Droga wojewódzka nr 121

droga wojewódzka w Polsce, w woj. zachodniopomorskim; łączy Pniewo z miejscowością Banie

Droga wojewódzka nr 121 (DW121) – droga wojewódzka klasy G[2] w woj. zachodniopomorskim o długości 18 km łącząca Pniewo z miejscowością Banie. Droga przebiega przez powiat gryfiński. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/155/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. pozbawiono kategorii odcinek drogi pomiędzy miejscowością Banie a Rów i nadano kategorię drogi powiatowej[3].

DW121
Początek drogi

Pniewo[1]
53°13′14″N 14°29′23″E/53,220690 14,489760

Koniec drogi

Banie[1]
53°06′06″N 14°39′12″E/53,101620 14,653380

Długość

18,4 km

Województwa

zachodniopomorskie

Zdjęcie
Droga wojewódzka nr 121 koło Pniewa
Droga wojewódzka nr 121 koło Pniewa

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących kategorii oraz numeracji w latach 1945–1952.
R 113 Reichsstraße (Greifenhagen (Gryfino)) – Rosenfelde (Rożnowo)Liebenow (Lubanowo)Bahn (Banie) lata 30. – 1945 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• Pniewo nie występuje w opracowaniach, najbliższą miejscowością jest Gryfino
R 113

R 158

Bahn (Banie) – Neuendorf (Piaseczno)Rufen (Rów) wspólny odcinek R 133 i R 158
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]
PniewoRożnowoLubanowoBaniePiasecznoRów 1952–1986 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
121 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Pniewo – Banie – Rów od 14 II 1986 • w grudniu 2015 r. skrócono trasę do miejscowości Banie[3]
zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5], z wyjątkiem odcinków oznaczonych[6] znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

edytuj

Wcześniej droga wojewódzka nr 121 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
121[a]

121

do 10 ton lata 90. (?) – II połowa lat 2000. cała droga
  do 8 ton[8] II połowa lat 2000. – 2021

Miejscowości leżące przy trasie DW121

edytuj
 1. Wygląd znaku obowiązywał do końca 2000 roku[7]

Przypisy

edytuj
 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-05-27].
 2. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 3. a b Uchwała nr VIII/155/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej niektórych odcinków dróg wojewódzkich i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych [PDF], Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 30 grudnia 2015 [dostęp 2022-05-27] (pol.).
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Rozdział 8
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 113 (...)
  2. Do dnia 31 grudnia 2000 r.:
  (...)
  2) dopuszcza się stosowanie znaków E-15a i E-15b o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej do oznakowania dróg, których zarządcą jest organ samorządu terytorialnego.

  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 1999 r. nr 58, poz. 622)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

edytuj