Otwórz menu główne

Droga wojewódzka nr 592 (DW592)droga wojewódzka przebiegająca w północnej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, przez teren powiatu bartoszyckiego, kętrzyńskiego i giżyckiego. Droga ma długość 75 km. Łączy Bartoszyce z Giżyckiem.

DW592
Początek drogi Bartoszyce
Koniec drogi Giżycko
Długość 75 km
Województwa warmińsko-mazurskie
Zdjęcie
Zdjęcie DW592

Przebieg drogiEdytuj

Droga rozpoczyna się w Bartoszycach, gdzie odchodzi od drogi krajowej nr 51. Następnie kieruje się w stronę wschodnią i po 75 km dociera do miasta Giżycko, gdzie dołącza się do drogi krajowej nr 59. Na wielu odcinkach posiada walory drogi widokowej (przebiega przez malownicze tereny Pojezierza Mrągowskiego).

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Droga wojewódzka nr 592 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 10 ton Bartoszyce 51Kętrzyn 591[1]
  do 8 ton Kętrzyn 591Giżycko 59[2]

Miejscowości leżące przy trasie 592Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 878)
  2.  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)
    Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

    2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
    3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią

    sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.