Droga krajowa nr 52 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 52 (DK52) – droga krajowa klasy GP oraz klasy S[1] o długości ok. 74 km, leżąca na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Trasa ta składa się z dwóch niepołączonych ze sobą fragmentów. Pierwszy łączy Cieszyn poprzez Bielsko-Białą z Głogoczowem. Drugi z nich stanowi północno-zachodnią obwodnicę Krakowa.

DK52
Początek drogi

Cieszyn

Koniec drogi

Węzeł drogowy Modlniczka

Długość

74 km

Województwa

małopolskie,
śląskie

Zdjęcie
DK52 w Jaroszowicach
DK52 w Jaroszowicach

W przyszłości na odcinku Bielsko-BiałaGłogoczów droga ta ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę i biec w dużej części nowym śladem, tworząc równocześnie obwodnice większych miejscowości na trasie. W dniu 4 sierpnia 2016 fragmentem drogi krajowej nr 52 (drogi ekspresowej S52) stał się odcinek drogi ekspresowej CieszynBielsko-Biała oznaczony uprzednio jako droga ekspresowa S1[2].

Historia numeracjiEdytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
13/18 droga państwowa granica z Czechosłowacją – ToszanowiceCieszynSkoczówBielskoBiałaWadowiceKraków ? – 1952 Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 000 000, Warszawa 1939–1940. odnoga drogi państwowej nr 13
E7 droga międzynarodowa granica z Czechosłowacją – Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – PorąbkaKętyAndrychów – Wadowice – Kalwaria ZebrzydowskaGłogoczów 1952 – 1985
• brak danych o numeracji krajowej
• w atlasie samochodowym z 1965 r. oznaczana jako droga drugorzędna
1 E75 E462 droga krajowa: od 1 X 1985[3]
• droga międzynarodowa
granica państwa – Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała • krajowy: 1986 – 2016
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. II zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 784)
96 E462 Bielsko-Biała – Kęty – Wadowice – Głogoczów 1986 – 2000
52 droga krajowa Bielsko-Biała – Kęty – Wadowice – Głogoczów od 2000
odcinek nie leży
w ciągu E462

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Od 13 marca 2021 roku[4] na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.Edytuj

Wcześniej droga krajowa nr 52 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 11,5 tony[5]
  do 10 ton[6] Bielsko-Biała (1 węzeł „Bielsko-Biała Mikuszowice”) – KętyWadowiceGłogoczów (7)

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK52Edytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Tylko w kier. Bielska-Białej.

PrzypisyEdytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym (pol.). [dostęp 2016-07-28].
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)