Droga wojewódzka nr 235

Droga wojewódzka nr 235 (DW235) – droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 55 km łącząca Korne z Chojnicami. Droga przebiega przez 2 powiaty: kościerski (gminy: Kościerzyna, Lipusz i Dziemiany), chojnicki (gminy: Brusy i Chojnice).

DW235
Początek drogi

Korne 20

Koniec drogi

Chojnice 240

Długość

55 km

Województwa

pomorskie

Zdjęcie
DW235 w Dziemianach
DW235 w Dziemianach

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? KorneDziemianyBrusyMęcikałChojnice ? – 1970/1971 nieznana numeracja
295 1970/1971 – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979, s. 25, 49. ISBN 83-7000-017-7.
 • Hegi Gyula, Domokos György: EUROPE L'EUROPE EUROPA ЕВРОПА Road atlas Atlas Routier Autoatlas АТЛАС автомобильных дорог. Budapeszt: Cartographia Budapest, 1981. ISBN 963-350-412-0.
na wydawanych atlasach drogowych po 1980 r. droga oznaczana jako drugorzędna
235 Korne – Chojnice od 1985 roku

droga krajowa w latach 1985 – 1998, od 1 stycznia 1999 r. droga wojewódzka
ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Na całej długości drogi dopuszczony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 8 ton[1], do 2012 roku do 10 ton[a].

Miejscowości leżące przy trasie DW235

edytuj
 1. Ostatnie rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t wymieniające drogę nr 235 wydano w 2010 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933). Kolejne rozporządzenia, wydawane od 2012 roku nie uwzględniają tej drogi.

Przypisy

edytuj
 1. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)