Droga wojewódzka nr 305

Droga wojewódzka nr 305 (DW305) – droga wojewódzka klasy G o długości 91 km, łącząca Bolewice (DK92) z drogą wojewódzką nr 324 w miejscowości Wroniniec. Droga położona jest na terenie województwa wielkopolskiego (powiat nowotomyski, wolsztyński i leszczyński), województwa lubuskiego (powiat wschowski) oraz na terenie województwa dolnośląskiego (powiat górowski).

DW305
Długość 91 km
Województwa wielkopolskie,
lubuskie,
dolnośląskie
Zdjęcie
Droga i Plac Kościelny w Borui Kościelnej
Droga i Plac Kościelny w Borui Kościelnej

W Wolsztynie droga 305 przebiega przez rondo usprawniające ruch wewnątrz miasta w kierunku na autostradę A2, następnie obwodnicą śródmiejską (łącznie z przebiegiem drogi krajowej nr 32) kieruje się do południowej części Wolsztyna w kierunku na Wschowę.

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Droga wojewódzka nr 305 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek Długość odcinka
  do 8 ton Nowy Tomyśl 308WolsztynSolecWijewoWschowaWroniniec[1] 72 km
  do 10 ton Bolewice 92Nowy Tomyśl 308[2] 9 km
  do 11,5 tony MochyWieleń[3] 10 km

Historia numeracjiEdytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia[potrzebny przypis]:

Numer Kategoria Przebieg drogi Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga drugorzędna Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec ? - 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.[4]
nieznana numeracja
305 droga krajowa / droga wojewódzka Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn 1986 - 2008
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.[5]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.[6]
w latach 1986 - 1998 jako droga krajowa, 1998 - 2008 jako droga wojewódzka
322 Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec
305 droga wojewódzka Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec 2008 - dziś
 • Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r.[7]

Miejscowości leżące przy trasie DW305Edytuj

województwo wielkopolskieEdytuj

województwo lubuskieEdytuj

województwo dolnośląskieEdytuj

Remont drogiEdytuj

W maju 2017 r. rozpoczął się remont DW305, został on podzielony na etapy:

 1. Rozbudowa od miejscowości Solec do mostu na południowym kanale Obry
 2. Rozbudowa od mostu na południowym kanale Obry do miejscowości Mochy wraz z budową mostu na południowym kanale Obry
 3. Rozbudowa od miejscowości Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego wraz z budową mostu na Strudze Kaszczorskiej
 4. Rozbudowa od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 878)
 3. Zakończyła się rozbudowa drogi nr 305 od Moch (Gmina Przemęt) do granicy powiatu leszczyńskiego – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, wzdw.pl [dostęp 2019-10-28].
 4. NAKI maps, chartae-antiquae.cz [dostęp 2019-07-23].
 5. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-28].
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-28].
 7. ZARZĄDZENIE Nr 74 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych, www.infor.pl [dostęp 2018-12-28] (ang.).