Droga krajowa nr 16 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 16droga krajowa klasy GP[1] przebiegająca z Dolnej Grupy k. Grudziądza do granicy z Litwą w Ogrodnikach. Biegnie równoleżnikowo przez województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Stanowi główny szlak komunikacyjny na Mazurach. Droga na niektórych odcinkach nie spełnia wymagań kategorii drogi krajowej z powodu małej szerokości jezdni (trudno mijają się tam samochody). Miejscami nie ma poboczy, ponieważ przydrożne drzewa rosną tuż przy krawędzi drogi.

GP16
Początek drogi

Dolna Grupa 91 272

Koniec drogi

Granica państwa Ogrodniki

Długość

396 km

Województwa

kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
podlaskie

Zdjęcie
Droga w Poćkunach koło Sejn. Widok w kierunku Ogrodnik
Droga w Poćkunach koło Sejn. Widok w kierunku Ogrodnik

Historia numeracji edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga drugorzędna Dolna Grupa – Grudziądz – Łasin – Iława – Ostróda – Olsztyn 1952 – lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
• nieznana numeracja
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
? droga państwowa Olsztyn – BarczewoBiskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk – Augustów nieznana numeracja
droga państwowa Dolna Grupa – Grudziądz lata 70. – 1986 • brak numeracji[2]
• dozwolony ruch ciężki o nacisku do 10 ton na jedną oś
172 GrudziądzŁasinIławaOstróda  
170 Ostróda – Olsztyn
182 Olsztyn – BarczewoBiskupiecMrągowoMikołajkiOrzyszEłkAugustów dozwolony ruch ciężki o nacisku do 10 ton na jedną oś na odcinku Biskupiec – Orzysz – Augustów[2]
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) Augustów – Serski LasFrąckiGiby 1952 – 1986 jw. • nieznana numeracja
• kategorie na podstawie materiałów źródłowych
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985 Giby – PoćkunyOgrodniki • nieznana numeracja
• kategorie na podstawie materiałów źródłowych
• brak możliwości przekroczenia ówczesnej granicy polsko-radzieckiej
16 droga krajowa: od 30 IX 1985[3] Dolna Grupa – Grudziądz – Łasin – Iława – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Augustów od 14 II 1986 • lokalne zmiany przebiegu – oddano do użytku obwodnice Olsztyna i Ełku
• w przyszłości na odcinku Olsztyn – Ełk stanie się drogą ekspresową S16
663 Augustów – Giby – Pomorze 14 II 1986 – 2000
40759 PomorzePoćkuny 1 I 1999 – 2000
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. V Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1999–2000, ISBN 83-904373-7-6.
jeden z nielicznych odcinków ówczesnych dróg krajowych o pięciocyfrowej numeracji
660 Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa 14 II 1986 – 2000 • dawniej odcinek oznaczany jako dopuszczony do ruchu ciężkiego (dop. nacisk na oś do 10 ton); zobacz obecne ograniczenia dla ruchu ciężkiego
przejście graniczne oddano do użytku w 1992 roku

Stan drogi i warunki jazdy edytuj

W ciągu drogi nr 16 znajdują się obwodnica Olsztyna i obwodnica Ełku. Obwodnica Ełku jest w znacznej części drogą klasy GP, zlokalizowaną po stronie północnej miasta. Jej całkowita długość łącznie z częścią drogi nr 65 (ul. Przemysłowa i Grajewska) wynosi ok. 12 km.

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4][5].

Do 13 marca 2021 edytuj

Wcześniej na drodze krajowej nr 16 występowały ograniczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata
obowiązywania
Odcinek
  do 10 ton 2003[6]–2012 Dolna GrupaGrudziądzIławaOstródaOlsztynMrągowoEłkAugustówPomorzePoćkunyOgrodnikigranica państwa
2012[7]–2015
2015[8]–2017
 • Dolna Grupa 91 – Grudziądz – Iława – Ostróda 7
 • Borki Wielkie – Mrągowo (59, ul. Olsztyńska)
 • Orzysz (63, ul. Giżycka) – Ełk (65, węzeł „Ełk Zachód”)
 • Ełk (65, ul. Przemysłowa) – Augustów 8
2017[9]–2021
 • Dolna Grupa 91 – Grudziądz – Iława – Ostróda 15
 • Orzysz (63, ul. Giżycka) – Ełk (65, węzeł „Ełk Zachód”)
 • Kalinowo 661 – Augustów 8
  do 8 ton 2003[6]–2012 AugustówOgrodniki
2012[7]–2015
2015[8]–2017
 • Mrągowo (59, ul. Olsztyńska) – Orzysz (63, ul. Giżycka)
 • Augustów 8 – Pomorze – Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa
2017[9]–2021

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 16 edytuj

Inwestycje w latach 2007–2012 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko edytuj

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln euro)
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
OlsztynAugustów (projekt rezerwowy) brak danych 285,00

Źródło: Indykatywny wykaz kluczowych i dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. a b Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach (Dz.U. z 2003 r. nr 62, poz. 563)
 7. a b Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 8. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 9. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)

Linki zewnętrzne edytuj