Droga międzynarodowa M01 (Ukraina)

Droga międzynarodowa M01 jest trasą międzynarodowego znaczenia na terenie Ukrainy, częścią trasy europejskiej E95. M01 biegnie z południa na północ od Kijowa przez Czernihów do granicy z Białorusią (dalej jako droga magistralna M8). Łączna długość 205,6 km. W przeważającej części droga dwujezdniowa.

M01
Długość 205,6 km
obwód kijowski,
czernihowski
Mapa
Mapa M01