Droga wojewódzka nr 120

droga wojewódzka w Polsce, w woj. zachodniopomorskim; łączy granicę polsko-niemiecką z Gryfinem i Motańcem k. Stargardu

Droga wojewódzka nr 120 (DW120) – droga wojewódzka klasy G[2] w woj. zachodniopomorskim o długości ok. 37 km łącząca granicę z Niemcami Gryfino-Mescherin z węzłem Motaniec na drodze krajowej nr 10. Droga przebiega przez powiat gryfiński i powiat stargardzki. Za wsią Gardno zlokalizowany jest węzeł Gryfino z drogą ekspresową S3.

DW120
Początek drogi

granica państwa[a][1]
53°15′18″N 14°26′30″E/53,254890 14,441790

Koniec drogi

Motaniec[1]
53°20′57″N 14°50′57″E/53,349100 14,849100

Długość

ok. 37 km

Województwa

zachodniopomorskie,
powiat gryfiński,
powiat stargardzki

Zdjęcie
Na zachód od Gryfina zaczyna się droga brukowana
Na zachód od Gryfina zaczyna się droga brukowana

Po oddaniu do ruchu obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa i zmianie jej numeracji na drogę krajową nr 10, fragment dawnej DK10 pomiędzy nowo wybudowanym węzłem Motaniec a Kobylanką włączony został w ciąg DW120.

Na zachód od Gryfina rozpoczyna się zwężony, trzykilometrowy odcinek z brukowaną nawierzchnią, prowadzący przez podmokłe tereny Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry do mostu granicznego nad Odrą, na którym DW120 przechodzi w niemiecką B113. Prędkość na tym odcinku jest ograniczona do 50 km/h.

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
R 113 Reichsstraße MescherinGreifenhagen (Gryfino) lata 30. – 1945  
? droga równoważna z drogą główną Greifenhagen (Gryfino)Garden (Gardno)Sinzlow (Żelisławiec)Neumark (Stare Czarnowo) Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer. Deutsches Reich und Nachbargebiete 1:500 000 mit den Reichsautobahnen, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.).

• kategoria na podstawie materiału źródłowego (niem. Straßen, den Hauptstraßen gleichwertig, z.T. Reichstraßen)
• nieznana numeracja

? Kolbatz (Kołbacz)Belkow (Bielkowo)Kublank (Kobylanka)
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[3]
GryfinoGardnoStare Czarnowo 1952–1986

• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
• brak odcinka od granicy państwowej do Gryfina

? KołbaczKobylanka
120 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
granica państwa – Gryfino – Stare Czarnowo od 14 II 1986

• przejście graniczne oddano do użytku w 1996 roku
zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

143 Kobylanka – Kołbacz 14 II 1986–2002/2003 nieznana dokładna data końcowa

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4], z wyjątkiem odcinków oznaczonych[5] znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

edytuj

We wcześniejszych latach droga była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku na oś:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
120 [b]

120
do 10 ton lata 90.II połowa lat 2000.
 • Gryfino – Gardno – Stare Czarnowo
 • Kobylanka – Kołbacz (do 2002/2003 jako droga nr 143)
  do 8 ton[7] granica państwa – Gryfino
II połowa lat 2000. – 2021 cała droga

Niebezpieczne zakręty

edytuj

Przykłady:

Miejscowości leżące na trasie

edytuj
 1. Dawne przejście graniczne Gryfino
 2. Wygląd znaku obowiązywał do końca 2000 roku[6]

Przypisy

edytuj
 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-05-20].
 2. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozdział 8
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 113 (...)
  2. Do dnia 31 grudnia 2000 r.:
  (...)
  2) dopuszcza się stosowanie znaków E-15a i E-15b o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej do oznakowania dróg, których zarządcą jest organ samorządu terytorialnego.

  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 1999 r. nr 58, poz. 622)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

edytuj