Droga krajowa nr 61 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 61droga krajowa o długości ok. 338 km, leżąca na obszarze województw mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

DK61
Początek drogi

Warszawa 7 E77

Koniec drogi

Budzisko Granica państwa[1]

Długość

338 km

Województwa

mazowieckie,
podlaskie,
warmińsko-mazurskie

Mapa
Mapa DK61
Zdjęcie
DK61 na obszarze Łomży, ul. Wojska Polskiego
DK61 na obszarze Łomży, ul. Wojska Polskiego

Historia

edytuj

Do grudnia 2022 roku trasa ta łączyła Warszawę z Augustowem, równolegle z drogą nr 8 i nie przechodziła przez obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Od grudnia 2022 roku, na mocy zarządzenia GDDKiA, zmieniono przebieg drogi i poprowadzono ją przez Ełk, Suwałki do granicy z Litwą w Budziku z pominięciem Augustowa. Tym samym odcinek trasy z Raczek przez Suwałki do granicy polsko-litewskiej w Budzisku został wyłączony z przebiegu drogi krajowej nr 8 i przypisany do drogi krajowej nr 61[1].

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
5 droga państwowa Warszawa – Szelków – Ostrołęka – Łomża – Świdry – Augustów 1921 – lata 30. Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. nr 6, poz. 32)
2 WarszawaJabłonnaLegionowoZegrzeSerockPułtuskOstrołękaŁomżaGrajewoAugustów lata 30. – 1952 Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 000 000, Tadeusz Musiał, 1939–1940.
11 droga państwowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[2]
1952 – 1986
wybrane źródła dla czytelności tabeli – każda mapa samochodowa Polski wydawana od lat 60. do 1985 r. przedstawiała drogę państwową nr 11
61 droga krajowa od 14 II 1986 do 27 grudnia 2022
• lokalne zmiany przebiegu – obwodnice miejscowości
informacje dla ruchu ciężkiego
droga krajowa Warszawa – Jabłonna - Legionowo - Serock - Różan – OstrołękaŁomżaSzczuczynEłkRaczkiSuwałkiBudzisko – GRANICA PAŃSTWA od dnia 27 grudnia 2022 r. do 3 kwietnia 2024 r. Zarządzenie nr 32 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym.[1] • lokalne zmiany przebiegu – obwodnice miejscowości
• Droga ekspresowa s-61 SzczuczynEłkRaczkiSuwałkiBudzisko – GRANICA PAŃSTWA
droga krajowa Warszawa – Jabłonna - Legionowo - Serock - Różan – Ostrów MazowieckaŁomżaSzczuczynEłkRaczkiSuwałkiBudzisko – GRANICA PAŃSTWA od dnia 3 kwietnia 2024 r. Zarządzenie nr 6 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym[3] • lokalne zmiany przebiegu

Droga ekspresowa S-61 Ostrów MazowieckaŁomża

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku[4] na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021

edytuj

Droga krajowa nr 61 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Odcinek Źródło
11,5 t
 • Warszawa – Jabłonna – Serock
 • Łomża – Szczuczyn – Grajewo – Augustów
[5]
  10 t Serock (ul. Pułtuska, koniec obwodnicy) – RóżanOstrołękaŁomża (63) [6]

Szczegóły przebiegu

edytuj

Przebieg w Warszawie

edytuj

Na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniano przebieg drogi nr 61 przez Warszawę:

Modernizacja

edytuj

Od końca lat 90. XX wieku trwają prace modernizacyjne drogi na odcinku WarszawaPułtusk. Początkowo, w pierwszych latach XXI wieku, powstał już dwujezdniowy odcinek przez Zegrze wraz z mostem na Narwi. 18 grudnia 2007 r. otwarto do użytku obwodnicę Jabłonny[11]. 27 listopada 2008 r. przekazano kierowcom zmodernizowany odcinek arterii między Zegrzem a Jadwisinem[12]. Latem i jesienią 2009 r. wykonano również prace modernizacyjne drogi w Pułtusku – zbudowano dwa ronda, wytyczono zatoki parkingowe[13]. 28 października 2011 r. oddano do użytku obwodnicę Serocka[14].

Zakończona jest też przebudowa odcinka drogi w Legionowie, od granic Jabłonny do wiaduktu (wiadukt jest przebudowany i poszerzony). Od połowy września do połowy listopada 2013 r. ma trwać remont drogi od wiaduktu w Legionowie do ronda w Zegrzu Południowym, lecz po tym remoncie odcinek pozostanie jednojezdniowy. Po zakończeniu wszystkich inwestycji w Warszawie i w powiecie legionowskim będzie można korzystać z dwujezdniowej trasy od Warszawy aż za Serock. Planowano także budowę obwodnicy Pułtuska o długości 15,1 km, ale jej realizację przewidywano na lata 2011–2013[15].

Droga ekspresowa S61

edytuj

Odcinki od węzła "Ostrów Mazowiecka Północ" do węzła "Łomża Zachód" oraz od węzła "Kolno" do granicy polsko-litewskiej w Budzisku jest częścią drogi ekspresowej S61.

Miejscowości leżące na trasie 61

edytuj

Zobacz też

edytuj
 1. Do 18 września 2019 roku węzeł był skrzyżowaniem z 637 (skrócono przebieg drogi na terenie Warszawy).
 2. Przed wybudowaniem węzła drogowego z S61 funkcjonował w tym miejscu węzeł drogowy "Ostrów Mazowiecka Północ" (pierwotna nazwa "Łomża").
 3. W grudniu 1985 roku dokonano reformy sieci drogowej[7]
 4. a b c Wspólny przebieg z drogą wojewódzką nr 801

Przypisy

edytuj
 1. a b c Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie nadania numerów drogom krajowym [online], Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2023-01-03].
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 3. https://edziennik.gddkia.gov.pl/DU_GDDKIA/2024/6/akt.pdf
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 7. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16), wtedy wprowadzono dzisiejszą drogę nr 2
 8. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 941)
 9. Warszawa: Atlas aglomeracji 1:20 000. Wyd. pierwsze. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1996. ISBN 83-7000-086-X.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 442)
 11. Gazeta Stołeczna: Jabłonnę miniesz obwodnicą. [dostęp 2007-12-18]. (pol.).
 12. Gazeta Stołeczna: Nowa dwupasmówka i przebudowane rondo. [dostęp 2008-11-27]. (pol.).
 13. Niestety, po zmodernizowaniu ronda są ciasne (ciągniki siodłowe z naczepami najeżdżają na krawężniki wysp), a zatoki parkingowe zabierają część szerokości jezdni; efektem są częste zatory w miejskiej części DK61. Prawdopodobnie zmiany te uwzględniają planowane przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę, ale obwodnica powstanie dopiero za kilka lat.
 14. Komunikat GDDKiA o otwarciu obwodnicy Serocka. [dostęp 2011-11-18]. (pol.).
 15. Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, podstrona o DK61:. [dostęp 2010-05-19]. (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj