Droga krajowa nr 44 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 44 (DK44) – droga krajowa klasy GP oraz klasy G[2] przebiegająca przez województwo śląskie oraz małopolskie. Jest jedną z pięciu dróg, obok DW780, A4, DK79 i DK94, łączących Górny Śląsk z Krakowem, a także najbardziej wysuniętą na południe spośród wymienionych. Omija konurbację katowicką od strony południowej, łącząc na jej terenie Gliwice z Mikołowem, Tychami, Bieruniem, Oświęcimiem i Krakowem. Odgrywa szczególnie ważną rolę dla miast leżących w zachodniej Małopolsce, ponieważ łączy je z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Obszar, który przecina DK44, jest uprzemysłowiony.

DK44
Początek drogi

Gliwice A4 E40

Koniec drogi

Kraków A4 E40

Długość

101[1] km

Województwa

śląskie,
małopolskie

Zdjęcie
DK 44 w Babicach
DK 44 w Babicach

Klasa drogi edytuj

Droga posiada parametry klasy GP na odcinku Gliwice – Mikołów – Tychy – Oświęcim oraz klasy G na odcinku z Oświęcimia przez Zator i Skawinę do Krakowa[2].

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3].

Do 13 marca 2021 edytuj

W latach 2012[4]–2021 droga krajowa nr 44 objęta była ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi. Poniższa tabela zawiera dane według rozporządzenia z 2017 roku[5]:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 10 ton Gliwice (4węzeł „Gliwice Sośnica”) – MikołówTychyOświęcimZator (28)
  do 8 ton Zator (28) – SkawinaKraków (4 – węzeł „Kraków Skawina”)

Od 2012 r. do 2015 r.[6] miejscowością będącą stykiem poszczególnych odcinków o różnej nośności drogi był Oświęcim.

Historia numeracji edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Klasyfikacja Uwagi
33 GliwiceMikołówTychyBieruń StaryOświęcimZatorSkawinaKraków 1952 – lata 70 XX w. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962. droga państwowa
33 Gliwice – Mikołów lata 70 XX w. – 1985
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
221 Mikołów – Tychy – Oświęcim – Zator
? Zator – Skawina – Kraków droga drugorzędna
 1. klasyfikacja na podstawie oznaczenia na mapach
 2. nieznana numeracja
92 Gliwice – Mikołów – Tychy 1985 – 2000
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000. Wyd. 1. Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996/1997. ISBN 83-904373-2-5.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000. Wyd. II zmienione i poprawione. Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997/1998. ISBN 83-904373-3-3.
droga krajowa
950 Tychy – Bieruń – Oświęcim – Zator odcinek oznaczany jako dopuszczony do ruchu ciężkiego (dop. nacisk na oś do 10 ton)
952 Zator – Skawina – Kraków odcinek oznaczany jako dopuszczony do ruchu ciężkiego (dop. nacisk na oś do 10 ton)
44 GliwiceMikołówTychyOświęcimZatorSkawinaKraków od 2000 z późniejszymi zmianami
 • Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych
  (wykaz dróg w archiwum Rzeczpospolitej  )
 • POLSKA Atlas drogowy 1:200 000. Mapy Ścienne Beata Piętka, 2000.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000. Wyd. XXVII. Dom Wydawniczy PWN, 2016. ISBN 978-83-7705-942-5.
obecnie droga kończy się na węźle z autostradą A4

Przemysł, gospodarka, restauracje i sklepy przy DK44 edytuj

W Tychach przy DK44 położone są takie firmy jak: Kompania Piwowarska (Tyskie Browary Książęce) oraz fabryka Fiat Auto Poland. W Mikołowie znajdują się hipermarket Auchan i bar szybkiej obsługi McDonald’s, z kolei w Tychach lokale McDonald’s i KFC oraz Śląska Giełda Kwiatowa. W Skawinie DK44 przebiega przez przemysłowe obszary miasta, są to trzy specjalne strefy gospodarcze: SAG, SOG, SAG HUTA w których znajdują się m.in. Elektrownia Skawina, była Huta Aluminium oraz Valeo.

Węzły drogowe i skrzyżowania z ważnymi szlakami komunikacyjnymi edytuj

Obecnie trasę tę przecina autostrada A1, autostrada A4, droga krajowa nr 1, droga krajowa nr 81, droga krajowa nr 28 i droga ekspresowa S7. Oprócz tego drogę tę przecina 11 dróg wojewódzkich, a w przyszłości trasę tę ma przeciąć droga ekspresowa S1 (Bieruń i Oświęcim).

Szerokość trasy edytuj

Trasa posiada dwie jezdnie w Mikołowie (odcinek wspólny z drogą krajową nr 81 oraz od węzła z DK81 do granicy Mikołowa z Tychami) oraz w Tychach (na wiadukcie w Tychach-Wilkowyjach nad torami kolejowymi, na węźle z drogą krajową nr 1 i obwodnica Bierunia Starego wybudowana dla celów fabryki Fiata). Na pozostałych odcinkach jest jednojezdniowa o parametrach 1+1, 1+2 oraz 1+3, a na mikołowskim odcinku DK44 znajduje się kilka niebezpiecznych zakrętów.

DK44 jako obwodnica edytuj

Droga krajowa nr 44 jest obwodnicą dla miast Mikołów, Bieruń Stary, Skawina oraz częściowo dla Oświęcimia. DK44 jest również uważana za południową obwodnicę GOP.

Oprócz tego w ramach budowy drogi ekspresowej S1 MysłowiceBielsko-Biała ma powstać też południowa obwodnica Bierunia Nowego, która prawdopodobnie wejdzie w część DK44.

Miasta leżące na trasie DK44 edytuj

Przypisy edytuj

 1. Opis trasy [online], Mapy Google [dostęp 2022-03-25].
 2. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)

Linki zewnętrzne edytuj