Droga krajowa nr 68 (Polska)

droga krajowa w Polsce, łącząca Wólkę Dobryńską z granicą polsko-białoruską w Kukurykach

Droga krajowa nr 68 (DK68) – droga krajowa klasy GP[2] o długości 11,4 km, z czego 5,197 km znajduje się w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad[3]. Na całej długości leży na obszarze województwa lubelskiego. Trasa ta łączy przejście graniczne z Białorusią w Kukurykach z drogą krajową nr 2 w Wólce Dobryńskiej. Droga w całości leży na terenie powiatu bialskiego (gminy: Terespol i Zalesie).

GP68
Początek drogi

Granica państwowa Kukuryki

Koniec drogi

Wólka Dobryńska

Długość

11,4 km

Województwa

lubelskie

Mapa
Mapa GP68
Zdjęcie
Widok na drogę krajową nr 68 w stronę Wólki Dobryńskiej z wiaduktu drogi wojewódzkiej nr 698
Widok na drogę krajową nr 68 w stronę Wólki Dobryńskiej z wiaduktu drogi wojewódzkiej nr 698

W okresie od 14 lutego 1986 roku[4] do reformy sieci dróg krajowych na przełomie XX i XXI wieku na całej długości była oznaczona jako droga krajowa nr 812[5].

W latach 2005[6] – 2007[7] odbywała się przebudowa drogi, w ramach której m.in. odnowiono nawierzchnię i wzmocniono do nacisku 115 kN/oś[8], a także zbudowano betonowy pas postojowy o szerokości 4 m i długości około 5 km, rozciągający się od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w Wólce Dobryńskiej do terminalu samochodowego w Koroszczynie. Od terminala drogą mogą poruszać się wyłącznie samochody ciężarowe.

Fragment trasy przebiegający od okolic terminala do granicy państwowej pokrywa się z planowanym przebiegiem autostrady A2[1].

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Od 15 listopada 2005 roku[9] na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony[10][11], wcześniej do 10 ton[12][13][14].

Miejscowości leżące na trasie DK68 edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b Ruszamy z przetargiem na A2 od Białej Podlaskiej do granicy państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, 2020-12-30. [dostęp 2020-12-31]. (pol.).
 2. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych [PDF], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2017-10-22] (pol.).
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Lublinie: Sieć Dróg Krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2020-09-30]. (pol.).
 4. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071) – wykaz dróg krajowych przed rokiem 2000
 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Rusza budowa drogi nr 68 Kukuryki - Wólka Dobryńska. gddkia.gov.pl, 2005-06-28. [dostęp 2020-04-19]. (pol.).
 7. Przebudowa drogi krajowej nr 68, kukuryki.pl, 22 stycznia 2007 [zarchiwizowane 2007-05-24] (pol.).
 8. Przebudowa drogi krajowej nr 68 - Zakres opracowania, kukuryki.pl, 22 stycznia 2007 [zarchiwizowane 2008-02-01] (pol.).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1860)
 10. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 11. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 12. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 13. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. II Zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach (Dz.U. z 2003 r. nr 62, poz. 563)

Linki zewnętrzne edytuj