Droga krajowa nr 16 (Polska)

droga krajowa w Polsce
Zobacz też: inne artykuły o drogach krajowych nr 16.

Droga krajowa nr 16droga krajowa klasy GP[1] przebiegająca z Dolnej Grupy k. Grudziądza do granicy z Litwą w Ogrodnikach. Biegnie równoleżnikowo przez województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Stanowi główny szlak komunikacyjny na Mazurach. Droga na niektórych odcinkach nie spełnia wymagań kategorii drogi krajowej z powodu małej szerokości jezdni (trudno mijają się tam samochody). Miejscami nie ma poboczy, ponieważ przydrożne drzewa rosną tuż przy krawędzi drogi.

GP16
Długość 395 km
Województwa kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
podlaskie
Zdjęcie
Droga w Poćkunach koło Sejn. Widok w kierunku Ogrodnik
Droga w Poćkunach koło Sejn. Widok w kierunku Ogrodnik

Historia numeracjiEdytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
172 Dolna GrupaGrudziądzŁasinIławaOstróda lata 70. – 1985
  • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. jedenaste, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1972.
  • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
  • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
170 Ostróda – Olsztyn
182 Olsztyn – BarczewoBiskupiecMrągowoMikołajkiOrzyszEłkAugustów dozwolony ruch ciężki na odcinku Biskupiec – Orzysz – Augustów[2]
? 663 Augustów – Giby – Pomorze 663: 1985 – 2000
  • nieznane oznaczenie przed 1985 rokiem
  • brak możliwości przekroczenia ówczesnej granicy polsko-radzieckiej
40759 PomorzePoćkuny 1999 – 2000 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071 jeden z nielicznych odcinków ówczesnych dróg krajowych o pięciocyfrowej numeracji
? 660 Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa 660: 1985 – 2000 odcinek oznaczany jako dopuszczony do ruchu ciężkiego (dop. nacisk na oś do 10 ton)

Stan drogi i warunki jazdyEdytuj

W ciągu drogi nr 16 znajdują się obwodnica Olsztyna i obwodnica Ełku. Obwodnica Ełku jest w znacznej części drogą klasy GP, zlokalizowaną po stronie północnej miasta. Jej całkowita długość łącznie z częścią drogi nr 65 (ul. Przemysłowa i Grajewska) wynosi ok. 12 km.

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Droga krajowa nr 16 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi[3]:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 10 ton
  do 8 ton

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 16Edytuj

Inwestycje w latach 20072012 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoEdytuj

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln euro)
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
OlsztynAugustów (projekt rezerwowy) brak danych 285,00

Źródło: Indykatywny wykaz kluczowych i dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
  2. Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).

Linki zewnętrzneEdytuj