Droga krajowa nr 40 (Polska)

droga krajowa w Polsce
Zobacz też: inne artykuły o drogach krajowych nr 40.

Droga krajowa nr 40 (DK40) – droga krajowa klasy G[1] o długości 102,777 km przebiegająca przez województwa: opolskie i śląskie. Prowadzi od granicy z Czechami w Głuchołazach do Pyskowic, gdzie kończy swój bieg krzyżując się z DK94. Jest ważnym połączeniem komunikacyjnym, ponieważ łączy strefę GOP-u z uprzemysłowionymi terenami powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego oraz granicą polsko-czeską. Bezkolizyjnie przecina autostradę A4 w węźle „Łany”. Powstała z połączenia kilku dawnych dróg krajowych.

DK40
Długość 103 km
Województwa opolskie,
śląskie
Mapa
Mapa DK40
Zdjęcie
w Laskowicach
w Laskowicach

Droga na prawie całej długości ma nawierzchnię w dobrym stanie[2].

Historia numeracjiEdytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Klasyfikacja Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga państwowa granica państwaGłuchołazyPrudnik do 1985
 1. nieznana numeracja przed 1985 rokiem
 2. przejście graniczne o ograniczonym dostępie
245 Prudnik – GłogówekWiększyceKędzierzyn-Koźle lata 70. – 1985  
? droga drugorzędna Kędzierzyn-Koźle – UjazdŁanyPyskowice do 1985 nieznana numeracja przed 1985 rokiem
412 droga krajowa granica państwa – Głuchołazy – Prudnik 1985 – 2000 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
408 Prudnik – Głogówek – Kędzierzyn-Koźle
424 Kędzierzyn-Koźle – Ujazd – Łany – Pyskowice  
40 granica państwaGłuchołazyPrudnikKędzierzyn-KoźleUjazdPyskowice od 2000 ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Droga krajowa nr 40 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 11,5 tony granica państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Łany (4 – węzeł „Łany”)[3]
  do 8 ton Łany (4 – węzeł „Łany”) – Pyskowice (94)[4]

Zmiany przebieguEdytuj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom nową Południową obwodnicę Kędzierzyna-Koźla. Obwodnica ta przebiega przez teren Reńskiej Wsi oraz południowym obrzeżem Kędzierzyna-Koźla. Jej długość to 5 km[5]. W kolejnych latach jest planowana budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna aż do granicy z województwem śląskim[6].

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK40Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 2. Mapa stanu nawierzchni polskich dróg (pol.). ssc.siskom.waw.pl, 2018-06-07. [dostęp 2018-06-08].
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 878).
 5. Południowa obwodnica Kędzierzyna-Koźla wraz z mostem przez Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 otwarta :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 6. W realizacji :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 7. Opisy :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 8. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7945/d40-obwodnica-glogowka
 9. a b Radio Park 93,9, info.radiopark.com.pl [dostęp 2019-02-17] (pol.).
 10. opolskie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny.
 11. Co dalej z obwodnicą Kędzierzyna-Koźla? – nto.pl, www.nto.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 12. Premier zainteresował się obwodnicą Kędzierzyna-Koźla – nto.pl, www.nto.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).