów drogowych: Rzechcino i Skórowo (przetarg ogłoszono 25 listopada 2020r. [76])
 3. w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem) – długość ok. 11 km. Przetarg ogłoszono 30 listopada 2020r. [77]

Odcinki w przygotowaniu lub planowaneEdytuj

Kołbaskowo – Goleniów (Zachodnia Obwodnica Szczecina)Edytuj

Obwodnica zachodnia Szczecina: długość ok. 50 km[58]. 6 kwietnia 2017 r. odcinek otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach[78].

Sianów - SłupskEdytuj

Długość: 45,1 km. [79]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Goleniów–Nowogard:19,2km + obw. Nowogardu:9,4km + Nowogard–Płoty:20km + Płoty–Kiełpino:14,6km + Kiełpino–Kołobrzeg Zachód:24km + Kołobrzeg Zachód–Ustronie Morskie:14,7km + Ustronie Morskie–Bielice:24,2km + Bielice-Koszalin Północ: 3,7km + obw. Trójmiasta:38,6km
 2. obw. Słupska:16,3km
 3. obw.Koszalina i Sianowa: 15,6km (w tym 7,9km w ponownym projektowaniu)
 4. S6 Goleniów – Nowogard :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 5. a b c d Droga S6 Goleniów-Nowogard otwarta, rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2019-05-11].
 6. Rusza realizacja drogi S6 – umowa na odcinek Goleniów – Nowogard podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-12-07].
 7. Trasa S6 między Goleniowem a Obwodnicą Nowogardu oficjalnie ot ... – Region – Radio Szczecin, radioszczecin.pl [dostęp 2019-05-11].
 8. a b c d Marek Rudnicki. Droga ekspresowa S6 prez Pomorze do realizacji po 2013 – Rozmowa z Mateuszem Grzeszczukiem z regionalnego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. „Głos Szczeciński”, 2013-04-21. Szczecin: Media Regionalne. [dostęp 2013-04-20]. 
 9. Obwodnica Nowogardu w ciągu S6 w całości otwarta.
 10. Nowa umowa na S6 – odcinek Nowogard-Płoty :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-23].
 11. GDDKiA: Droga Ekspresowa S6 Goleniów-Kiełpino.
 12. S6 sięgnęła do Koszalina - 130 km nowej drogi ekspresowej przejezdne :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-13] (pol.).
 13. GDDKiA: Druga jezdnia S6 na odcinku Nowogard - Płoty udostępniona
 14. Podpisano umowę na kolejny odcinek drogi S6 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-07].
 15. a b Droga S6 wydłużyła się do Kołobrzegu, auto-swiat.pl [dostęp 2019-10-01] (pol.).
 16. Ekspresowo do Kołobrzegu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-11].
 17. Umowy na S6 od Goleniowa do Koszalina w komplecie – podpisano kontrakt na odcinek Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-11-20].
 18. a b S6 sięgnęła do Koszalina - 130 km nowej drogi ekspresowej przejezdne, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-10-13] (pol.).
 19. S6 sięga Koszalina – umowa na odcinek Ustronie Morskie – Koszalin. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-29].
 20. RynekInfrastruktury.pl: Zachodniopomorskie: GDDKiA ogłasza nowy przetarg na problematyczny odcinek obwodnicy Koszalina i Sianowa
 21. GDDKiA: Obwodnica Koszalina i Sianowa S6/S11. [dostęp 2019-10-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-23)].
 22. Umowa na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa podpisana – rusza budowa drogi S6 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2016-03-03].
 23. Zachodniopomorskie: GDDKiA ogłasza nowy przetarg na problematyczny odcinek obwodnicy Koszalina i Sianowa [dostęp 2018-11-05] (pol.).
 24. A obwodnic przybywa...
 25. GDDKiA: Otworzyliśmy oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę części obwodnicy Koszalina i Sianowa
 26. Głos Koszaliński: Droga S6. Co z obwodnicą Koszalina i Sianowa? Jest wykonawca projektu
 27. Ruszyły przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-12-07].
 28. a b Ruszyły przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-30].
 29. Dariusz Gałązka Kto zbuduje Trasę Kaszubską? Dziewięć firm złożyło oferty.
 30. Wybrano firmę, która zbuduje odcinek Trasy Kaszubskiej za ponad 800 mln zł.
 31. Trasa Kaszubska już z kompletem zezwoleń. Jeszcze w tym roku ma też ruszyć budowa Obwodnicy Metropolitalnej
 32. Najlepsza oferta na S6 Bożepole Wielkie – Luzino, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-04-11] (pol.).
 33. Ponowny wybór oferty na S6 między Luzinem a Szemudem :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2018-04-20] (pol.).
 34. Za trzy lata ma być gotowy pierwszy odcinek Trasy Kaszubskiej od strony Gdyni.
 35. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-04].
 36. Rozpoczynamy przetarg na S6 Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-12-13] (pol.).
 37. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej przechodzi do realizacji :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-04-19] (pol.).
