Droga krajowa nr 20 (Polska)

droga krajowa w Polsce; łączy Stargard z Drawskiem Pomorskim, Czaplinkiem, Szczecinkiem, Miastkiem, Kościerzyną, Chwaszcznem i Trójmiastem

Droga krajowa nr 20droga krajowa w północnej Polsce o długości ok. 318 km przebiegająca w środkowej i wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniej części województwa pomorskiego. Droga ta łączy Pomorze Zachodnie z Pomorzem Gdańskim i dalej pośrednio z Warmią i Mazurami, przez co stanowi szlak turystyczny. Prowadzi w kierunku północno-wschodnim przez obszary Pojezierza Pomorskiego; Pojezierze Ińskie z Ińskim Parkiem Krajobrazowym, Pojezierze Drawskie z Drawskim Parkiem Krajobrazowym, Pojezierze Bytowskie oraz Pojezierze Kaszubskie. Do 1945 r. odcinek między Stargardem a Bytowem był częścią niemieckiej drogi Reichsstraße 158.

DK20
Początek drogi

Węzeł Stargard S10

Koniec drogi

Gdynia S6 E28

Długość

318 km

Województwa

zachodniopomorskie,
pomorskie

Mapa
Mapa DK20
Przebieg drogi.
Zdjęcie
Droga w Śmiadowie
Droga w Śmiadowie

Historia numeracji edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
18/8 KościerzynaŻukowoGdynia lata 30. – 1952 Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Warszawa Odnoga drogi państwowej nr 18
? Wygoda (granica państwa) – Kościerzyna
R 158 granica państwa – Büttow (Bytów)Rummelsburg (Miastko)Baldenburg (Biały Bór)Neustettin (Szczecinek)Tempelburg (Czaplinek)Dramburg (Drawsko Pomorskie)Stargard brak danych Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer. Wyd. 18. Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938. Odcinek będący przed 1945 rokiem poza terytorium Polski
? Stargard – ChociwelWęgorzyno – Drawsko Pomorskie – Złocieniec – Czaplinek – Szczecinek – Biały Bór – Miastko – Bytów – Kościerzyna – Żukowo – Gdynia 1952 – lata 70.
 • brak danych dot. daty zmiany numeracji krajowej[a]
 • nieznany numer drogi na odc. Miastko – Bytów przed 1985 rokiem
29 Szczecinek – Biały Bór – Miastko lata 70. – 1986
? Miastko – Bytów
294 Bytów – Kościerzyna Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 1. między 1980 a 1984 rokiem sklasyfikowana jako droga drugorzędna
 2. dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton[1]
295 Kościerzyna – Żukowo – Gdynia dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton[1]
149 Stargard SzczecińskiChociwelWęgorzynoDrawsko Pomorskie 14 II 1986 – 2000
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. II Zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
Droga krajowa
174 Drawsko Pomorskie – Czaplinek – Szczecinek
21 Szczecinek – Biały Bór – Miastko
206 Miastko – Bytów
209 Bytów – Korne – Kościerzyna
220 Kościerzyna – Żukowo – Gdynia
20 Święte – Stargard – Chociwel – Węgorzyno – Drawsko Pomorskie – Czaplinek – Szczecinek – Biały Bór – Miastko – Bytów – Kościerzyna – Żukowo – Gdynia od 2000 Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych, Rzeczpospolita, 4 lipca 2000. obwodnica Kościerzyny od X 2017

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2][3].

Do 13 marca 2021 edytuj

We wcześniejszych latach droga krajowa nr 20 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata obowiązywania Odcinek
 [b] do 10 ton 2005[5]–2010
2010[6]–2011
2011[7]–2012
 • Szczecinek 11 – Biały Bór – Miastko 21
 • Bytów 212 – Kościerzyna – Żukowo – Gdynia (6, węzeł Kack)
2012[8]–2017
2017[9]–2021
 • Stargard (10, węzeł „Stargard Wschód”) – Stargard 106
 • Czaplinek (163, pl. 3 Marca) – Czaplinek (163, ul. Szczecinecka)
 • Szczecinek (11, ul. Narutowicza) – Biały Bór – Miastko 21
 • Bytów 212 – Kościerzyna 214
 [b] do 8 ton 2012[8]–2017
2017[9]–2021
 • Stargard 106 – Chociwel – Węgorzyno – Drawsko Pomorskie – Czaplinek (163, pl. 3 Marca)
 • Czaplinek (163, ul. Szczecinecka) – Szczecinek (11, ul. Pilska)
 • Miastko 21 – Bytów 212

Główne miejscowości położone przy drodze nr 20 edytuj

Planowane prace edytuj

 • Budowa nowego mostu nad rzeką Studnicą w Miastku[13].

Uwagi edytuj

 1. W latach 70. doszło do kolejnej reformy numeracji dróg państwowych – niektóre z nich otrzymały oznaczenia T<numer> (np. T8), zniesione w 1985 roku po reformie sieci.
 2. a b Wygląd znaku wprowadzono w 2015 roku[4]

Przypisy edytuj

 1. a b Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 8. a b Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 9. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 10. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 11. Jedno z najbardziej zakorkowanych miast na Pomorzu ma już obwodnicę
 12. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK20. [dostęp 2017-10-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-10-03)].
 13. Artykuł Dziennika Bałtyckiego „Powiat bytowski. Nie będzie kompleksowej modernizacji drogi krajowej nr 20. Tylko nowy most i „łata"”. [dostęp 2012-07-12]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj