Droga krajowa nr 68 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 68 (DK68) – droga krajowa klasy GP[1] o długości 11,4 km, leżąca na obszarze województwa lubelskiego. Trasa ta łączy przejście graniczne z Białorusią w Kukurykach z DK2 w Wólce Dobryńskiej. Droga w całości leży na terenie powiatu bialskiego (gminy: Terespol i Zalesie).

GP68
Początek drogi Granica państwowa Kukuryki
Koniec drogi Wólka Dobryńska
Długość 11,4 km
Województwa lubelskie
Mapa
Mapa GP68
Zdjęcie
Widok na drogę krajową nr 68 w stronę Wólki Dobryńskiej z wiaduktu drogi wojewódzkiej nr 698
Widok na drogę krajową nr 68 w stronę Wólki Dobryńskiej z wiaduktu drogi wojewódzkiej nr 698

W okresie od grudnia 1985 roku do reformy sieci dróg krajowych na przełomie XX i XXI wieku na całej długości była oznaczona jako droga krajowa nr 812[2].

Na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony[3], dawniej do 10 ton[4][5].

Miejscowości leżące na trasie DK68Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071) – wykaz dróg krajowych przed rokiem 2000
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068)
 4. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 5. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. II Zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.