Droga krajowa nr 58 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 58 (DK58)droga krajowa o długości ok. 149 km, leżąca na obszarze województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Trasa ta łączy Olsztynek z Szczuczynem.

DK58
Początek drogi

Szczuczyn S61

Koniec drogi

Olsztynek S51

Długość

160 km

Województwa

podlaskie,
warmińsko-mazurskie

Zdjęcie

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Trasa od 1945 roku na terenie Polski. Brak danych na temat numeracji przed 1986 r. – w ówczesnych mapach i atlasach drogowych arteria oznaczana jest jako droga inna na odc. Olsztynek – Jedwabno oraz droga drugorzędna na dalszym przebiegu.
603 droga krajowa OlsztynekZgniłocha 14 II 1986 – 2000
598 Zgniłocha – Jedwabno
545 Jedwabno – Szczytno droga przystosowana do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
601 Szczytno – Babięta
611 Babięta – Stare KiełbonkiRuciane-Nida droga przystosowana do ruchu ciężkiego na odc. Babięta – Stare Kiełbonki
610 Ruciane-Nida – PiszBiała PiskaSzczuczyn
58 Olsztynek – Zgniłocha – Jedwabno – Szczytno – Babięta – Ruciane Nida – Pisz – Biała Piska – Szczuczyn od 2000 ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[1].

Do 13 marca 2021

edytuj

W latach 2015[2]–2021 droga krajowa nr 58 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:[3]

Znak Dopuszczalny
nacisk
Odcinek
  do 10 ton Pisz (63 ul. Orzyska – 63 ul. Warszawska)
  do 8 ton

Miejscowości leżące na trasie 58

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)