Droga wojewódzka nr 251

Droga wojewódzka nr 251 (DW251) – droga wojewódzka w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim łącząca Kaliska koło Wągrowca ze Żninem i Inowrocławiem.

DW251
Początek drogi

Kaliska 241

Koniec drogi

Sławęcinek 25

Długość

74 km

Województwa

wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie

W I połowie 2018, w ramach kompleksowej przebudowy 15-kilometrowego odcinka drogi (realizowanej kosztem 47 mln zł), dotychczasowy most na Gąsawce w ciągu ul. Dworcowej w Żninie został rozebrany i zastąpiony nowym obiektem[1][2].

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[3]
(Wągrowiec) KaliskaNiemczynDamasławekŻninBarcinPakośćInowrocław 1952–1986
 • na niektórych mapach i atlasach nie ma miejscowości Kaliska
 • nieznana numeracja
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
251 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Kaliska – Damasławek – Żnin – Barcin – Pakość – Inowrocław od 14 II 1986 informacje dla ruchu ciężkiego


Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[4].

Do 13 marca 2021 r.

edytuj

Wcześniej droga wojewódzka nr 251 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Odcinek
  do 10 ton Barcin 254Inowrocław 25[a]
  do 8 ton KaliskaDamasławekŻnin – Barcin[b]

Miejscowości na trasie

edytuj
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 2. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)

Przypisy

edytuj
 1. Nowy most na Gąsawce w Żninie zastąpi stary. Trwa budowa. bydgoszcz.wyborcza.pl. [dostęp 2018-03-06]. (pol.).
 2. Bezpieczny most w Żninie. edroga.pl. [dostęp 2018-03-06]. (pol.).
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)