 38. a b c d e f g h Marek Rudnicki. Walczymy o porządną drogę przez Pomorze na trasie Szczecin – Gdańsk. „Głos Szczeciński”, 2013-04-19. Szczecin: Media Regionalne. [dostęp 2013-04-20]. 
 39. S6 Obwodnica Trójmiasta. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-12-15].
 40. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 146 w sprawie przebiegu dróg S6 i S11 na terenie gminy Biesiekierz. Sejm, 2008-03-27. [dostęp 2010-10-20]. (pol.).
 41. Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – węzła Karczemki w Gdańsku. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-12-15].
 42. Projektowanie S6 będzie kontynuowane. GDDKiA, 2012-10-26. [dostęp 2012-11-17]. (pol.).
 43. a b Marek Rudnicki. Komunikacja: Chcemy ekspresówki ze Szczecina do Gdańska. „Głos Pomorza”, 2013-04-16. Szczecin: Media Regionalne. [dostęp 2013-04-20]. 
 44. a b Marek Rudnicki. Olgierd Geblewicz: Zależy nam na drodze S6. Rozmowa z Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa o drodze ekspresowej ze Szczecina do Gdańska. „Głos Szczeciński”, 2013-04-17. Szczecin: Media Regionalne. [dostęp 2013-04-21]. 
 45. Andrzej Kraśnicki: Bieńkowska: Na pewno powstanie droga S6. Zakończenie S3 – szybciej.
 46. Ponad 63 km nowej drogi ekspresowej – przetargi na zaprojektowanie i budowę pierwszych trzech odcinków S6 miedzy Goleniowem a Koszalinem ogłoszone.. GDDKiA, 2014-08-14. [dostęp 2014-08-14].
 47. S6 Goleniów – Nowogard :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-30].
 48. S6 Nowogard – Płoty :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-30].
 49. Ponad 63 km nowej drogi ekspresowej – przetargi na zaprojektowanie i budowę pierwszych trzech odcinków S6 między Goleniowem a Koszalinem ogłoszone.. GDDKiA, 2014-08-14. [dostęp 2014-08-14]. (pol.).
 50. Ekspresowo do Kołobrzegu – przetargi na kolejne 53 kilometry drogi S6 ogłoszone..
 51. S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-04].
 52. Kolejne przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-24].
 53. Rusza realizacja drogi S6 – umowa na odcinek Goleniów – Nowogard podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-29].
 54. Drogowcy ogłaszają przetarg na budowę nowej obwodnicy.
 55. a b Michał Brancewicz Za trzy lata ruszy wielka budowa dróg.
 56. Maciej Dzwonnik Ministerstwo znów blokuje budowę drogi S6. Straci na tym całe Pomorze.
 57. Michał Jamroż To już pewne. Z S6 powstanie tylko fragment Trasy Kaszubskiej. A w tle Via Maris.
 58. a b Dz.U. 2015 poz. 1734. isap.sejm.gov.pl/. [dostęp 2015-12-04].
 59. Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-12-08].
 60. Umowa na realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-07-05].
 61. Upadek Energopolu. Co z inwestycjami w regionie [WIDEO] - Region - Radio Szczecin, radioszczecin.pl [dostęp 2019-07-05] (pol.).
 62. Deklaracja po spotkaniu GDDKiA i Energopolu: Spółka zamierza k ... - Region - Radio Szczecin, radioszczecin.pl [dostęp 2019-07-05] (pol.).
 63. Firma Energopol Szczecin S.A. oświadczyła, iż zamierza kontynuować inwestycje GDDKiA O/Szczecin :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-07-05].
 64. RynekInfrastruktury.pl: Można ruszać z robotami na obwodnicy Przecławia i Warzymic. Jest pozwolenie
 65. GDDKiA: nergopol nie wywiązuje się z umów. GDDKiA reaguje
 66. Przetarg na odcinki S6 pomiędzy Koszalinem, a Słupskiem ogłoszony :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-08].
 67. inzynieria.com: Kto zaprojektuje S6 Sianów–Słupsk? Ruszył przetarg
 68. GDDDKiA: Najkorzystniejsza oferta w przetargu na zaprojektowanie S6 od Koszalina do Słupska wybrana
 69. a b Kolejne przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-12-07].
 70. Rusza przetarg na rozbudowę obwodnicy Słupska. To ważna część trasy S6
 71. Trzech chętnych do rozbudowy obwodnicy Słupska. Wszystkie oferty w budżecie
 72. Wybrano wykonawców nowych odcinków trasy S6, która połączy Gdańsk z Koszalinem
 73. Są przetargi na kolejne odcinki trasy S6 oraz projekt obwodnicy Sztumu
 74. Ostatni odcinek S6 w woj. pomorskim skierowany do przetargu, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-12-13] (pol.).
 75. Budowa drogi S6. Miliony na odcinek do Słupska
 76. Kolejny pomorski odcinek drogi ekspresowej S6 skierowany do przetargu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-12-13] (pol.).
 77. Ogłoszono przetarg na budowę S-6 na odcinku ze Skórowa do Leśnic | Lębork Nasze Miasto, naszemiasto.pl [dostęp 2020-12-13] (pol.).
 78. Jest kluczowa decyzja, niezbędna dla budowy Zachodniego Obejścia Szczecina. szczecin.wyborcza.pl. [dostęp 2017-12-07].
 79. S6 Sianów - Słupsk :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2020-12-13] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj