Droga krajowa nr 20 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 20droga krajowa w północnej Polsce o długości ok. 318 km przebiegająca w środkowej i wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniej części województwa pomorskiego. Droga ta łączy Pomorze Zachodnie z Pomorzem Gdańskim i dalej pośrednio z Warmią i Mazurami, przez co stanowi szlak turystyczny. Prowadzi w kierunku północno-wschodnim przez obszary Pojezierza Pomorskiego; Pojezierze Ińskie z Ińskim Parkiem Krajobrazowym, Pojezierze Drawskie z Drawskim Parkiem Krajobrazowym, Pojezierze Bytowskie oraz Pojezierze Kaszubskie. Do 1945 r. odcinek między Stargardem a Bytowem był częścią niemieckiej drogi Reichsstraße 158.

DK20
Długość 318 km
Województwa zachodniopomorskie,
pomorskie
Mapa
Mapa DK20
Przebieg drogi.
Zdjęcie
Droga w Śmiadowie
Droga w Śmiadowie

Historia numeracjiEdytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
18/8 KościerzynaŻukowoGdynia lata 30. – 1952 Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Warszawa Odnoga drogi państwowej nr 18
? Wygoda (granica państwa) – Kościerzyna
R 158 granica państwa – Büttow (Bytów)Rummelsburg (Miastko)Baldenburg (Biały Bór)Neustettin (Szczecinek)Tempelburg (Czaplinek)Dramburg (Drawsko Pomorskie)Stargard brak danych Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer. Wyd. 18. Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938. Odcinek będący przed 1945 rokiem poza terytorium Polski
? Stargard – ChociwelWęgorzyno – Drawsko Pomorskie – Złocieniec – Czaplinek – Szczecinek – Biały Bór – Miastko – Bytów – Kościerzyna – Żukowo – Gdynia 1952 – lata 70.
 • brak danych dot. daty zmiany numeracji krajowej[a]
 • nieznany numer drogi na odc. Miastko – Bytów przed 1985 rokiem
29 Szczecinek – Biały Bór – Miastko lata 70. – 1985
? Miastko – Bytów
294 Bytów – Kościerzyna Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. 5. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 1. między 1980 a 1984 rokiem sklasyfikowana jako droga drugorzędna
 2. dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton[1]
295 Kościerzyna – Żukowo – Gdynia dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton[1]
149 Stargard SzczecińskiChociwelWęgorzynoDrawsko Pomorskie 1985 – 2000 Droga krajowa
174 Drawsko Pomorskie – Czaplinek – Szczecinek
21 Szczecinek – Biały Bór – Miastko
206 Miastko – Bytów
209 Bytów – Korne – Kościerzyna
220 Kościerzyna – Żukowo – Gdynia
20 Święte – Stargard – Chociwel – Węgorzyno – Drawsko Pomorskie – Czaplinek – Szczecinek – Biały Bór – Miastko – Bytów – Kościerzyna – Żukowo – Gdynia od 2000 Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych
(wykaz dróg w archiwum Rzeczpospolitej  )
obwodnica Kościerzyny od X 2017

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2][3].

Do 13 marca 2021 r.Edytuj

We wcześniejszych latach droga krajowa nr 20 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata obowiązywania Odcinek
  do 10 ton 2005[4]–20xx
2010[5]–2011
2011[6]–2012
 • Szczecinek 11 – Biały Bór – Miastko 21
 • Bytów 212 – Kościerzyna – Żukowo – Gdynia (6, węzeł Kack)
2012[7]–2017
2017[8]–2021
 • Stargard (10, węzeł „Stargard Wschód”) – Stargard 106
 • Czaplinek (163, pl. 3 Marca) – Czaplinek (163, ul. Szczecinecka)
 • Szczecinek (11, ul. Narutowicza) – Biały Bór – Miastko 21
 • Bytów 212 – Kościerzyna 214
  do 8 ton 2012[7]–2017
2017[8]–2021
 • Stargard 106 – Chociwel – Węgorzyno – Drawsko Pomorskie – Czaplinek (163, pl. 3 Marca)
 • Czaplinek (163, ul. Szczecinecka) – Szczecinek (11, ul. Pilska)
 • Miastko 21 – Bytów 212

Główne miejscowości położone przy drodze nr 20Edytuj

Planowane praceEdytuj

 • Budowa nowego mostu nad rzeką Studnicą w Miastku[12].

UwagiEdytuj

 1. W latach 70. doszło do kolejnej reformy numeracji dróg państwowych – niektóre z nich otrzymały oznaczenia T<numer> (np. T8), zniesione w 1985 roku po reformie sieci.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 7. a b Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 8. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 9. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 10. Jedno z najbardziej zakorkowanych miast na Pomorzu ma już obwodnicę
 11. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK20
 12. Artykuł Dziennika Bałtyckiego „Powiat bytowski. Nie będzie kompleksowej modernizacji drogi krajowej nr 20. Tylko nowy most i „łata"” (pol.). [dostęp 2012.07.12].