Droga krajowa nr 82 (Polska)

Droga krajowa Lublin-Włodawa

Droga krajowa nr 82 (DK82) – droga krajowa klasy GP[1] o długości 79,5 km, leżąca na obszarze województwa lubelskiego. Przebiega przez następujące powiaty ziemskie: lubelski, łęczyński oraz włodawski. Trasa rozpoczyna się w węźle Lublin Tatary na skrzyżowaniu z drogami ekspresowymi S12 i S17 i biegnie w kierunku wschodnim do Głębokiego, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i prowadzi do Włodawy. Na jej końcu planowana jest budowa przejścia granicznego z Białorusią. Droga przebiega przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i na obrzeżach Poleskiego Parku Narodowego.

GP82
Początek drogi

Lublin S12 S17 E372

Koniec drogi

Włodawa 816

Długość

79,5 km

Województwa

lubelskie

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? b.d. LublinŁęcznaPuchaczówGłębokieCycówUrszulinWłodawa 1921 – 1952 nieznana numeracja
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) 1952 – lata 60. • nieznana numeracja
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• na mapie z 1962 r. nie ma odcinka Puchaczów – Cyców
250 droga państwowa / droga drugorzędna: do 1985 r.
droga krajowa: od 30 IX 1985[2]
lata 60. – 1986 na ówczesnych mapach i atlasach samochodowych posiadała kategorię drogi drugorzędnej, bez podanej numeracji
831 droga krajowa Lublin – Łęczna – Cyców – Włodawa – granica państwa 14 II 1986 – 2000 • dopuszczony ruch ciężki o nacisku na pojedynczą oś do 10 ton
• brak możliwości przekroczenia granicy
82 Lublin – Cyców – Włodawa – granica państwa od 2000 ograniczenia dla ruchu ciężkiego
• brak możliwości przekroczenia granicy

Zmiany przebiegu

edytuj

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, przebieg drogi krajowej uległ skróceniu. Pozbawiono statusu drogi krajowej odcinki dróg miejskich w Lublinie – Aleję Solidarności, Aleję Tysiąclecia, ul. Turystyczną i ul. Mełgiewską oraz odcinek od granicy Lublina do węzła Lublin Tatary. Tym samym długość trasy uległa zmniejszeniu o ok. 10 km. Zarządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 roku[3].

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj
 
DK82

Na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton[4].

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK82

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1850).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).