Droga krajowa nr 52 (Polska)

droga krajowa w Polsce
Zobacz też: inne artykuły o drogach krajowych nr 52.

Droga krajowa nr 52 (DK52) – droga krajowa klasy GP oraz klasy S[1] o długości ok. 74 km, leżąca na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Trasa ta składa się z dwóch fragmentów. Pierwszy łączy Cieszyn poprzez Bielsko-Białą z Głogoczowem. Drugi z nich stanowi północno-zachodnią obwodnicę Krakowa.

DK52
Długość 74 km
Województwa małopolskie,
śląskie
Zdjęcie
DK52 w Jaroszowicach
DK52 w Jaroszowicach

W przyszłości na odcinku Bielsko-BiałaGłogoczów droga ta ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę i biec w dużej części nowym śladem, tworząc równocześnie obwodnice większych miejscowości na trasie. W dniu 4 sierpnia 2016 fragmentem drogi krajowej nr 52 (drogi ekspresowej S52) stał się odcinek drogi ekspresowej CieszynBielsko-Biała oznaczony uprzednio jako droga ekspresowa S1[2].

Historia numeracjiEdytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
13/18 granica z Czechosłowacją – ToszanowiceCieszynSkoczówBielskoBiałaWadowiceKraków ? – 1952 Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 000 000, 1939/1940, Warszawa odnoga drogi państwowej nr 13
E7 granica z Czechosłowacją – Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – PorąbkaKętyAndrychów – Wadowice – Kalwaria ZebrzydowskaGłogoczów 1952 – 1985
1 E75 E462 granica państwa – Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała 1985 – 2016
96 E462 Bielsko-Biała – Kęty – Wadowice – Głogoczów 1985 – 2000
52 Bielsko-Biała – Kęty – Wadowice – Głogoczów od 2000 Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych
(wykaz dróg w archiwum Rzeczpospolitej  )
odcinek nie leży
w ciągu E462

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Droga krajowa nr 52 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 11,5 tony[3]
  do 10 ton[4] Bielsko-Biała (1 węzeł „Bielsko-Biała Mikuszowice”) – KętyWadowiceGłogoczów (7)

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK52Edytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Tylko w kier. Bielska-Białej.

PrzypisyEdytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym (pol.). [dostęp 2016-07-28].
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)