Droga krajowa nr 54 (Polska)

droga krajowa w Polsce
Zobacz też: inne artykuły o drogach krajowych nr 54.

Droga krajowa nr 54droga krajowa klasy GP[1] o długości 18 km, leżąca na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Trasa ta łączy drogę ekspresową S22 na węźle Braniewo-Południe koło Chruściela z przejściem granicznym z Rosją Gronowo – Mamonowo.

DK54
Długość 18 km
Województwa warmińsko-mazurskie
Mapa
Mapa DK54
Przebieg DK54
Zdjęcie
DK nr 54 w Braniewie
DK nr 54 w Braniewie

Historia numeracjiEdytuj

Na przestrzeni lat arteria posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? GlinkaBraniewo 1952(?) – 1985

• oznaczana na mapach jako droga drugorzędna lub droga lokalna
• nieznana numeracja

508 Chruściel – Glinka – Braniewo 1985 – 2000
504 Braniewo – Gronowogranica państwa droga przystosowana do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
54 Chruściel – Braniewo – Gronowo – granica państwa od 2000 dopuszczalny ruch ciężki

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

  Na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony[2].

Miejscowości leżące na trasie 54Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 2. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)