Droga krajowa nr 26 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 26 (DK26) – droga krajowa klasy G[1] w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego o długości ok. 51 km. Prowadzi od granicy z Niemcami w Krajniku Dolnym do wsi Renice k. Myśliborza.

DK26
Początek drogi

Granica państwa Krajnik Dolny

Koniec drogi

Renice S3 E65

Długość

51 km

Województwa

zachodniopomorskie,
powiat gryfiński,
powiat myśliborski

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
123 26 granica państwaKrajnik DolnyChojna 123: 14 II 1986 – 2000

26: od 2000

nieznana numeracja przed 1986 rokiem
124 26 Chojna – Trzcińsko-ZdrójRówMyślibórz 124: 14 II 1986 – 2000

26: od 2000

129 26 Myślibórz – Renice 129: 14 II 1986 – 2000

26: od 2000

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2][3].

Do 13 marca 2021 r.

edytuj

Wcześniej droga krajowa nr 26 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:[4]

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 10 ton
  do 8 ton Chojna (31 ul. Barwicka) – RówMyślibórz 128

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK26

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)