Droga wojewódzka nr 501

Droga wojewódzka nr 501 (DW501) – droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 78 km łącząca Gdańsk[1] przez Przejazdowo z Krynicą Morską. Droga przebiega przez 3 powiaty: Gdańsk, gdański i nowodworski. W ciągu drogi znajduje się przeprawa promowa przez Przekop Wisły ze Świbna do Mikoszewa[2] otwarta od wiosny do jesieni.

DW501
Początek drogi

Gdańsk - Węzeł Gdańsk Karczemki S6 E28 7 E77

Koniec drogi

Nowa Karczma - ul. Piaskowa

Długość

78 km

Województwa

pomorskie

Mapa
Mapa DW501
Mapka trasy DW 501
Zdjęcie
Most 100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej na trasie DW501
Most 100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej na trasie DW501
Most Sobieszewski na trasie DW501, istniejący w latach 1973 – 2018
DW501 w Gdańsku – Jasieniu
Droga wojewódzka nr 501 pomiędzy Krynicą Morską a Nową Karczmą
DW501 w Gdańsku – Chełmie

22 września 2018 oddano do użytku biegnącą w pasie drogowym DW501 ścieżkę rowerową z Przejazdowa do Sobieszewa[3].

Historia numeracji Edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących kategorii i numeracji w latach 1945–1952.
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]
Przejazdowo − Sobieszewo − Mikoszewo − StegnaŁysica − Krynica Morska 1952–1986 • nieznana numeracja
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• do lat 70. na mapach i atlasach punktem końcowym drogi była Krynica Morska; nie nanoszono na mapy ówcześnie samodzielnej miejscowości Nowa Karczma
501 droga krajowa: 1 X 1985−31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
PrzejazdowoGdańskMikoszewoKrynica MorskaNowa Karczma od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś Edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r. Edytuj

Wcześniej droga wojewódzka nr 501 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata obowiązywania Odcinek
  do 10 ton lata 90. – 2005 StegnaSztutowoKrynica Morska
2017–2021 granica miasta GdańskPrzejazdowo 226[6]
  do 8 ton[7] lata 90. – 2021
 • Przejazdowo – Gdańsk – Stegna
 • Krynica Morska – Nowa Karczma
do 2021

Miejscowości leżące przy trasie DW501 Edytuj

 
Ulica Turystyczna, fragment drogi wojewódzkiej nr 501 na terenie Sobieszewa

Uwagi Edytuj

 1. Prom kursuje wyłącznie sezonowo.

Przypisy Edytuj

 1. https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/z/zarzadzenia-generalnego-dyrektor_11943/zarzadzenie%2061.pdf
 2. Prom Świbno.
 3. Na rowerach z Przejazdowa do Wiślinki. [dostęp 2018-09-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-19)].
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)