Droga krajowa nr 83 (Polska)

droga krajowa w Polsce; łączy Turek z Sieradzem i drogą ekspresową S8

Droga krajowa nr 83 (DK83) – droga krajowa klasy GP oraz klasy G[1] o długości ok. 55 km, leżąca na obszarze województw wielkopolskiego i łódzkiego. Trasa ta łączy Turek z Sieradzem.

GP83
Początek drogi

Turek 72

Koniec drogi

Sieradz S8 12 E67

Długość

55 km

Województwa

wielkopolskie,
łódzkie

Przed zmianą statusu drogi na wojewódzką ten numer posiadała droga wojewódzka nr 812 w województwie lubelskim.

Historia numeracji edytuj

Na przestrzeni lat arteria posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[2]
TurekDobraDąbrowaWartaSieradz 1952(?) – 14 II 1986
  • nieznana numeracja przed 1986
  • kategoria trasy na podstawie źródeł
472 droga krajowa Turek – Dobra – Jeziorsko – Warta – Sieradz 14 II 1986 – 2000
83 Turek – Dobra – Sieradz od 2000
informacje dla ruchu ciężkiego

Klasa drogi edytuj

Droga posiada parametry klasy GP na odcinku Turek – Dobra – Sieradz (rondo im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z drogą wojewódzką nr 482), zaś klasy G na odcinku Sieradz (rondo z DW482) – węzeł „Sieradz Wschód” z drogą ekspresową S8[1].

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Od 13 marca 2021 roku[3] na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 edytuj

Wcześniej na drodze krajowej nr 83 obowiązywały ograniczenia dotyczące dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:[4]

Znak Dopuszczalny
nacisk
Odcinek
  do 10 ton Turek (72) – DobraDąbrowa (471)
  do 8 ton Dąbrowa (471) – Sieradz (rondo, ul. Henryka Sienkiewicza)

Miejscowości leżące na trasie DK83 edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
  3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)